Laboratorij za
termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologijeLTTN

VODJA LABORATORIJA
red. prof. dr. Jurij Avsec
javsec.thermomech@um.si

Laboratorij za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije (LTTN) se ukvarja z interdisciplinarnimi problemi  s področij termodinamike, mehanike in elektromagnetnih učinkov. V okviru laboratorija LTTN se izvajajo pedagoške, strokovne in znanstvene aktivnosti.

Dejavnost Laboratorija za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije  je zajeta v naslednjih področjih:

 • Termomehanika,
 • Mehanika tekočin,
 • Nanotehnologije in mikrotehnologije v energetiki,
 • Vodikove in metanolove tehnologije,
 • Toplotni pretvorniki, toplotni prenosniki in masni prenosniki,
 • Izraba geotermalne energije, bioplina in biomase
 • Izraba sončne energije za proizvodnjo električne, toplotne in hladilne energije,
 • Ogrevalni, hladilni in klimatizacijski sistemi,
 • Vzdrževanje termoenergetskih naprav.

LTTN_bw

EKIPA


Vodja laboratorijared. prof. Jurij Avsecjavsec.thermomeh@um.si

Urska Novosel, mag. inž. energ.urska.novosel@um.si

Marko Mlakar, mag. inž. energ.marko.mlakar@um.si
RAZISKAVE

1. TERMOMEHANIKA

• izračun termomehanskih lastnosti s statistično in klasično mehaniko,

• uporaba ravnotežne in neravnotežne mehanike za izračun termomehanskih lastnosti,

• nihanja nosilcev, rotorjev, plošč in lupin pod vplivom termičnega polja-trdnostni in mehanski izračuni,

• dinamika strojev in naprav pod vplivom termičnih obremenitev,

• prenosni pojavi, prenos toplote, prenos snovi,

• trdnostni izračuni komponent in sistemov v odvisnosti od temperature

• uporaba drugega zakona termodinamike za optimizacijo energetskih naprav.

• kalorimetrija, merjenje termodinamičnih veličin in uporaba masne spektroskopije v termomehaniki.

2. MEHANIKA TEKOČIN

• merjenje viskoznosti tekočin

• izračun tokovnega in temperaturnega polja v tokovih kapljevin in plinov

• uporaba drugega glavnega zakona termodinamike za izračun tokov

• hitrostna in temperaturna polja v magnetohidrofinamskih tokovih

• hitrostna in temperaturna polja v ferrohidrodinamskih tokovih

• optimiranje cevodov in sistemov za daljinsko ogrevanje (uporaba programov TERMIS in AQUIS)

• dinamično modeliranje cevovodov in nestacionarni pojavi v hidravliki

3. NANOTEHNOLOGIJE IN MIKROTEHNOLOGIJE V ENERGETIKI

• dinamika in nihanja strojev in naprav

• dinamika in nihanja mikronaprav

• nihanja nanocevk-termomehanske lastnosti nanomaterialov

• prenosne lastnosti nanomaterialov

4. VODIKOVE IN METANOLOVE TEHNOLOGIJE

• postopki pridobivanja vodika ali metanola

• stroji na vodik ali metanol

• transport in shranjevanje vodika ali metanola

• ogrevanje in hlajenje s pomočjo vodikovih tehnologij ali metanolovih tehnologij

• postopki pridobivanja bioetanola in biodizla

5. TOPLOTNI PRENOSNIKI, TOPLOTNI PRETVORNIKI IN MASNI PRENOSNIKI

• prenos toplote-prenos snovi

• aplikacija učinkovitega prenosa toplote in prenosa snovi v strojih in napravah

• uporaba drugega zakona termodinamike za optimizacijo tokov

• mikro prenosniki toplote

6. IZRABA GEOTERMALNE ENERGIJE, BIOPLINA IN BIOMASE

• pridobivanje in izraba toplotne energije

• pridobivanje električne energije

• toplotne črpalke

• vplinjanje biomase in proizvodnja biogoriv

• modeliranje termoenergetskih procesov

• modeliranje ORC procesov in KALINA procesov

• kogeneracija, trigenracija, pirolizni postopki

• testiranje biomasnih in bioplinskih peči ter merjenje emisije dimnih plinov

• tetiranje toplotnih črpalk in merjenje COP

7. IZRABA SONČNE ENERGIJE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE, TOPLOTNE IN HLADILNE ENERGIJE

• solarne termoelektrarne, solarna kogeneracija

• preračun paraboličnih, plošnih in vakuumskih solarnih kolektorjev

• absorpcijsko in adsorpcijsko hlajenje s pomočjo sončne energije

• testiranje olarnih kolektorjev

8. OGREVALNI , HLADILNI IN KLIMATIZACIJSKI SISTEMI

• klimatizacijski sistemi

• ogrevalni sistemi

• hladilni sistemi

• toplotne črpalke (kompresorske, absorpcijske, magnetne, akustične, kemijske)

• daljinski sistemi ogrevanja in hlajenja

• daljinski sistemi za klimatizacijo zraka

• oporaba geotermalne energije in sončne energije za ogrevanje in hlajenje

• testiranje oljnih, plinskih in biomasnih peči in merjjenje dimnih plinov

9. VZDRŽEVANJE TERMOENERGETSKIH NAPRAV

• vzdrževanje toplotnih prenosnikov in snovnih prenosnikov

• vzdrževanje cevovodov, plinovodov in sistemov z daljinskim ogrevanjem

• vzdrževanje peči, klimatskih naprav, hladilnih naprav in ogrevalnih naprav

• vzdrževanje toplotnih črpalk

• vzdrževanje gorivnih celic in elektroliznih aparatov

• vzdrževanje motorjev z notranjim zgorevanjem

• vzdrževanje alternativnih energetskih sistemov

• termovizijski pregledi stavb

• merjenje energetske učinkovitosti ogrevalnih naprav

• merjenje emisije dimnih plinov

• merjenje pretokov v cevovodih in toplotnih tokov v daljinski energetiki

OPREMA

SISTEM ZA KVANTITATIVNO DOLOČEVANJE VSEBNOSTI V MATERIALU, DOLOČEVANJE KALORIMETRIČNIH VREDNOSTI TRD

Eksperimentalno raziskovalno delo na področju termodinamike.

KVADROKOPTERSKI SISTEM NIGHTHAWK THERMAL P2 AERIAL KIT                                                                      

Termovizijski pregledi energetskih objektov na večjih višinah.

ŠTIRICILINDRSKI DIESELSKI MOTOR

Raziskovalno in pedagoško delo na motorjih z notranjim zgorevanjem.

OLJNA PEČ WEISHAUPT S 15 KW KOTLOM

Merjenje izkoristka, temperature dimnih plinov in emisije dimnih plinov.

ANALIZATOR VIBRACIJ FLUKE 810

Merjenje vibracij rotirajočih sistemov.

 
REFERENCE
 • Uporaba sončnih panelov za ogrevanje (2018; GOSP)
 • Analiza variant uporabe odpadne toplote za ogrevanje upravne stavbe v podjetju Talum d.d.d (2017; GOSP)
 • Optimiranje toplotne črpalke za sanitarno vodo (2016; GOSP)
 • Analiza variant alternativne uporabe obnovljivih virov energije, toplotne energije in vodika v SAŠA regiji (2016; GOSP)
 • Preračun vetrne turbine (2016; GOSP)
 • Čista proizvodnja vodika s tehnologijami delitve vode (2012-2017)