Orodje za dostopnost

1. in 2. stopnja (VS, UN, MAG)


Rok za prijavo teme zaključnega dela

V skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. in 2. stopnje Univerze v Mariboru diplomskega oz. magistrskega dela študent študijskega programaprve ali druge stopnje začne s postopkom prijave teme zaključnega dela v obdobju, ki je za opravljanje zaključnega dela določeno z akreditiranim študijskim programom, vendar najkasneje v prvi polovici zadnjega semestra zadnjega letnika študija oz. ko po akreditiranem študijskem programu opravi toliko obveznosti, kot članice določijo s svojimi pravili. Na podlagi tega je Komisija za študijske zadeve FE UM na 18. redni seji sprejela sklep, da se študente študijskega programa 1. oz. 2. stopnje pozove, da prijavijo temo zaključnega dela najkasneje v zadnjem semestru študijskega programa.

 

Izbira teme

Študent izbere temo zaključnega dela na osnovi razpisanih tem (glej nabor tem) ali po lastni presoji, v dogovoru s predvidenim mentorjem. V vsakem primeru mora pred prijavo izbrane teme o njej pridobiti tako soglasje predvidenega mentorja kot tudi morebitnega somentorja.

 

 

Sodelovanje z gospodarstvom

Pomemben del razvoja Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru in njenih študijskih programov je njena vpetost v okolje, ki se odraža tudi na področju sodelovanja z gospodarstvom pri raziskovalnih projektih, vključevanjem strokovnjakov iz gospodarstva v pedagoški proces, praktičnem usposabljanju študentov ter s sodelovanjem pri izdelavi zaključnih del študentov.

 

Nabor tem v sodelovanju za gospodarstvom:

 

Navodila, predloge za izdelavo zaključnega dela, obrazci

 

Rok za posredovanje dokazil o zaključku študija na 1. oz. 2. stopnji za tiste kandidate, ki nameravajo nadaljevati študij na 2. oz. 3. stopnji

 

Za vpis v študijsko leto 2024/2025

Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega na portalu eVŠ. Roki za prijavo so navedeni tukaj. Kandidatom oz. študentom, ki bodo študij zaključili na Fakulteti za energetiko ni potrebno dostaviti dokazil o zaključku študja, morajo pa diplomirati do navedenega roka. Ustrezna dokazila bo za te kandidate fakulteta pridobila sama.

 

Skrajni rok za zagovor zaključnih del študentov FE UM, ki nameravajo s študijem nadaljevati na II. oz. III. stopnji študija na FE UM je 12. 9. 2024.

 

Strošek zaključnega dela z zagovorom

Skladno z določili Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru se strošek prijave teme zaključnega dela na 1., 2. ali 3. stopnji študija v skladu s cenikom zaračuna vsem osebam brez statusa.Osebam brez statusa študenta se zaračuna tudi podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela. Prispevek je potrebno poravnati po veljavnem ceniku za tekoče študijsko leto v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike