Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru poleg primarne dejavnosti izobraževanja opravlja tudi raziskovalno dejavnost s področja energetike. Infrastruktura in potrebna oprema za potrebe raziskovanja je umeščena v kompleks Inštituta za energetiko, kjer se opravljajo interdisiplinarne raziskave s poudarkom na raziskovalni odličnosti. V obliki izvajanja temeljnih in aplikativnih raziskav se kreirajo nova znanja, novi izdelki, procesi in storitve, ki dvigujejo konkurenčnost gospodarstva. S tem Inštituta za energetiko v okviru svojega poslanstva prispeva k trajnostnemu razvoju družbe.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike