Laboratorij za
alternativne aero in hidro energetske tehnologijeLAHET

VODJA LABORATORIJA
red. prof. dr. Andrej Predin
andrej.predin@um.si

LAHET deluje na področju znanstvenega, razvojnega in aplikativnega dela: resonančnih mehanskih in tokovnih težav, interakcijskih tokovnih težav, akustičnih/tokovnih težav, razvoja vetrnih tehnologij, hidravličnih tehnologij in alternativnih energetskih tehnologij, po načelu odprtega termodinamičnega pristopa.

Možno je eksperimentalno modelirati testne strukture z zračnim, vodnim ali hkrati z zračnim in vodnim tokom. Tako se lahko testirajo tudi energetski in komunalni objekti oziroma simulirajo obremenitve z vetrom in vodnim tokom hkrati.

S hidro delom se izvaja modelsko testiranje dejanskih fizikalnih modelov celotne hidroelektrarne z zajetjem, pretočnimi/izpustnimi kanali, testirajo se lahko obremenitve zapornic, turbinske značilnosti, kot tudi celotne obratovalne značilnosti v vseh možnih režimih – tudi poplavnih.

Možno je izvajati modelske teste tudi na pomanjšanih fizikalnih modelih cevovodnih razvodov, kanalov, razcepov, preusmeritev, tako v odprtih kot tudi zaprtih kanalih.

 

EKIPA


red. prof. dr.Andrej Predinandrej.predin@um.si

doc. dr.Matej Fikematej.fike@um.si
RAZISKAVE
OPREMA

2D LDA SYSTEM: 2D FLOWEXPLORER, SPECTRUM

Sistem za neinvazivno merjenje 2 komponent hitrosti toka tekočine z lasersko dopplerjevo anemometrijo.

VODNA MERILNA PROGA                                                                                       

Vodna testna proga.

ZRAČNA MERILNA PROGA (VETROVNIK)                                                                               

Zračna testna proga.

3D TRAVERSING SYSTEM: MECHANISM RANGE, CONTROLLER, LINE VOLTAGE 100-250V

Merilni sistem – pogon.

MOTORSKI MODUL 160KW

Električni pogon.

GENERATOR – PMGI 6kW 240 – INV

Električni pogon.

GENERATOR – PMGI 3kW 120 – INV

Električni pogon.

GENERATOR – PMGI 5kW 180 – INV

Električni pogon.

SISTEM ZA ZAJEMANJE PODATKOV HBM: 1-MX840 PAKAP (OJAČEVALNIK, NAPAJALNIK, 6X KONEKTOR

Merilni sistem.

MOTORSKI MODUL 45KW                                                                                                                                                          

Električni pogon.

   
   
   
REFERENCE
  • Analiza kanalizacijskega omrežnega sistema na področju občine Miklavž (GOSP)
  • Hidravlično modeliranje izlivnega dela Krke (GOSP)
  • Analiza tveganja oz. priključitve predvidenega območja MAGNA (GOSP)
  • Umerjanje merilne opreme (GOSP)
  • Izdelava izvedenskega mnenja za elektrarno Timbles (GOSP)
  • Izvedba meritev padca tlaka – razdelilci (2016; GOSP)
  • Meritev kotlovskih razdelilcev in hidravličnih kretnic (2015; GOSP)