Urnik 2019/2020

 

Na Fakulteti za energetiko študijski proces izvajamo:
- v Krškem, v prostorih FE UM na Hočevarjevem trgu 1 in v prostorih Inštituta za energetiko v Vrbini (IE), Vrbina 18 ter
- v Velenju, v prostorih FE UM na Koroški c. 62 a.

 

 

Objava 19. 9. 2019

Spoštovane brucke, spoštovani bruci!

Prvi dan predavanj v študijskem letu 2019/2020 je torek, 1. 10. 2019.

Urnik za zimski semester študijskega leta 2019/2020 bo objavljen do konca septembra 2019.

 

Izredni študij

Predviden pričetek predavanja za izredni študij je 10. oktober 2019.

Urnik za zimski semester študijkega leta 2019/2020 bo objavljen teden dni pred pričetkom.

 

 

Urniki po stopnjah in letnikih

1. STOPNJA - REDNI ŠTUDIJ

 

1. STOPNJA - IZREDNI ŠTUDIJ

 

2. STOPNJA - REDNI ŠTUDIJ

 

2. STOPNJA - IZREDNI ŠTUDIJ

 

Obvestilo študentom 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Energetika (UN) v Krškem:

Študijske obveznosti za vse učne enote, razen Matematične metode III (v zimskem semestru) in učni enoti Jedrski energetski sistemi ter Ekonomika in organizacija poslovanja v energetiki (v poletnem semestru) poslušate skupaj s študenti 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Energetika (VS), zato je potrebno za to učno enoto spremljati tudi urnik za 2. letnik VS študijskega programa.

 

Obvestilo študentom 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Energetika (VS) v Velenju:

Študijske obveznosti za vse učne enote, razen Toplotni stroji in motorji v energetiki (v zimskem semestru) in učni enoti Energetski viri ter Jedrska energija in trajnostni razvoj (v poletnem semestru) poslušate skupaj s študenti 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Energetika (UN), zato je potrebno za to učno enoto spremljati tudi urnik za 2. letnik UN študijskega programa.

 

 

Govorilne ure 2019/2020

Termini govorilnih ur - ZIMSKI -semester 20109/2020 novo, 23.10.2019

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike