Po kreativni poti do znanja 2017-2020

V okviru Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017/2020 je Fakulteta za energetiko s študenti in mentorji izvedla naslednje projekte:

 

- Bionsko energetsko učinkovita hiša

- Razvoj in študija izvedljivosti postavitve mikro vetrne elektrarne

- Upravljanje s pametnim oknom

- Zasnova merilnega sistema za preizkušanje Stirlingovih motorjev

- Merjenje prevodnosti - koeficienta toplote kombiniranih sistemov.

 

Projekte sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018

V okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 je Fakulteta za energetiko s študenti in mentorji izvedla naslednje projekte:

- Bionski energetski izumi

- Meritve in analiza vetrnega potenciala na območju Slovenskih goric

 

Projekte sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Po kreatvini poti do znanja 2016/2017

V okviru Javnega razpisa projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016/2017 je skupina študentov pod vodstvom mentorjev proučevala različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. Prav tako se je v okviru posameznega projekta izvajala medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških in delovnih mentorjev. Kot koordinator je Fakulteta za energetiko izvedla naslednje projekte:

 

- Uvajanje novih trendov energetske učinkovitosti v pogone
- Merilni sistem z brezžičnimi temperaturnimi senzorji
- Optimalno vodenje fotonapetostnih sledilnih sistemov
- Ekonomska in tehnična upravičenost ukrepov energetske sanacije

 

Projekte sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015 

V okviru razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja smo v letu 2015 v inovacijske in razvojne projekte vključili 25 študentov Fakultete za energetiko in jim s tem omogočili lažji prehod od izobraževanja do zaposlitve. Namen Javnega razpisa je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj komptetnc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere so študenti v okviru projektnih aktivnosti, ki so potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje in druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Kot koordinator je Fakulteta za energetiko izvedla naslednje projekte:

 

 Projekte sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

 

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike