Na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru študenti pridobivajo poglobljena znanja s širokega področja energetike,

tako s področja učinkovite rabe energije, pretvarjanje različnih oblik energije v električno energijo, prenosa, distribucije in transformacije energije ter drugih povezanih področij. Z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarjamo primerne pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša prihodnost na področju energetike.

 

 

Tags: Edit tags

Aktualne novice

Aktualna obvestila

  • Inštitut za energetiko FE UM

    Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru poleg primarne dejavnosti izobraževanja opravlja tudi raziskovalno dejavnost s področja energetike. Infrastruktura in potrebna oprema za potrebe raziskovanja je umeščena v kompleks Inštituta za energetiko, kjer se opravljajo interdisiplinarne raziskave s poudarkom na raziskovalni odličnosti. V obliki izvajanja temeljnih in aplikativnih raziskav se kreirajo nova znanja, novi izdelki, procesi in storitve, ki dvigujejo konkurenčnost gospodarstva. S tem Inštituta za energetiko v okviru svojega poslanstva prispeva k trajnostnemu razvoju družbe.

               

         Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike