Laboratorij za
aplikativno elektrotehnikoLAE

VODJA LABORATORIJA
izr. prof. dr. Miralem Hadžiselimović
miralem.h@um.si

LAE na trgu ponuja celovite storitve v okviru znanstveno-raziskovalnega dela, razvoja raznovrstne strojne in programske opreme, izvedbe ekspertiz, namenskih izobraževanj in usposabljanj za potrebe gospodarstva na naslednjih področjih:

Elektromagnetni pretvorniki 
(magnetno nelinearno dinamično modeliranje in razvoj naprednih eksperimentalnih metod ter 
merilnih sistemov),

Obnovljivi viri in tehnologije (izraba s poudarkom na izrabi sončne in vodne energije),

Učinkovita raba energije v stavbah in industrijskih procesih (raziskave na področju pametnih omrežij, na področju energetskega menedžmenta, razvoj metodologij in tehnologij ter opreme za določanje učinkovitosti industrijskih procesov),

Napredni senzorski in merilni sistemi (raziskave strojne in programske opreme na področju detektiranja potenciala obnovljivih virov, telemetrije in aplikacij v energetiki).

LAE_BW

RAZISKAVE
OPREMA
REFERENCE