Laboratorij za
aero in hidro energetske tehnologijeLAHET

VODJA LABORATORIJA
red. prof. dr. Andrej Predin
andrej.predin@um.si

LAHET deluje na področju znanstvenega, razvojnega in aplikativnega dela: resonančnih mehanskih in tokovnih težav, interakcijskih tokovnih težav, akustičnih/tokovnih težav, razvoja vetrnih tehnologij, hidravličnih tehnologij in alternativnih energetskih tehnologij, po načelu odprtega termodinamičnega pristopa.

Možno je eksperimentalno modelirati testne strukture z zračnim, vodnim ali hkrati z zračnim in vodnim tokom. Tako se lahko testirajo tudi energetski in komunalni objekti oziroma simulirajo obremenitve z vetrom in vodnim tokom hkrati.

S hidro delom se izvaja modelsko testiranje dejanskih fizikalnih modelov celotne hidroelektrarne z zajetjem, pretočnimi/izpustnimi kanali, testirajo se lahko obremenitve zapornic, turbinske značilnosti, kot tudi celotne obratovalne značilnosti v vseh možnih režimih – tudi poplavnih.

Možno je izvajati modelske teste tudi na pomanjšanih fizikalnih modelih cevovodnih razvodov, kanalov, razcepov, preusmeritev, tako v odprtih kot tudi zaprtih kanalih.

LAHET_BW

RAZISKAVE
OPREMA
REFERENCE