Študentska anketa oz. Anketa o pedagoškem delu in obremenitvi študentov je mnenjska anketa, s katero študenti izražajo svoje mnenje o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega procesa in je tudi podlaga za pripravo mnenja študentskega sveta članice o pedagoškem delu posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca v habilitacijskem postopku. Hkrati se z anketo pridobiva mnenje študentov o dejanski študijski obremenitvi pri posameznih učnih enotah. 


Anketa se izvaja v elektronski obliki. Njeno izpolnjevanje je za študente obvezno in anonimno. Izpolnjena anketa je pogoj za vpis v naslednji letnik, vpis absolventskega leta in izdajo diplome. Obdelavo anket za vse članice UM opravi RCUM in članici posreduje rezultate.

 

Izvajanje ankete ureja Pravilnik o izvajanju študentske ankete na UM.

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike