Laboratorij za
alternativne aero in hidro energetske tehnologijeLAHET

VODJA LABORATORIJA
red. prof. dr. Andrej Predin
andrej.predin@um.si

LAHET deluje na področju znanstvenega, razvojnega in aplikativnega dela: resonančnih mehanskih in tokovnih težav, interakcijskih tokovnih težav, akustičnih/tokovnih težav, razvoja vetrnih tehnologij, hidravličnih tehnologij in alternativnih energetskih tehnologij, po načelu odprtega termodinamičnega pristopa.

Možno je eksperimentalno modelirati testne strukture z zračnim, vodnim ali hkrati z zračnim in vodnim tokom. Tako se lahko testirajo tudi energetski in komunalni objekti oziroma simulirajo obremenitve z vetrom in vodnim tokom hkrati.

S hidro delom se izvaja modelsko testiranje dejanskih fizikalnih modelov celotne hidroelektrarne z zajetjem, pretočnimi/izpustnimi kanali, testirajo se lahko obremenitve zapornic, turbinske značilnosti, kot tudi celotne obratovalne značilnosti v vseh možnih režimih – tudi poplavnih.

Možno je izvajati modelske teste tudi na pomanjšanih fizikalnih modelih cevovodnih razvodov, kanalov, razcepov, preusmeritev, tako v odprtih kot tudi zaprtih kanalih.

 

EKIPA


red. prof. dr.Andrej Predinandrej.predin@um.si

doc. dr.Matej Fikematej.fike@um.si
RAZISKAVE
OPREMA
 • 2D LDA sistem
 • Računalniško voden 3D koordinatni sistem
 • Sistem za zajemanje podatkov HBM: 1-MX840 PAKAP
 • Motorski modul 160kW
 • Motorski modul 45kW
 • Motorski modul 45kW
 • Generator – PMGI 3kW 120 – inv
 • Generator – PMGI 5kW 180 – inv
 • Generator – PMGI 6kW 240 – inv
 • Zračna merilna proga (vetrovnik)
 • Vodna merilna proga

REFERENCE
 • Analiza kanalizacijskega omrežnega sistema na področju občine Miklavž (GOSP)
 • Hidravlično modeliranje izlivnega dela Krke (GOSP)
 • Analiza tveganja oz. priključitve predvidenega območja MAGNA (GOSP)
 • Umerjanje merilne opreme (GOSP)
 • Izdelava izvedenskega mnenja za elektrarno Timbles (GOSP)
 • Izvedba meritev padca tlaka – razdelilci (2016; GOSP)
 • Meritev kotlovskih razdelilcev in hidravličnih kretnic (2015; GOSP)