Laboratorij za
jedrsko energetikoLJE

VODJA LABORATORIJA
zasl. prof. dr. Bruno Cvikl
bruno.cvikl@um.si

LJE razpolaga z opremo za sevalni nadzor delovnega okolja in enostavne meritve radioaktivnosti. Za zahtevnejše meritve in raziskovalne namene sta namenjena občutljivi scintilacijski gama spektrometer in alfa spektrometer. Oprema omogoča vključitev v razvojno in raziskovalno delo v povezavi s prihodnjim odlagališčem radioaktivnih odpadkov ter delovanjem obstoječega jedrskega objekta.

Laboratorij razpolaga s sistemom za vakuumsko nanašanje tankih plasti, ki je podprt z opremo za karakterizacijo električnih značilnosti različnih struktur. Sistem omogoča nanašanje anorganskih snovi, pa tudi plasti organskih polprevodnikov, ki lahko služijo kot osnova za detektorje ionizirajočih sevanj. Dosedanji rezultati laboratorija potrjujejo sposobnost izdelave različne tankoplastne strukture organskih polprevodnikov, ki so praktično uporabne za detekcijo in meritev ionizirajočih sevanj.

LJE_bw

RAZISKAVE
OPREMA
REFERENCE