Orodje za dostopnost

Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost (KOOD), ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd. Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote.

 

V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa.

 

V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti.​ Dodatne učne enote se študentu prištejejo k skupni vsoti doseženih ECTS kreditnih točk študijskega programa, v katerega je vpisan, a ne vplivajo na število ECTS kreditnih točk, potrebnih za napredovanje v višji letnik.

 

Več informacij o KOOD lahko najdete tukaj. Na tej strani prav tako najdete:

- aktualni Razpis kreditno ovrednotene obštudijske deja​v​nosti za študijsko leto 2023/2024,

- prijavnico na razpis kreditno ovrednotene obštudijske deja​v​nosti za študijsko leto 2023/2024,

- pravilnik o kreditno ovrednoteni obštudijski deja​v​nosti ter

- brošuro.

 

V okviru KOOD bo Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru v študijskem letu 2023/2024 ob zadostnem interesu izvajala tri učne enote, in sicer:

V študijskem letu 2023/2024 je v nabor vključeno večje število učnih enot s področja zelenih in digitalnih vsebin, saj si Univerza v Mariboru v okviru Načrta za krevanje in odpornost (NOO) prizadeva študente opremiti z znanjem in kompetencami za trajnostni razvoj in trajnostni način življenja, del tega pa je tudi okrepitev učnih enot s področja digitalnega in zelenega prehoda.

 

Pogoji za prijavo

Prijavijo se lahko študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti Univerze v Mariboru na izmenjavi.
 
Rok za prijavo
Prijava poteka v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta, oz. najkasneje do 6. 10. 2023. Navedeni prijavni rok ne velja za učno enoto Strokovna praksa na ŠP 2. stopnje kot KOOD 1, 2, 3, 4. Na to učno enoto se je možno prijaviti kadarkoli med študijskim letom.
 
Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike