S študijskim letom 2018/2019 je stopil v veljavo nov, spremenjen študijski program 1. stopnje Energetika (VS) in sicer za generacijo študentov, prvič vpisanih v študijskem letu 2018/2019

 

 

SESTAVA PREDMETNIKA

 

 

1. LETNIK – zimski semester

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS

P

S

V

1

MATEMATIČNE METODE I

45

 

30

6

2

OSNOVE FIZIKE

45

 

30

6

3

MERILNA TEHNIKA V ENERGETIKI

45

 

30

6

4

ELEKTROTEHNIKA I

45

 

30

6

5

RAČUNALNIŠTVO

45

 

30

6

 

1. LETNIK – poletni semester

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS

P

S

V

6

MATEMATIČNE METODE II

30

 

30

5

7

ELEKTRONIKA V ENERGETIKI

30

 

30

5

8

GRADNIKI V ENERGETIKI

30

 

30

5

9

MEHANOENERGETIKA STROJEV IN NAPRAV

30

 

30

5

10

ELEKTROTEHNIKA II

30

 

30

5

11

AVTOMATIKA V ENERGETIKI

30

 

30

5

 

2. LETNIK – zimski semester

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS

P

S

V

1

TOPLOTNI STROJI IN MOTORJI V ENERGETIKI

45

 

30

6

2

OSNOVE TERMODINAMIKE

45

 

30

6

3

HIDRAVLIČNI ENERGETSKI SISTEMI I

45

 

30

6

4

ELEKTRIČNI STROJI

45

 

30

6

5

ELEKTRIČNE NAPRAVE IN PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

45

 

30

6

 

2. LETNIK – poletni semester

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS

P

S

V

6

HIDRAVLIČNI ENERGETSKI SISTEMI II

30

 

30

5

7

ENERGETSKI VIRI

30

 

30

5

8

GRAFIČNA KOMUNIKACIJA ZA INŽENIRJE

30

 

30

5

9

DVOFAZNI VEČKOMPONENTNI PROCESI V  ENERGETSKIH NAPRAVAH

30

 

30

5

10

VODENJE SISTEMOV

30

 

30

5

11

JEDRSKA ENERGIJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

30

 

30

5

 

3. LETNIK – zimski semester

 

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS

 

P

S

V

 

1

ENERGETIKA IN VAROVANJE OKOLJA

45

 

30

6

 

2

MENEDŽMENT IN INŽENIRING V ENERGETIKI

45

 

30

6

 

3

OSNOVE JEDRSKIH ENERGETSKIH SISTEMOV

45

 

30

6

 

4

IZBIRNI PREDMET I*

25

 

30

4

 

5

IZBIRNI PREDMET II*

25

 

30

4

 

6

IZBIRNI PREDMET III*

25

 

30

4

 

*   struktura izbirne učne enote (predavanja, vaje,….) je pri izbirnih učnih enotah različna in je razvidna iz učnih načrtov, v razpredelnici pa je vzeto povprečje.

 

 

3. LETNIK – poletni semester

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS

P

S

V

7

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

 

5**

 

20

8

DIPLOMSKO DELO

 

10**

 

10

** kontaktne ure z mentorjem.

 

NABOR IZBIRNIH UČNIH ENOT

Zap. št.

Učna enota

Kontaktne ure

ECTS

P

S

V

1

NAVIDEZNA OKOLJA

25

 

30

4

2

LOGISTIKA

25

 

30

4

3

MODELIRANJE ENERGETSKIH STROJEV IN NAPRAV

25

 

30

4

4

ENERGETIKA IN OKOLJSKO  INŽENIRSTVO

25

 

30

4

5

TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE OBJEKTOV

25

 

30

4

6

OSNOVE VODIKOVIH IN METANOLOVIH  TEHNOLOGIJ

25

 

30

4

7

OGREVANJE Z OBNOVLJIVIMI VIRI IN INDUSTRIJSKI OGREVALNI PROCESI

25

 

30

4

8

OGREVALNI IN HLADILNI SISTEMI

25

 

30

4

9

PROCESNA, POŽARNA IN EKSPLOZIJSKA VARNOST

25

 

30

4

10

LESENE PASIVNE ZGRADBE

25

 

30

4

11

ALTERNATIVNI, AERO- IN HIDRO-ENERGETSKI SISTEMI

25

 

30

4

12

FOTONAPETOSTNI SISTEMI

25

 

30

4

13

HRANILNIKI ENERGIJE

25

 

30

4

14

MODELIRANJE ELEKTROENERGETSKEGA OMREŽJA

25

 

30

4

15

AGREGATI IN PRETVORNIKI

25

 

30

4

16

NEPORUŠNE JEDRSKE PREISKOVALNE METODE

25

 

30

4

17

OSNOVE FIZIKE TLAČNOVODNIH REAKTORJEV

25

 

30

4

18

OSNOVE JEDRSKE IN REAKTORSKE TEHNIKE

25

 

30

4

19

TEHNOLOGIJA IN OBRATOVANJE JEDRSKIH NAPRAV

25

 

30

4

20

MATERIALI V JEDRSKI ENERGETIKI

25

 

30

4

21

SEVANJE IN VARSTVO PRED SEVANJI

25

 

30

4

22

JEDRSKE REAKTORSKE MERITVE

25

 

30

4

23

RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN IZRABLJENIM JEDRSKIM GORIVOM

25

 

30

4

 

 

Vsebine učnih enot

Učni načrti za Obvezne učne enote

Učni načrti za Izbirne učne enote

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Za študente, vpisane v študijskem letu 2017/2018 in prej velja naslednji predmetnik:

 

Predmetnik

2017/2018

 

Vsebine učnih enot

Učni načrti za Obvezne učne enote

Učni načrti za Izbirne učne enote in učne enote Izbirnih modulov

 
Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike