Laboratorij za
energetske pretvorbeLEP

VODJA LABORATORIJA
red. prof. dr. Peter Virtič
peter.virtic@um.si

V LEP se raziskovalno delo izvaja na naslednjih področjih: načrtovanje električnih strojev, izdelava novih programskih rešitev za načrtovanje električnih strojev s pomočjo analitičnih in numeričnih metod, merjenje lastnosti lokalnih razmagnetenj in kakovosti trajnih magnetov s posnetki magnetnega skenerja z magnetno kamero, tehnologije izkoriščanja obnovljivih virov energije, načrtovanje vetrnih generatorjev, načrtovanje sončnih elektrarn, biomasa in obnovljivi viri energije, merilna tehnika v energetiki, NET metering – energetsko samooskrbni objekt, načrtovanje in implementacija pametnih merilnih sistemov v energetiki, načrtovanje vodenja energetskih sistemov, načrtovanje energetskih politik, optimiranje porabe električne energije, uporaba genetskih algoritmov za optimiranje v energetiki, načrtovanje vozil na električni pogon in predelava vozil, izdelava ocen življenjskega cikla z vrednotenjem vplivov na okolje, izračuni obratovalnih stanj v elektroenergetskem sistemu.

 

 

EKIPA


red. prof. dr.Peter Virtičpeter.virtič@um.si

dr.Franjo Pranjićfranjo.pranjic@um.si

Nejc Smolar, mag. inž. el.nejc.smolar@guest.um.si
RAZISKAVE
OPREMA
 • Analizator moči WT1806
 • Centrirna naprava – 4 kom
 • Senzor vrtilnega momenta 1KNm
 • Skener s 3D kamero za analizo trajnih magnetov
 • Merilni sistem za merjenje magnetnih lastnosti mehkomagnetnih materialov
 • Brezžični senzor vrtilnega momenta za vgradnjo v kolo
 • Večfunkcijski procesni kalibrator za popoln nadzor industrijskih pretvornikov FLUKE 754 EU
 • Merilnik LCR GW INSTEK 8110G
 • Eksperimentalni sistem za merjenje električnih strojev za električna štirikolesna in dvokolesna vozila
 • Digitalni osciloskop R&S RTE 1034, 4x350MHz, 10ms na kanal, 5GS/s na kanal, 4x350MHz sonde

REFERENCE
 • OSCI-GEN – Razvoj generatorjev za pretvorbo energije nihanja ter vibracij v ladiskem, cestnem in tirnem prometu v električno energijo (2018-2021; EU- TRL3-6)
 • Tehnično upravljanje projekta StoRES (2016-2019; GOSP)
 • TOGETHER (2016-2019; EU- CENTRAL EUROPE)
 • IQ DOM – Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu (2016-2018; EU- TRL3-6)
 • BACK TO NATURE (2016-2018; EU-ERASMUS+)
 • E-RESPLAN (2015-2017; EU-ERASMUS+)
 • TREND (2014-2016; EU-ERASMUS+)
 • PV-NET (2013-2015; EU-MEDITERAN)