Obnovljivi viri energije(OVE)

VODJA LABORATORIJA
red. prof. dr. Jurij Avsec
javsec.thermomech@um.si

LTTN se ukvarja z interdisciplinarnimi težavami s področij termodinamike, mehanike in elektromagnetnih učinkov. V okviru omenjenega laboratorija se izvajajo pedagoške, strokovne in znanstvene aktivnosti. Dejavnost laboratorija je zajeta v naslednjih področjih:

termomehanika,

mehanika tekočin,

nanotehnologije in mikrotehnologije v energetiki,

vodikove in metanolove tehnologije,

toplotni prenosniki, toplotni pretvorniki in masni prenosniki,

izraba geotermalne energije, bioplina
in biomase,

izraba sončne energije za proizvodnjo električne, toplotne in hladilne energije,

ogrevalni, hladilni in klimatizacijski sistemi ter

vzdrževanje termoenergetskih naprav.

LTTN_bw

OPREMA
REFERENCE