Laboratorij za
ekologijo in varstvo okoljaLEVO

VODJA LABORATORIJA
doc. dr. Ivan Žagar
ivan.zagar@guest.um.si

Z opremo LEVO je mogoče izvajati nadzor življenjskega okolja, ki predstavlja ekosistem, v katerem se gibamo in živimo ter hkrati neposredno vpliva na naše zdravje.

Oprema laboratorija zajema instrumente za merjenje motnosti pitne in odpadne vode, ki omogočajo zaznavanje organoleptičnih sprememb vode in zaznavanje sprememb njene sestave. Naprave za meritve rezidualnega klora v pitni vodi neposredno spremljajo kakovost pitne vode. Spektrofotometer se uporablja za analizo odpadne in pitne vode ter vode v hladilnih in ogrevalnih sistemih. Metoda za hitro zaznavanje bakterij v pitni in odpadni vodi pa temelji na preverjanju encimske aktivnosti v živih bakterijskih celicah. Gre za specifično zaznavanje prisotnosti bakterij in ne vključuje drugih taksonomskih skupin. Z napravami za merjenje kakovosti zraka in IR-kamerami pa izboljšujemo kakovost bivanja in varovanje okolja.

 

EKIPA


doc. dr.Ivan Žagarivan.zagar@guest.um.si
RAZISKAVE
OPREMA
  • 2 x Termografska kamera FLIR E60 + leča if=10mm, 45°
  • Sistem za preskus pitne vode

REFERENCE