Laboratorij za
termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologijeLTTN

VODJA LABORATORIJA
red. prof. dr. Jurij Avsec
javsec.thermomech@um.si

Laboratorij za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije (LTTN) se ukvarja z interdisciplinarnimi problemi  s področij termodinamike, mehanike in elektromagnetnih učinkov. V okviru laboratorija LTTN se izvajajo pedagoške, strokovne in znanstvene aktivnosti.

Dejavnost Laboratorija za termomehaniko, termoenergetiko in nanotehnologije  je zajeta v naslednjih področjih:

 • Termomehanika,
 • Mehanika tekočin,
 • Nanotehnologije in mikrotehnologije v energetiki,
 • Vodikove in metanolove tehnologije,
 • Toplotni pretvorniki, toplotni prenosniki in masni prenosniki,
 • Izraba geotermalne energije, bioplina in biomase
 • Izraba sončne energije za proizvodnjo električne, toplotne in hladilne energije,
 • Ogrevalni, hladilni in klimatizacijski sistemi,
 • Vzdrževanje termoenergetskih naprav.

LTTN_bw

EKIPA


Vodja laboratorijared. prof. Jurij Avsecjavsec.thermomeh@um.si

Urska Novosel, mag. inž. energ.urska.novosel@um.si

Marko Mlakar, mag. inž. energ.marko.mlakar@um.si
RAZISKAVE

1. TERMOMEHANIKA

• izračun termomehanskih lastnosti s statistično in klasično mehaniko,

• uporaba ravnotežne in neravnotežne mehanike za izračun termomehanskih lastnosti,

• nihanja nosilcev, rotorjev, plošč in lupin pod vplivom termičnega polja-trdnostni in mehanski izračuni,

• dinamika strojev in naprav pod vplivom termičnih obremenitev,

• prenosni pojavi, prenos toplote, prenos snovi,

• trdnostni izračuni komponent in sistemov v odvisnosti od temperature

• uporaba drugega zakona termodinamike za optimizacijo energetskih naprav.

• kalorimetrija, merjenje termodinamičnih veličin in uporaba masne spektroskopije v termomehaniki.

2. MEHANIKA TEKOČIN

• merjenje viskoznosti tekočin

• izračun tokovnega in temperaturnega polja v tokovih kapljevin in plinov

• uporaba drugega glavnega zakona termodinamike za izračun tokov

• hitrostna in temperaturna polja v magnetohidrofinamskih tokovih

• hitrostna in temperaturna polja v ferrohidrodinamskih tokovih

• optimiranje cevodov in sistemov za daljinsko ogrevanje (uporaba programov TERMIS in AQUIS)

• dinamično modeliranje cevovodov in nestacionarni pojavi v hidravliki

3. NANOTEHNOLOGIJE IN MIKROTEHNOLOGIJE V ENERGETIKI

• dinamika in nihanja strojev in naprav

• dinamika in nihanja mikronaprav

• nihanja nanocevk-termomehanske lastnosti nanomaterialov

• prenosne lastnosti nanomaterialov

4. VODIKOVE IN METANOLOVE TEHNOLOGIJE

• postopki pridobivanja vodika ali metanola

• stroji na vodik ali metanol

• transport in shranjevanje vodika ali metanola

• ogrevanje in hlajenje s pomočjo vodikovih tehnologij ali metanolovih tehnologij

• postopki pridobivanja bioetanola in biodizla

5. TOPLOTNI PRENOSNIKI, TOPLOTNI PRETVORNIKI IN MASNI PRENOSNIKI

• prenos toplote-prenos snovi

• aplikacija učinkovitega prenosa toplote in prenosa snovi v strojih in napravah

• uporaba drugega zakona termodinamike za optimizacijo tokov

• mikro prenosniki toplote

6. IZRABA GEOTERMALNE ENERGIJE, BIOPLINA IN BIOMASE

• pridobivanje in izraba toplotne energije

• pridobivanje električne energije

• toplotne črpalke

• vplinjanje biomase in proizvodnja biogoriv

• modeliranje termoenergetskih procesov

• modeliranje ORC procesov in KALINA procesov

• kogeneracija, trigenracija, pirolizni postopki

• testiranje biomasnih in bioplinskih peči ter merjenje emisije dimnih plinov

• tetiranje toplotnih črpalk in merjenje COP

7. IZRABA SONČNE ENERGIJE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE, TOPLOTNE IN HLADILNE ENERGIJE

• solarne termoelektrarne, solarna kogeneracija

• preračun paraboličnih, plošnih in vakuumskih solarnih kolektorjev

• absorpcijsko in adsorpcijsko hlajenje s pomočjo sončne energije

• testiranje olarnih kolektorjev

8. OGREVALNI , HLADILNI IN KLIMATIZACIJSKI SISTEMI

• klimatizacijski sistemi

• ogrevalni sistemi

• hladilni sistemi

• toplotne črpalke (kompresorske, absorpcijske, magnetne, akustične, kemijske)

• daljinski sistemi ogrevanja in hlajenja

• daljinski sistemi za klimatizacijo zraka

• oporaba geotermalne energije in sončne energije za ogrevanje in hlajenje

• testiranje oljnih, plinskih in biomasnih peči in merjjenje dimnih plinov

9. VZDRŽEVANJE TERMOENERGETSKIH NAPRAV

• vzdrževanje toplotnih prenosnikov in snovnih prenosnikov

• vzdrževanje cevovodov, plinovodov in sistemov z daljinskim ogrevanjem

• vzdrževanje peči, klimatskih naprav, hladilnih naprav in ogrevalnih naprav

• vzdrževanje toplotnih črpalk

• vzdrževanje gorivnih celic in elektroliznih aparatov

• vzdrževanje motorjev z notranjim zgorevanjem

• vzdrževanje alternativnih energetskih sistemov

• termovizijski pregledi stavb

• merjenje energetske učinkovitosti ogrevalnih naprav

• merjenje emisije dimnih plinov

• merjenje pretokov v cevovodih in toplotnih tokov v daljinski energetiki

OPREMA
 • Oljna peč WEISHAUPT s 15 kW kotlom
 • Kvadrokopterski sistem NIGHTHAWK THERMAL P2 aerial kit
 • Štiricilindrski dieselski motor
 • Sistem za kvantitativno določevanje vsebnosti v materialu, določevanje kalorimetričnih vrednosti
 • Analizator vibracij FLUKE 810

 

 

REFERENCE
 • Uporaba sončnih panelov za ogrevanje (2018; GOSP)
 • Analiza variant uporabe odpadne toplote za ogrevanje upravne stavbe v podjetju Talum d.d.d (2017; GOSP)
 • Optimiranje toplotne črpalke za sanitarno vodo (2016; GOSP)
 • Analiza variant alternativne uporabe obnovljivih virov energije, toplotne energije in vodika v SAŠA regiji (2016; GOSP)
 • Preračun vetrne turbine (2016; GOSP)
 • Čista proizvodnja vodika s tehnologijami delitve vode (2012-2017)