Laboratorij za
virtualni inženiringCADER

VODJA LABORATORIJA
izr. prof. dr. Gorazd Hren
gorazd.hren@um.si

CADER je laboratorij s poudarjenim interdisciplinarnim delom, ki omogoča dostop do orodij in znanj, ki so potrebna za podporo vrhunskim raziskavam, akademskim pobudam in inovativni uporabi tehnologij na področjih: poučevanje in učenje, 3D modeliranje, animacije in design, vizualizacije in simulacije, izdelava virtualnih in hitrih prototipov, 3D tisk in razvoj aplikacij.

Laboratorijsko opremo sestavljajo:

  • prostor za 3D vizualizacijo z izredno računalniško podporo za analize in simulacije (CATIA, SolidWorks, ANSYS) in uporabo 3D-upodabljanja v realnem času v sistemu Corner-cave velikosti 3,5 × 3,5 m,
  • vrhunski 3D-tiskalniki: EnvisionTEC Xtreme, CubePro trio, TypeA Series1, s pripadajočo infrastrukturo za izdelavo kakovostnih izdelkov iz različnih materialov. 3D-tiskanje in tehnologije navidezne resničnosti je mogoče uporabiti za pomoč pri boljši vizualizaciji izdelkov v treh dimenzijah, zaradi česar so raziskave in izdelki bolj predstavljivi.

CADER_BW

EKIPA


izr. prof. dr.Gorazd Hrengorazd.hren@um.si

Marko Pezdevšek, mag. inž. energ.marko.pezdevsek@um.si
RAZISKAVE
OPREMA

3D TISKALNIK ENVISIONTEC PERFACTORY XEDE 3SP

Visoko kakovosten 3D print; večji kosi do 450x450x450.

3D TISKALNIK FFF                                                                                                       

Mali 3D printer.

DVOZASLONSKI SISTEM ZA INTERAKTIVNO 3D VIZUALIZACIJO

Visoko kvaliteten sistem za navidezno resničnost.

3D TISKALNIK Z DODATKI (3 BARVE + SKENER + PROGRAMSKA OPREMA CUBEPRO)

Mali 3D printer.

REFERENCE
  • Izdelava računskega modela globinskega stanja dolvodno of HE Brežice (2018; GOSP)
  • Izdelava računskega modela gladinskega stanja dolvodno od HE Brežice (2016; GOSP)