Infrastruktura na inštitutu za energetiko
zagotavlja vrhunske pogoje za izvajanje
raziskovalnega dela na FE UM