Laboratorij za
energetske pretvorbeLEP

VODJA LABORATORIJA
red. prof. dr. Peter Virtič
peter.virtic@um.si

V LEP se raziskovalno delo izvaja na naslednjih področjih: načrtovanje električnih strojev, izdelava novih programskih rešitev za načrtovanje električnih strojev s pomočjo analitičnih in numeričnih metod, merjenje lastnosti lokalnih razmagnetenj in kakovosti trajnih magnetov s posnetki magnetnega skenerja z magnetno kamero, tehnologije izkoriščanja obnovljivih virov energije, načrtovanje vetrnih generatorjev, načrtovanje sončnih elektrarn, biomasa in obnovljivi viri energije, merilna tehnika v energetiki, NET metering – energetsko samooskrbni objekt, načrtovanje in implementacija pametnih merilnih sistemov v energetiki, načrtovanje vodenja energetskih sistemov, načrtovanje energetskih politik, optimiranje porabe električne energije, uporaba genetskih algoritmov za optimiranje v energetiki, načrtovanje vozil na električni pogon in predelava vozil, izdelava ocen življenjskega cikla z vrednotenjem vplivov na okolje, izračuni obratovalnih stanj v elektroenergetskem sistemu.

 

 

EKIPA


red. prof. dr.Peter Virtičpeter.virtič@um.si

doc. dr.Franjo Pranjićfranjo.pranjic@um.si

Nejc Smolar, mag. inž. el.nejc.smolar@guest.um.si
RAZISKAVE
OPREMA

EKSPERIMENTALNI SISTEM ZA MERJENJE ELEKTRIČNIH STROJEV ZA ELEKTRIČNA ŠTIRIKOLESNA IN DVOKOLESNA VOZI

Simultano merjenje veličin pri testiranju električnih strojev.

MERILNI SISTEM ZA MERJENJE MAGNETNIH LASTNOSTI MEHKOMAGNETNIH MATERIALOV                  

Merjenje BH karakteristik mehko magnetnih materialov.

SKENER S 3D KAMERO ZA ANALIZO TRAJNIH MAGNETOV

3D snemanje magnetnih polj trajnih magnetov.

ANALIZATOR MOČI WT1806                                                                                     

Simultano merjenje električnih veličin.

SENZOR VRTILNEGA MOMENTA 1KNM                                             

Merjenje vrtilnega momenta.

BREZŽIČNI SENZOR VRTILNEGA MOMENTA ZA VGRADNJO V KOLO

Merjenje navora na kolesu.

CENTRIRNA NAPRAVA

Centriranje.

MERILNIK LCR GW INSTEK 8110G

RLC meritve z visoko točnostjo.

VEČFUNKCIJSKI PROCESNI KALIBRATOR ZA POPOLN NADZOR INDUSTRIJSKIH PRETVORNIKOV FLUKE 754 EU

Multifunkcijsko kalibriranje.

DIGITALNI OSCILOSKOP R&S RTE 1034, 4X350MHZ, 10MS NA KANAL, 5GS/S NA KANAL, 4X350MHZ SONDE

Simultano merjenje časovnih potekov električnih veličin.

REFERENCE
  • OSCI-GEN – Razvoj generatorjev za pretvorbo energije nihanja ter vibracij v ladiskem, cestnem in tirnem prometu v električno energijo (2018-2021; EU- TRL3-6)
  • Tehnično upravljanje projekta StoRES (2016-2019; GOSP)
  • TOGETHER (2016-2019; EU- CENTRAL EUROPE)
  • IQ DOM – Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu (2016-2018; EU- TRL3-6)
  • BACK TO NATURE (2016-2018; EU-ERASMUS+)
  • E-RESPLAN (2015-2017; EU-ERASMUS+)
  • TREND (2014-2016; EU-ERASMUS+)
  • PV-NET (2013-2015; EU-MEDITERAN)