Accessibility Tools

Fakulteta za energetiko

Svi studijski programi FE SM-a usklađeni su s bolonjskim načinom studija koji omogućava visok stupanj izbora kolegija. Studenti mogu u sklopu studijskog programa odabrati izborni dio studijskih obveza s područja hidroenergetike, termoenergetike, nuklearne energetike, alternativne energetike i opće energetike. Studijski programi FE SM-a prilagođeni su potrebama gospodarstva koje je također sudjelovalo u pripremi studijskih programa. Studij se provodi u energetskom okružju gdje je omogućen neposredan kontakt studenata s velikim energetskim sustavima. 

 

 

Studijski programi

Na Fakultetu za energetiku Sveučilišta u Mariboru izvodimo sljedeće studijske programe:

1. bolonjski stupanj:
-visokoškolski stručni studijski program Energetika
-sveučilišni studijski program Energetika

2. bolonjski stupanj:
- magistarski studijski program Energetika

3. bolonjski stupanj:
- doktorski studijski program Energetika.

Detaljnije informacije o studijskim programima dostupne su na internetskoj stranici http://www.fe.um.si/sl/studijski-programi.html, odnosno u katalogu ECTS Informationpackage.

 

 

Stečeni nazivi

1. bolonjski stupanj:
- visokoškolski stručni studijski program Energetika
diplomirani inżenir energetike (VS); skraćenica: dipl. inż. energ. (VS) 
- sveučilišni studijski program Energetika
diplomirani inżenir energetike (UN); skraćenica: dipl. inż. energ. (UN)

2. bolonjski stupanj:
- magistarski studijski program Energetika
magister inženir energetike ; skraćenica: mag. inż energ.

3. bolonjski stupanj:
- doktorski studijski program Energetika
doktor znanosti; skraćenica: dr.

 

 

Profil inženjera
Inženjer koji je završio FE SM zna projektirati, voditi, upravljati i održavati i male i najveće energetske sustave, zna povezati strojeve i uređaje u tehnološko funkcionalni energetski sustav. 
On nije konstruktor energetskih strojeva i uređaja, ova su znanja domicilna na fakultetima za strojarstvo, odnosno elektrotehniku. Inženjer koji je završio FE SM sposoban je projektirati, a također i voditi izgradnju najvećih sustava za iskorištavanje alternativnih i obnovljivih izvora energije. Inženjeri fakulteta obrazovani su i na područjima kao što su ekološki standardi, energetski menedžment, trgovanje energijom…

 

 

Mogućnosti zaposlenja 
Profil inženjera Fakulteta za energetiku tražen je na slovenskom prostoru. Obavljene analize pokazuju da se svake godine može zaposliti većina inženjera. Energetičari se mogu zaposliti na različitim područjima: u istraživačkim i akademskim institucijama, vladinim organizacijama, tijelima lokalne samouprave i naravno, u gospodarstvu.

 

 

Natječaj za upis
Dodiplomski i jedinstveni magistarski studijski programi Sveučilišta u Mariboru
Poslijediplomski studijski programi Sveučilišta u Mariboru

 

 

Prijavni postupak
Objavljena upisna mjesta i prijavni postupak:

Više informacija o Sveučilištu u Mariboru i studiju na Sveučilištu u Mariboru možete pronaći na internetskoj stranici: https://moja.um.si/en/future-students/Strani/default.aspx

 

 

Rok za prijavu za upis i ko može oddat prijavu - 2023/2024

Prvi prijavni rok: od 17. februarja do 20. aprila 2023.

Prijavu možejo oddati: Državljani zemalja koje nisu članice Evropske unije.

 

Drugi prijavni rok: od 6. do 8. septembra 2023.

Prijavu možejo oddati: Kandidati koji nisu podneli prvu prijavu za upis i kandidati koji nisu primljeni ni na jedan od studijskih programa navedenih u prvoj prijavi.

 

 

Priznavanje obrazovanja
Kandidati posjednici strane isprave o naobrazbi koji žele nastaviti obrazovanje na Sveučilištu u Mariboru moraju u skladu sa Zakonom o vrednovanju i priznavanju naobrazbe (Sl. l. RS, br. 87/2011 s izmj. i dop. do 109/2012) dobiti Rješenje o priznavanju strane naobrazbe u svrhe nastavka obrazovanja na SM-u.


Postupak priznavanja stranog obrazovanja kandidati mogu pokrenuti ispunjavanjem i predajom elektroničkog obrasca za prijavu na studij, ispunjenu u eVŠ-u, na internetskom portalu: https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=en . Ispunjen i predan elektronički obrazac za prijavu na studij smatra se i zahtjevom za priznavanje strane naobrazbe. Kandidati koji predaju nepotpunu prijavu, za eventualne dopune bit će individualno pozvani putem obične, odnosno elektroničke pošte.

Zahtijeva se sljedeća dokumentacija:

 • ovjerena kopija isprave iz koje je vidljivo državljanstvo (rodni list ili potvrda o državljanstvu ili putovnica ili osobna iskaznica)
 • sudski ovjeren prijevod na slovenski ili engleski jezik (nije potrebno prilagati prijevod za sljedeće jezike: engleski, hrvatski te bosanski i srpski ako je pismo isprave na latinici) isprave iz koje je vidljivo državljanstvo (rodni list ili potvrda o državljanstvu ili putovnica ili osobna iskaznica)
 • ovjerene kopije završne svjedodžbe te svjedodžbi zadnjih dvaju razreda završene srednje škole (gdje je zapisan opći uspjeh pojedinog razreda)
 • sudski ovjereni prijevodi na slovenski ili engleski jezik (nije potrebno prilagati prijevod za sljedeće jezike: engleski, hrvatski te bosanski i srpski ako je pismo isprave na latinici) završne svjedodžbe te svjedodžbi zadnjih dvaju razreda završene srednje škole
 • Rješenje o priznavanju u inozemstvu stečene naobrazbe u svrhu nastavka obrazovanja ili rješenje o nostrifikaciji svjedodžbi stečenih u inozemstvu, ako je postupak nostrifikacije svjedodžbi već obavljen. Postupak za izdavanje rješenja o priznavanju obrazovanja u svrhe nastavka obrazovanja za visokoškolske zavode Sveučilišta u Mariboru provodi se na sveučilištu. Postupak za dobivanje rješenja o priznavanju pokreće se zajedno s predajom prijave za upis ako kandidat sa srednjom školom završenom u inozemstvu u prijavnom obrascu označi da još nema rješenje o priznavanju, odnosno nostrifikaciji. Informacije: tel.: +386 (0)2 23 55 263, e‐mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., opće informacije na internetskoj stranici: https://moja.um.si/en/future-students/Strani/default.aspx
  • izvornik završne svjedodžbe srednje škole*
  • neovjerene kopije preostalih godišnjih svjedodžbi završene srednje škole*
  • kratki kronološki opis cjelokupnog obrazovanja koji kandidat pripremi i sam potpiše *.

*samo kandidati koji su u postupku dobivanja rješenja o priznavanju u inozemstvu stečene naobrazbe u svrhu nastavka obrazovanja).


Dodatne informacije o postupku priznavanja stranog obrazovanja možete pronaći na internetskoj stranici: https://moja.um.si/en/future-students/Strani/recognition-of-education.aspx 
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

INFO

 

Sveučilište u Mariboru

Fakultet za energetiku

E-mail: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane.