Laboratorij za
virtualni inženiringCADER

VODJA LABORATORIJA
izr. prof. dr. Gorazd Hren
gorazd.hren@um.si

CADER je laboratorij s poudarjenim interdisciplinarnim delom, ki omogoča dostop do orodij in znanj, ki so potrebna za podporo vrhunskim raziskavam, akademskim pobudam in inovativni uporabi tehnologij na področjih: poučevanje in učenje, 3D modeliranje, animacije in design, vizualizacije in simulacije, izdelava virtualnih in hitrih prototipov, 3D tisk in razvoj aplikacij.

Laboratorijsko opremo sestavljajo:

  • prostor za 3D vizualizacijo z izredno računalniško podporo za analize in simulacije (CATIA, SolidWorks, ANSYS) in uporabo 3D-upodabljanja v realnem času v sistemu Corner-cave velikosti 3,5 × 3,5 m,
  • vrhunski 3D-tiskalniki: EnvisionTEC Xtreme, CubePro trio, TypeA Series1, s pripadajočo infrastrukturo za izdelavo kakovostnih izdelkov iz različnih materialov. 3D-tiskanje in tehnologije navidezne resničnosti je mogoče uporabiti za pomoč pri boljši vizualizaciji izdelkov v treh dimenzijah, zaradi česar so raziskave in izdelki bolj predstavljivi.

CADER_BW

EKIPA


izr. prof. dr.Gorazd Hrengorazd.hren@um.si

Marko Pezdevšek, mag. inž. energ.marko.pezdevsek@um.si
RAZISKAVE
OPREMA
  • 3D tiskalnik FFF
  • Dvozaslonski sistem za interaktivno 3D vizualizacijo
  • 3D tiskalnik z dodatki (3 barve + skener + programska oprema CUBEPRO)
  • 3D tiskalnik ENVISIONTEC PERFACTORY XEDE 3SP

REFERENCE
  • Izdelava računskega modela globinskega stanja dolvodno of HE Brežice (2018; GOSP)
  • Izdelava računskega modela gladinskega stanja dolvodno od HE Brežice (2016; GOSP)