Kaj je strokovno praktično usposabljanje v tujini?

 

Ta akcija omogoča študentom Univerze v Mariboru, da preživijo določeno obdobje praktičnega usposabljanja oz. prakse (med 2 in 12 meseci) v podjetju ali organizaciji v sodelujoči državi programa VŽU.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 

  • pomagati študentom, da se prilagodijo zahtevam na evropskem trgu dela;
  • pomagati študentom, da razvijejo določene spretnosti, vključno z jezikovnimi spretnostmi in izboljšajo razumevanje ekonomske in socialne kulture določene države v kontekstu pridobivanja delovnih izkušenj;
  • spodbujanje sodelovanja med visokošolskimi institucijami in podjetji;
  • prispevati k razvoju kroga dobro izobraženih, odprto mislečih in mednarodno izkušenih mladih ljudi v bodoče strokovnjake.

Študentska praksa oz. praktično usposabljanje je drugi termin za široko uporabljena izraza „pripravništvo” ali „praktično usposabljanje” ('traineeship' or 'internship').

Organizacije gostiteljice študentske prakse so lahko podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni centri in druge organizacije, vključno z visokošolskimi institucijami. Študenti si mesto, kjer bi radi opravljali ERASMUS prakso, poiščejo sami.

 

Preberite več...

 

Kdaj, kako in kje se lahko prijavim?

 

Za Erasmus prakso se je potrebno prijaviti v navedenem roku, kot ga navaja razpis.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike