Orodje za dostopnost

Fakulteta za energetiko izvaja projekte s študenti in mentorji v okviru javnih razpisov Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja (PKP), Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) ter s pomočjo razvojnega stebra financiranja.

 

Projekt

EU program/sklad

Leto izvajanja

Recikliranje sončnih modulov (RECISOM) NOO

2023

Fotonapetostni potencial degradiranih površin Komunalnega podjetja Velenje (FOPOD) RSF

2023

Fazni razvoj integriranega vodenega PMSM »Sinhronski motor s permanentnimi magneti« (FRIVOM) ESS

2023

Fotonapetostni potencial stavb (FOPOS) ESS

2023

Energetski potencial stavb (FEPOS)

RSF 

2022

Uporabniška in energijska vrednost odpadkov rumenega in črnega zabojnika (FEKOS)

ESS (PKP)

2020

Degradacijski procesi pri sončnih elektrarnah (SOLARTEB)

ESS (PKP)

2020

Optimizacija sončnih elektrarn v kombinaciji s toplotno črpalko (TERMOFE)

ESS (PKP)

2020

Meritve karakteristik elektromotorja za pogon električnega vozila (E-MOTOR)

ESS (ŠIPK)

2020

Vrednotenje preventivnih zaščitnih ukrepov pred pozebo (POZEBA)

ESS (ŠIPK)

2020

Programska oprema za določitev ocene tveganja varovanja objekta (IT-SECURE)

ESS (PKP)

2019

Študija izvedljivosti in razvoj vetrne turbine za zaščito pred spomladansko pozebo (VETRNICA)

ESS (PKP)

2019

Uporaba nevronskega omrežja za napovedovanje sončnega segrevanja (NOJS)

ESS (PKP)

2019

Bionsko energetsko učinkovita hiša (BEU)

ESS (PKP)

2018

Razvoj in študija izvedljivosti postavitve mikro vetrne elektrarne (mVE)

ESS (PKP)

2018

Upravljanje s pametnim oknom (UPAMO)

ESS (PKP)

2018

Zasnova merilnega sistema za preizkušanje Stirlingovih motorjev (MERSIST)

ESS (PKP)

2018

Merjenje prevodnosti koeficienta toplote kombiniranih sistemov izolacije (MERPEK)

ESS (PKP)

2018

Meritve in analiza vetrnega potenciala na območju Slovenskih goric (SMARTWEST)

ESS (ŠIPK)

2018

Bionski energetski izumi (BION-E)

ESS (ŠIPK)

2018

Uvajanje novih trendov energetske učinkovitosti v pogone (INTREED)

ESS (PKP)

2017

Merilni sistem z brezžičnimi temperaturnimi senzorji (WIFIMESTS )

ESS (PKP)

2017

Ekonomska in tehnična upravičenost ukrepov energetske sanacije (EITUUES)

ESS (PKP)

2017

Optimalno vodenje fotonapetostnih sledilnih sistemov (OPTIFOSS)

ESS (PKP)

2017

Termoelektrični sončni modul za soproizvodnjo električne in toplotne energije

ESS (PKP)

2015

Avtonomni mobilni solarni sistem za proizvodnjo električne energije

ESS (PKP)

2015

Priprava projekta postavitve parka bionskih energetskih tehnologij

ESS (PKP)

2015

Možnost izkoristka vode iz drenažnih kanalov za energetsko izrabo

ESS (PKP)

2015

Študija izvedljivosti za postavitev obrata za predelavo industrijske konoplje

ESS (PKP)

2015

Bionski ekosistemski model za podporo pri preobrazbi v smeri naravnih energetskih sistemov

ESS (PKP)

2015

 

           

 

 

 

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike