(Programska oprema na IE - PO)V okviru Inštituta za energetiko FE UM se za potrebe raziskovalnega in pedagoškega dela uporablja naslednja programska oprema:

  • Ansys (programska oprema za inženirsko simulacijo in 3D oblikovanje) – skrbnik programa izr. prof. dr. Gorazd Hren,
  • Matlab (analiza podatkov, razvoj algoritmov, modeliranje in programiranje) – skrbnik programa Marko Mlakar,
  • Altium DESIGNER 15 (programski paket za načrtovanje in modeliranje tiskanih elektronskih vezij) – skrbnik programa red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović,
  • JMAG (simulacijska programska oprema za razvoj in načrtovanje električnih naprav) – skrbnik programa red. prof. dr. Bojan Štumberger,
  • SPEED (programska oprema za načrtovanje in analizo električnih strojev) – skrbnik programa red. prof. dr. Bojan Štumberger,
  • GaBi (programska oprema za izdelavo ocene življenjskega cikla) – skrbnik programa izr. prof. dr. Peter Virtič,
  • AlphaVision 6 (programska oprema za analizo alfa spektrov) – skrbnik programa zasl. prof. dr. Bruno Cvikl,
  • GammaVision V8 (gama spektroskopija) – skrbnik programa zasl. prof. dr. Bruno Cvikl,
  • CADdy SEE Electrical (projektiranje v elektrotehniki) – skrbnik programa red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović,
  • MOTOR-CAD (termično načrtovanje električnih strojev) – skrbnik programa red. prof. dr. Bojan Štumberger,
OPREMA
REFERENCE