VPIS/STATUS/IZPITI

Pooblastilo

Prijavnica za izpit

Prošnja za priznavanje_obveznosti (formalno izobraževanje)

Prošnja za priznavanje obveznosti (neformalno izobraževanje)

Prošnja za KŠZ - vpis v višji letnik, ponavljanje, podaljšanje ABS

Prošnja za KŠZ - sprememba načina študija, menjava ŠP, drugo

Prošnja za KŠZ - ponavljanje letnika (zbranih najmanj 30 ECTS)

Prošnja za KŠZ - izdaja soglasja za vzporedni študij

Prošnja za KŠZ - dodelitev posebnega statusa

Prošnja za KŠZ - dodelitev posebnega statusa - kategorija Invalidi/Posebne potrebe

Vloga za izpis

 

Doktorski študij

Okvirni_program_doktorskega_študija_od19/20 dalje  1. letnik

Okvirni program doktorskega študija od 20/21 dalje 2.letnik, novinci

Okvirni program doktorskega študija od 20/21 dalje 2.letnik, naprednovanje

Okvirni_program_doktorskega_študija_od18/19 dalje_3. letnik_naprednovanje

Okvirni_program_doktorskega_študija_od18/19 dalje_3. letnik_novinci

Letno_poročilo doktorskega študenta_in_mentorja_o_napredku_na_doktorskem študiju

 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Navodilo o izvedbi praktičnega usposabljanja za študente

Vprašalnik o možnostih izvedbe praktičnega usposabljanja

Navodilo za izdelavo poročila o praktičnem usposabljanju

Potrdilo o izvedbi praktičnega usposabljanja

Anketa za mentorje v podjetjih

Anketa za studente

Prošnja za priznanje praktičnega usposabljanja

Pogodba za praktično usposabljanje 2020/2021

 

 

 

 

ZAKLJUČNA DELA

1. in 2. stopnja

Izjava o ustreznosti zaključnega dela novo, 25.4.2017

Prijava teme zaključnega dela novo, 25.4.2018

Prijava teme zaključnega dela- sprememba mentorstva/somentorstvanovo, 25.4.2017

Prijava teme zaključnega dela- sprememba naslova novo, 25.4.2017

Prijavnica v ALUMNI klub

Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme dipl. dela

Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme mag. dela

Vprašalnik za diplomante/magistrante

Vloga za vpis dodatnih informacij, povezanih s študijem študenta

 

3. stopnja

.... tukaj.

 

ŠOLNINA/VPISNI STROŠKI/DRUGI PRISPEVKI

Aneks k pogodbi o izobraževanju (VS,UN,MAG) - napredovenje v višji letnik

Aneks k pogodbi o izobraževanju in superviziji (DR) - napredovanje v višji letnik

Izjava plačnika (pravne osebe) o plačilu stroškov študija

Izjava poroka o prevzemu dolga

Pravilno izpolnjen plačilni nalog (Glej cenik - navodila za plačilo stroškov na FE UM)

 

 

Pogodba o izobraževanju (VS,UN,MAG) - novinci

Pogodba o izobraževanju in superviziji (DR) - novinci

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike