S študijskim letom 2018/2019 je stopil v veljavo nov, spremenjen študijski program 2. stopnje Energetika (MAG) in sicer za generacijo študentov, prvič vpisanih v študijskem letu 2018/2019. 

 

 

SESTAVA PREDMETNIKA

 

 

1. LETNIK – zimski semester

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS 

P

S

V

1

MATEMATIČNE METODE

30

 

45

6

2

NAPREDNE AERO- IN HIDRO-ENERGETSKE TEHNOLOGIJE

45

 

30

6

3

TERMOMEHANIKA IN VODENJE SISTEMOV KLIMATIZACIJE

45

 

30

6

4

JEDRSKE IN SEVALNE NAPRAVE

45

 

30

6

5

TEHNOLOŠKO MODELIRANJE ENERGETSKIH PROCESOV

45

 

30

6

 

1. LETNIK – poletni semester

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS 

P

S

V

6

VODENJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV

45

 

30

6

7

OBRATOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV

45

 

30

6

8

NUMERIČNO  MODELIRANJE V ENERGETIKI

45

 

30

6

9

VISOKONAPETOSTNI SISTEMI V ENERGETIKI

45

 

30

6

10

ENERGETSKI MENEDŽMENT IN INŽENIRING

45

 

30

6

 

2. LETNIK – zimski semester

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS 

P

S

V

1

VIRTUALNI INŽENIRING

45

 

30

6

2

OPREMA IN DIAGNOSTIKA MOTORJEV Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM

30

 

30

5

3

METODE IZKORIŠČANJA ENERGETSKIH VIROV

25

 

30

4

4

IZBIRNI PREDMET I*

30

 

30

5

5

IZBIRNI PREDMET II*

30

 

30

5

6

IZBIRNI PREDMET III*

30

 

30

5

*   struktura izbirne učne enote (predavanja, vaje,…) je pri izbirnih učnih enotah različna in je razvidna iz učnih načrtov, v razpredelnici pa je vzeto povprečje.

 

 

2. LETNIK – poletni semester

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS 

P

S

V

7

MAGISTRSKO DELO

 

10**

 

30

** kontaktne ure z mentorjem.

 

 

NABOR IZBIRNIH UČNIH ENOT

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS

P

S

V

1

VIRTUALNI PROTOTIPI

30

 

30

5

2

VZVRATNO INŽENIRSTVO

30

 

30

5

3

RAVNANJE S TERMOENERGETSKIMI ODPADKI

30

 

30

5

4

KROŽNO GOSPODARSTVO IN ENERGETIKA

30

 

30

5

5

MIKRO IN NANO ENERGETIKA

30

 

30

5

6

TERMOMEHANSKE ANALIZE TOPLOTNIH IN SNOVNIH PRENOSNIKOV

30

 

30

5

7

PARNI KOTLI IN TURBINE

30

 

30

5

8

IZBRANA POGLAVJA IZ INŽENIRINGA V ENERGETIKI

30

 

30

5

9

TEHNOLOGIJA VARJENJA ENERGETSKIH KOMPONENT

30

 

30

5

10

ALTERNATIVNI, AERO- IN HIDRO-ENERGETSKI SISTEMI

30

 

30

5

11

ENERGETSKI TRG

30

 

30

5

12

ZAŠČITNI IN KRMILNI SISTEMI

30

 

30

5

13

SENZORSKI SISTEMI V ENERGETIKI

30

 

30

5

14

VODENJE ELEKTRIČNIH POGONOV

30

 

30

5

15

NEPORUŠNE JEDRSKE PREISKOVALNE METODE

30

 

30

5

16

FIZIKA TLAČNOVODNIH REAKTORJEV

30

 

30

5

17

ANALIZA IN PROJEKTIRANJE JEDRSKEGA REAKTORJA

30

 

30

5

18

TEHNOLOGIJA FUZIJSKE ENERGIJE

30

 

30

5

19

VARNOSTNE ANALIZE

30

 

30

5

 

 

 

 

VSEBINE UČNIH ENOT

 

Učni načrti za obvezne učne enote

Učni načrti  za izbirne učne enote


Za študente, vpisane v študijskem letu 2017/2018 in prej velja
 

 

PREDMETNIK

2017/2018

 

VSEBINE UČNIH ENOT

Učni načrti za obvezne učne enote

Učni načrti za izbirne učne enote in učne enote Izbirnih modulov

 

 

Izvedba učne enote IRD - INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO 

 

V okviru predmetnika za 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Energetika (MAG) mora študent v poletnem semestru poleg učne enote Magistrsko delo opraviti tudi učno enoto Individualno raziskovalno delo (v nadaljevanju IRD).


V ta namen v začetku januarja posameznega študijskega leta objavimo nabor razpisanih tem za izvedbo učne enote IRD. Na podlagi predlogov tem pa študent po e-pošti v referat za študentske zadeve najkasneje do 31. 1. posameznega študijskega leta sporoči izbrano temo/mentorja ali pa predlaga temo po lastni presoji.

 

Objava 15. 2. 2018
Nabor tem za študijsko leto 2017/2018 najdete tukaj in se dopolnjuje.
Vabimo vas, da najkasneje do 1. 3. 2018 sporočite izbrano temo/mentorja ali pa predlagate temo po lastni presoji.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike