1. in 2. stopnja (VS, UN, MAG)

 


Rok za prijavo teme zaključnega dela

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora diplomskega oz. magistrskega dela je študent bolonjskega študijskega programa dolžan prijaviti temo diplomskega/magistrskega dela najkasneje do pričetka obdobja, ki ga članica določi za opravljanje diplomskega/magistrskega dela oz. v zadnjem semestru študijskega programa. Na podlagi tega je Komisija za študijske zadeve FE UM na 18. redni seji sprejela sklep, da se študente bolonjskega študijskega programa 1. oz. 2. stopnje pozove, da prijavijo temo diplomskega/magistrskega dela najkasneje v zadnjem semestru študijskega programa. Študent izbere temo diplomskega/magistrskega dela na osnovi razpisanih tem ali po lastni presoji, v dogovoru s predvidenim mentorjem. V vsakem primeru mora pred prijavo izbrane teme o njej pridobiti tako soglasje predvidenega mentorja kot tudi morebitnega somentorja.

 

 

Rok za posredovanje dokazil o zaključku študija na 1. oz. 2. stopnji za tiste kandidate, ki nameravajo nadaljevati študij na 2. oz. 3. stopnji

Študijsko leto 2021/2022

 

Za SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE, ki nameravajo v študijskem letu 2021/2022 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnji, se določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija na študijskih programih 1. in 2. stopnje:

a) za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do 31. 5. 2021) je rok za posredovanje dokazila o  zaključku študija 10. 6. 2021;

 

b) za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 2. prijavnem roku, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (5. 7. do 8. 9. 2021) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 10. 9. 2021.

 


Za DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJ IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EU, ki nameravajo v študijskem letu 2021/2022 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnjie, se določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija na študijskih programih 1. in 2. stopnje:

c) za kandidate, ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do 8. 9. 2021) je rok za posredovanje dokazila o  zaključku študija 10. 9. 2021;

 

d) za kandidate, ki bodo prijavo oddali v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (22. 9. - 23. 9. 2021 do 12.ure), je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 23. 9. 2021 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

 


Strošek zaključnega dela z zagovorom

Od študijskega leta 2014/2015 je za študente - osebe brez statusa strošek zaključnega dela z zagovorom plačljiv (prispevek za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za redni in izredni študij - za osebe brez statusa) skladno z določili 22. in 35. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru. Prispevek je potrebno poravnati po veljavnem ceniku za tekoče študijsko leto v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike