Arhiv novic

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je skupaj z Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina (LEAD)

in Občino Krško v četrtek, 19. 10. 2017, organizirala mednarodno konferenco z naslovom »Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje. 

 

Konferenca je potekala v okviru dveh mednarodnih projektov: E-resplan - inovativna izobraževalna orodja za energetsko načrtovanje - v okviru programa Erasmus + in Together – proti ciljem energetske učinkovitosti z zmanjšanjem rabe energije - v okviru programa Interreg Srednja Evropa. Vsebina se je navezovala na energetsko učinkovitost v javnih zgradbah in na energetsko izobraževanje. Glavni namen konference je bil seznaniti deležnike z aktivnostmi, ki se odvijajo v okviru teh projektov, in z njihovimi rezultati. Precejšnji poudarek je bil na organizacijskih ukrepih, njihovi implementaciji in na glavnih preprekah na katere lahko naletimo pri dvigovanju ozaveščenosti o energetski učinkovitosti med uporabniki javnih stavb. Prvi del konference je potekal v prostorih Občine Krško, drugi pa v Inštitutu za energetiko v Vrbini, kjer se je tudi predstavil Inštitut za energetiko kot primer dobre prakse.

Povzetke prispevkov konference, na kateri se je zbralo okrog 100 udeležencev iz Univerze v Mariboru, energetskih agencij in slovenskih občin, kakor tudi tujih študentov iz Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za strojništvo Univerze v Zagrebu, najdete tukaj:


https://www.scribd.com/document/361968421/r2epe-Book-of-Abstracts

Več o projektih najdete na njihovih spletnih straneh:


http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER.html

http://www.eresplan.eu/

 

Tags: Edit tags

Arhiv novicSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike