Arhiv novic

Povzetek ključnih informacij za študente ob pričetku študijskega leta 2020/2021

 

Skladno z upoštevanjem Smernic za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21, Smernic za izvedbo izobraževalne dejavnosti na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2020/21 ter upoštevanjem Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 izpostavljamo nekaj najpomembnejših informacij za študente v zvezi z izvedbo študijskega procesa na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021:

 

  • Študij v študijskem letu 2020/2021 se bo izvajal v klasični obliki, torej v prostorih fakultete ob fizični prisotnosti študentov (v "živo").
  • V prostore fakultete lahko vstopajo samo zdravi študenti.
  • V prostorih fakultete je obvezna stalna uporaba zaščitnih mask (tudi v predavalnicah), za zagotovitev mask so odgovorni študenti sami.
  • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu v stavbo in pred vstopom v posamezno predavalnico.
  • Ob vstopu v posamezno predavalnico se izvaja evidentiranje prisotnosti s skeniranjem QR kode oz. z fizičnim evidentiranjem.
  • Študenti so lahko v prostorih fakultete največ 5 min pred pričetkom študijskih obveznosti, takoj po zaključku študijskih obveznosti zapustijo prostore fakultete.
  • Zadrževanje študentov v skupnih prostorih ni dovoljeno.
  • Prostori, kjer se izvaja študijski proces, se redno zračijo.
  • Študenti poskrbijo za lastna gradiva in pripomočke (pisala in pdb.), medsebojno izposojanje med študenti ni dovoljeno.
  • Za izvajanje laboratorijskih vaj je poleg zaščitne maske obvezna uporaba tudi zaščitnih rokavic (rokavice bo zagotovila fakulteta).

 

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo študijskega procesa v študijskem letu 2020/2021 so navedene v Varnostnem protokolu za študente v prostorih Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:

ProtokolZatudenteVProstorihFEUM.pdf.

 

Več informacij v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19 na UM je na voljo na https://moja.um.si/student/Strani/COVID-19.aspx

 

Urniki so objavljeni na spletni strani fakultete (Študij --> Za študente --> Urnik in govorilne ure oz. neposredno na https://www.fe.um.si/za-studente/urnik-in-govorilne-ure.html).

 

Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike