Orodje za dostopnost

Mednarodno sodelovanje

Namen internacionalizacije je spodbuditi večjo odprtost v mednarodno okolje, zlasti z vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces ter s sodelovanjem  partnerjev v evropskem in globalnem prostoru. Z namenom razvoja odličnosti, kakovosti in mednarodne primerljivosti, na Fakulteti za energetiko izvajamo projekte, ki vzpodbujajo internacionalizacijo visokega šolstva:

 

Naziv projekta

Financer

Leto izvajanja

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in VS učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih

ESS, MIZŠ

2019-2022

Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva

ESS, MIZŠ

2016-2017

Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih

ESS, MIZŠ

2016-2018

Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru

ESS, MIZŠ

2013-2015

Vključevanje gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces

ESS, MIZŠ

2011-2013

 

Tags: Edit tags

Mednarodno sodelovanje

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike