Orodje za dostopnost

STRATEGIJA

 

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru jasno opredeljuje temeljne strateške usmeritve in strategijo, kar je bilo mogoče storiti predvsem zaradi jasnosti ciljev delovanja. Z modelom strateško usmerjenega sistema je ustanova opredelila za osnovne cilje:

 

  • povečanje znanja na področju energetike – strategijo izvajanja raziskav in sodelovanja z gospodarskimi drużbami in drugimi izobraževalno raziskovalnimi ustanovami,
  • odličnost pri izobrażevanju študentov in odnosih s poslovnimi partnerji - strategija razvoja in vključevanja kadrov v znanstveno raziskovalno delo,
  • odličnost pri obvladovanju izobrażevalnih procesov – strategija izvajanja sodobnih učnih procesov ter
  • uresničevanje modela učenja in kvalitete raziskovalno izobrażevalne ustanove - strategijo razvoja in utrjevanja kulture ustanove in zagotavljanje razvoja in avtonomnosti kadrov.


Našteti osnovni cilji in iz njih izhajajoče strateške usmeritve s strategijami so pot, orodje in ključ za dosego ciljev dolgoročnega uravnoteżenega delovanja posameznih procesov Fakultete za energetiko in drużbe kot celote, ki bo s kakovostjo svojega raziskovalno izobrażevalnega procesa pokazala, da bo v koraku s strategijami strateškega načrta in da so cilji za prihodnja leta uresničljivi.

 

POSLANSTVO

 

Temeljno poslanstvo Univerze v Mariboru Fakultete za energetiko je izvajanje raziskav, izobraževanja in prenosa znanj v prakso s področja energetike.

 

Fakulteta za energetiko ne bo delovala s ciljem produkcije velikega števila diplomantov in postdiplomantov, temveč s ciljem dolgoročne uravnoteženosti potrebnega števila kadrov in znanja, ki na daljše obdobje zanesljivo izpolnjuje pričakovanja poslovnih partnerjev, gospodarstva, okolja in zaposlenih.

 

Pri uresničevanju poslanstva izvajanja raziskav, izobraževanja in prenosa znanja uresničuje: 

  • vrednote prenosa znanja na uporabnike in v prakso,
  • negovanje odnosov s poslovnimi partnerji,
  • skrb za zaposlene, za njihovo znanje ter ohranjanje in krepitev pripadnosti Fakulteti za energetiko,
  • razvijanje identitete kvalitetne raziskovalno razvojne izobraževalne ustanove,
  • in vzpodbujanje zavesti o svojem poslanstvu pri ekoloških izboljšavah za zaščito okolja.

 

VIZIJA

 

Postati želimo najboljša fakulteta za energetiko na področju Jugovzhodne Evrope in z raziskovanjem ter prenosom znanj v prakso, gospodarstvo in negospodarstvo odločilno vplivati in prispevati k izboljšanju tehničnih, tehnoloških, ekoloških in cenovnih parametrov na področju energetskih dejavnosti.

 

Strategija prožnosti bo zahtevala neposredno spremljanje sprememb v družbenem okolju, ocenjevanje lastnih zmožnosti na prilagajanje spremembam, ustvarjanje pogojev za prilagoditev in uvajanje prilagoditvenih sprememb.

 

Opisani procesi potekajo in bodo potekali na vseh ravneh delovanja Fakultete za energetiko, in sicer na ravni izpostavljenih univerzitetnih in fakultetnih aktivnostih, na ravni tehnik obvladovanja in vodenja procesov in izvajanja storitev odjemalcev in zaposlenih.

 

SLOGAN

 

Priključi se tudi ti!

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike