S študijskim letom 2019/2020 je stopil v veljavo nov, spremenjen študijski program 3. stopnje Energetika (DR) in sicer za generacijo študentov, prvič vpisanih v študijskem letu 2019/2020

 

 

SESTAVA PREDMETNIKA

 

 

1. LETNIK – zimski semester

Zap. št.

Učna enota

P

SDŠ

ECTS

1

IZBIRNI PREDMET 1

30

150

6

2

IZBIRNI PREDMET 2

30

150

6

3

METODE ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA DELA

30

60

3

4

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO I

20

430

15

 

1. LETNIK – poletni semester

Zap. št.

Učna enota

P

SDŠ

ECTS

5

IZBIRNI PREDMET 3

30

150

6

6

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO II

30

690

24

 

2. LETNIK – zimski semester

Zap. št.

Učna enota

P

SDŠ

ECTS

1

IZBIRNI PREDMET 4

30

150

6

2

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO III

30

600

21

3

PRENOSLJIVA ZNANJA

30

60

3

 

2. LETNIK – poletni semester

Zap. št.

Učna enota

P

SDŠ

ECTS

4

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO IV

30

870

30

 

3. LETNIK – zimski semester

Zap. št.

Učna enota

P

SDŠ

ECTS

1

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO V (S PRIJAVO TEME DD)

30

870

30

 

3. LETNIK – poletni semester

Zap. št.

Učna enota

P

SDŠ

ECTS

2

DOKTORSKA DISERTACIJA (IZDELAVA IN ZAGOVOR)

30

870

30

 

NABOR IZBIRNIH UČNIH ENOT

Zap. št.

Učna enota

P

SDŠ

ECTS

1

ALTERNATIVNI IN KLASIČNI TERMOENERGETSKI SISTEMI

30

150

6

2

NAPREDNA KLASIČNA IN STATISTIČNA TERMOMEHANIKA

30

150

6

3

PRAVNA REGULATIVA V ENERGETIKI

30

150

6

4

IZBRANA POGLAVJA IZ TEORIJE ROBUSTNEGA VODENJA

30

150

6

5

IZBRANA POGLAVJA IZ FIZIKE IN TEORIJE REAKTORJEV

30

150

6

6

IZBRANA POGLAVJA IZ VODENJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV

30

150

6

7

NEKATERA POGLAVJA UPORABNE MATEMATIKE

30

150

6

8

NAPREDNE NUMERIČNE SIMULACIJE TOKOVNIH POJAVOV

30

150

6

9

MODELIRANJE ELEKTRIČNIH NAPRAV

30

150

6

10

NAČRTOVANJE ASINHRONSKIH STROJEV

30

150

6

11

MODELIRANJE IN NUMERIČNE SIMULACIJE

30

150

6

12

VIRTUALNI INŽENIRING

30

150

6

13

MODELIRANJE NELINEARNIH PROCESOV

30

150

6

14

MODELIRANJE IN REŠEVANJE ČASOVNO ODVISNIH ELEKTROMAGNETNIH POJAVOV

30

150

6

15

VERJETNOSTNE ANALIZE VARNOST, ZANESLJIVOSTI IN TVEGANJ

30

150

6

16

SREDICA JEDRSKEGA REAKTORJA

30

150

6

17

NAPREDNI REAKTORSKI SISTEMI

30

150

6

18

ENERGETSKI SISTEMI Z MOTORJI Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM

30

150

6

19

PLINSKO/PARNI TURBINSKI SISTEMI

30

150

6

20

MEHANIKA LOMA ENERGETSKIH KOMPONENT

30

150

6

21

AERO- IN HIDRO- ENERGETSKI SISTEMI

30

150

6

22

NAPREDNI VODNI STROJI IN NAPRAVE

30

150

6

23

IZBRANA POGLAVJA IZ FOTONAPETOSTNIH SISTEMOV

30

150

6

24

FOTONAPETOSTNI SLEDILNI SISTEMI

30

150

6

25

RADIO-EKOLOGIJA

30

150

6

26

IZBRANA POGLAVJA IZ ELEKTRIČNIH STROJEV

30

150

6

27

PRETVARJANJE V ELEKTRIČNO ENERGIJO IN SHRANJEVANJE ENERGIJE

30

150

6

28

IZBRANA POGLAVJA IZ MATEMATIKE

30

150

6

29

MEHKO LINEARNO PROGRAMIRANJE

30

150

6

30

IZBRANA POGLAVJA IZ ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV

30

150

6

31

RAVNANJE Z IZRABLJENIM JEDRSKIM GORIVOM, RAO TER RAZGRADNJA

30

150

6

32

MODELIRANJE, SIMULACIJE IN VARNOSTNE ANALIZE JEDRSKIH OBJEKTOV

30

150

6

 

 

 

 

VSEBINE UČNIH ENOT

 

Učni načrti za Obvezne učne enote

Učni načrti za Izbirne učne enote

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Za študente, vpisane v študijskem letu 2018/2019 in prej velja

 

PREDMETNIK

2018/2019

 

VSEBINE UČNIH ENOT

Učni načrti za Obvezne in Izbirne učne enote (desc. Obligatory and Elective Courses)

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike