Orodje za dostopnost

 

 

Revija Journal of Energy Technology je začela izhajati novembra leta 2008. Zasnovana je kot znanstveno-strokovna revija na področju energetike in energetskih tehnologij. Njen ustanovitelj je Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko.

 

Revija je namenjena domači in tuji znanstveni, strokovni in splošni javnosti. S ciljem večje prepoznavnosti in odmevnosti revije so v reviji članki pretežno v angleškem jeziku. Revija izhaja četrtletno v tiskani in elektronski obliki. Članki so dostopni na spletni strani revije.

Izdajanje revije JET finančno podpira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz sredstev državnega proračuna iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih
publikacij.

 

ISSN tiskanih izvodov: 1855-5748
ISSN elektronskih izvodov: 2463-7815

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike