Laboratorij za
energetske pretvorbeLEP

VODJA LABORATORIJA
izr. prof. dr. Peter Virtič
peter.virtic@um.si

V LEP se raziskovalno delo izvaja na naslednjih področjih: načrtovanje električnih strojev, izdelava novih programskih rešitev za načrtovanje električnih strojev s pomočjo analitičnih in numeričnih metod, merjenje lastnosti lokalnih razmagnetenj in kakovosti trajnih magnetov s posnetki magnetnega skenerja z magnetno kamero, tehnologije izkoriščanja obnovljivih virov energije, načrtovanje vetrnih generatorjev, načrtovanje sončnih elektrarn, biomasa in obnovljivi viri energije, merilna tehnika v energetiki, NET metering – energetsko samooskrbni objekt, načrtovanje in implementacija pametnih merilnih sistemov v energetiki, načrtovanje vodenja energetskih sistemov, načrtovanje energetskih politik, optimiranje porabe električne energije, uporaba genetskih algoritmov za optimiranje v energetiki, načrtovanje vozil na električni pogon in predelava vozil, izdelava ocen življenjskega cikla z vrednotenjem vplivov na okolje, izračuni obratovalnih stanj v elektroenergetskem sistemu.

LEP_BW

RAZISKAVE
OPREMA
REFERENCE