Laboratorij za
energetski management in inženiringLABEMI

VODJA LABORATORIJA
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis
zdravko.praunseis@um.si

Energetski inženiring: razvoj tlačnih posod, cevovodov in rezervoarjev, izdelava varilnih načrtov, spremljanje kakovost in vršenje nadzora za zahtevne varilske aplikacije, mehanika loma energetskih komponent.

Biomasa: svetovanje, testiranje novih energetskih kultur, testiranje gorilnikov in biomase, kogeneracija-trigeneracija v kombinaciji z biomaso in izdelava tehnične dokumentacije s preračunavanjem za daljinsko ogrevanje.

Energetska učinkovitost stavb: svetovanje pri energetskih sanacijah zgradb, izdelava elaboratov in idejnih načrtov energetskih rešitev za nič oziroma malo-energijskih zgradb, izdelava dokumentacije za procesno, požarno in eksplozijsko varnost, termografija objektov, izdelovanje EI in energetski pregledi stavb, projektiranje mikro-generatorjev toplote za pasivne in nizko-energijske stavbe.

Energetski menedžment: spremljanje energetske porabe v objektih, svetovanje z ukrepi za učinkovit energetski menedžment, izdelava CNS energetskega sistema z optimiranjem porabe energije, energetski projektni menedžment.

LABEMI_BW

RAZISKAVE
OPREMA
REFERENCE