2021/2022

 

Na Fakulteti za energetiko študijski proces izvajamo:
- v Krškem, v prostorih FE UM na Hočevarjevem trgu 1 (P003, P004, P102, P202, P204, P205) in v prostorih Inštituta za energetiko v Vrbini , Vrbina 18 (IE KD, IEP3, IEP4) ter
- v Velenju, v prostorih FE UM na Koroški c. 62 a (M1-119, M2-117, M2-203, M2-208, M3-105, M3-210)

 

Izpolnjevanje pogoja PCT

Z dnem 21. 2. 2022 je pričel veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22), ki uvaja bistvene spremembe glede izpolnjevanja pogoja PCT. Skladno s 3. členom Odloka morajo pogoj PCT izpolnjevati delavci in uporabniki storitev v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter delavci in uporabniki storitev v zavodih za prestajanje kazni zapora oz. v prevzgojnem domu. Posledično izpolnjevanje pogoja PCT ni več obvezno niti za zaposlene na Univerzi v Mariboru, niti za študente ali druge obiskovalce. Še vedno pa je skladno z 11. členom Odloka pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v stavbah UM, obvezna uporaba ustrezne zaščitne maske (kirurška maska tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali FFP3). Prav tako v veljavi ostaja obvezno razkuževanje rok in ohranjanje medsebojne razdalje.

 

 

 

Urniki poletnega semestra 2021/2022 po stopnjah in letnikih

 

 

REDNI ŠTUDIJ

 

1. STOPNJA - REDNI ŠTUDIJ

 

- 1. letnik, 1. stopnja redni Krško15.2.2022

- 1. letnik, 1. stopnja redni Velenje
- 2.letnik, visokošolski strokovni študijski program Energetika Krško18.2.2022

- 2. letnik, visokošolski strokovni študijski program Energetika Velenje 18.2.2022

- 2. letnik, univerzitetni študijski program Energetika Krško

- 2. letnik, univerzitetni študijski program Energetika Velenje
- 3. letnik, univerzitetni študijski program Energetika Krško

- 3. letnik, univerzitetni študijski program Energetika Velenje

 

 

2. STOPNJA - REDNI ŠTUDIJ

 

-1. letnik, magistrski študijski program Energetika Krško

 

 

Razvrstitev študentov v skupine za laboratorijske/računalniške vaje- redni študij

 

Razvrstitev študentov v skupine, kjer laboratorijske/računalniške vaje potekajo v dveh skupinah:

- 1. letnik, 1. stopnje Energetika Krško

- 1. letnik, 1. stopnje Energetika Velenje

- 2. letnik, 1. stopnje Energetika Velenje

 

 

IZREDNI ŠTUDIJ

 

1. STOPNJA - IZREDNI ŠTUDIJ

 

- 2. letnik, visokošolski strokovni študijski program Energetika Krško18.2.2022

 

 

2. STOPNJA - IZREDNI ŠTUDIJ

 

- 1. letnik, magistrski študijski program Energetika Velenje14.2.2022

 

Govorilne ure

 

2021/2022

Govorilne ure se izvajajo na podlagi predhodne najave študenta na e-pošto učitelja oz. asistenta.

E-poštni naslovi so objavljeni na zavihku zaposleni oz. zunanji izvajalci .

 

 

Študijski koledar

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike