Skladno z NAČRTOM UNIVERZE V MARIBORU ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA V ČASU POJAVLJANJA KORONAVIRUSA vas obveščamo:


a) da izvedba predavanj/vaj zaenkrat poteka po planiranem urniku;
b) da izvajanje govorilnih ur poteka izključno preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov (npr. Skype, Viber, Microsoft Teams);
c) da uradne ure v referatu za študentske zadeve potekajo izključno preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov;
d) da se omeji dostop študentom v strokovne službe (oz. je možen le posamičen vstop oz. glede na prostorske razmere, ki omogočajo ustrezno razdaljo med posamezniki – vsaj 1,5m);
e) da je v knjižnicah omogočena le izposoja knjižničnih gradiv;
f) da v knjižicah ni dovoljeno zadrževanje študentov.


V nadaljevanju navajamo splošne preventivne in specifične ukrepe za preprečevanje okužbe s koronavirusom:
- izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni;
- redno si umivamo roke z milom in vodo;
- v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože;
- ne dotikamo se oči, nosu in ust;
- v primeru, da zbolimo, ostanemo doma, pokličemo izbranega zdravnika ter sledimo navodilom zdravstvenega osebja;
- upoštevamo pravila higiene kašlja;
- glede na epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna;
- v času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov;
- redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, električna stikala, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.).

 

Več v NAČRU UNIVERZE V MARIBORU ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA V ČASU POJAVLJANJA KORONAVIRUSA

 

Tags: Program: VS,UN,MAG,DR
Letnik: 1. letnik,2. letnik,3. letnik
Način: Redni,Izredni
Lokacija: Krško, VelenjeEdit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike