S študijskim programom in predmetnikom je določeno, da si študenti 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa in univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Energetika ter študenti 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Energetika izberejo module in izbirne učne enote, ki so na razpolago in se izvajajo v 3. oz. 2. letniku, v zimskem oz. poletnem semestru.


Če je za izbirno učno enoto/modul prijavljenih vsaj 10 študentov, se izbirna učna enota/modul izvaja v polnem obsegu.


Če je za izbirno učno enoto/modul prijavljenih od 4-9 študentov, se izbirna učna enota/modul izvaja v skrčeni obliki.
Za 3 in manj se izbirna učna enota/modul ne izvaja.

Način izvedbe izbirnih učnih enot/modulov je odvisen od končnega števila vpisanih študentov. Le-to je znano ob koncu vpisa študentov v posameznem študijskem letu, to je cca. 15. 10.

2017/2018

 

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2017/2018


Predlog docizvedbe izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2017/2018, je potrdil Senat Fakutete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 4. redni seji dne 3. 5. 2017.

 


ARHIV OBJAV

 

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2016/2017
Predlog izvedbe izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2016/2017, je potrdil Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 35. redni seji dne 4. 5. 2016.


Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2015/2016
Predlog izvedbe izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2015/2016, je potrdil Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 26. redni seji dne 5. 5. 2015.


Izvedba izbirnih modulov in izbirnih predmetov v študijskem letu 2014/2015
Predlog izvedbe izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2014/2015 je potrdil Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 17. redni seji dne 10. 7. 2014.


Izvedba izbirnih modulov in izbirnih predmetov v študijskem letu 2013/2014
1. stopnja
Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2013/2014
2. stopnja


MAG - 1. LETNIK - R in IZR - KRŠKO in VELENJE - IZVEDBA IZBIRNIH MODULOV V ŠT.LETU 2013/2014 (poletni semester)


Objava: 17. 1. 2014
Senat FE UM je na svoji 9. redni seji na predlog Komisije za študijske zadeve sprejel sklep, da se v študijskem letu 2013/2014, v poletnem semestru, v 1. letniku študijskega programa 2. stopnje Energetika (MAG) (redni in izredni študij) izvajata Splošni modul 2 in Splošni modul 3.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike