Laboratorij za
električne stroje in pogoneLESP

VODJA LABORATORIJA
izr. prof. dr. Bojan Štumberger
bojan.stumberger@um.si

Delovna skupina LESP združuje raziskovalce s področij načrtovanja, modeliranja, vodenja in preizkušanja različnih električnih strojev ter pogonov. Raziskovalno delo za industrijo je usmerjeno na naslednja področja: energetske pretvorbe v električnih strojih, razvoj novih topologij električnih strojev, diagnostika električnih strojev, analiza magnetnega polja, segrevanje električnih strojev, izračun in napoved obratovalnih značilnosti, modeliranje energijskih pojavov v nelinearnih magnetnih materialih, povečanje energetske učinkovitosti električnih strojev, razvoj računskih in eksperimentalnih metod za določanje parametrov električnih strojev, meritve bremenskih značilnosti in razvoj vodenja. LESP je zanesljiv industrijski partner za tipične aplikacije: gospodinjski aparati, industrijski pogoni, električni pogoni za e-vozila in plovila, električna vleka, generatorji za izkoriščanje vetrne energije ter pogoni za ventilatorje, kompresorje in črpalke.

LESP_BW

RAZISKAVE

OPREMA
REFERENCE