Orodje za dostopnost

Študij na Fakulteti za energetiko se izvaja v regijah, ki so v Sloveniji najbolj povezane z energetiko. Tako v Krškem kot v Velenju so v okolje umeščeni različni energetski sistemi, kar predstavlja veliko dodano vrednost pri študiju.

Energetika

Fakulteta za energetiko UM izvaja naslednje študijske programe:

- visokošolski strokovni študijski program Energetika

  (I. bolonjska stopnja)

- univerzitetni študijski program Energetika

  (I. bolonjska stopnja)

- magistrski študijski program Energetika

  (II. bolonjska stopnja)

- doktorski študijski program Energetika

  (III. bolonjska stopnja)

Študijski programi

V Krškem se glavnina študijskih obveznosti izvaja na Hočevarjevem trgu 1, kjer ima fakulteta tudi svoj sedež. V stavbi z bogato zgodovino se zagotovljeni primerni pogoji za izvajanje avditornega dela pedagoških obveznosti (predavanja, avditorne vaje). Za študente je na sedežu fakultete na voljo tudi knjižnica, kjer si lahko izposodijo gradivo, ki ga potrebujejo v okviru študija ter seveda referat za študentske zadeve, kjer lahko urejajo vse formalnosti v času študija.

Prostori fakultete v KrškemProstori fakultete v Krškem

 Laboratorijske vaje študenti opravljajo v prostorih Inštituta za energetiko, ki je od sedeža fakultete oddaljen 5 km in se nahaja v Poslovni coni Vrbina, na naslovu Vrbina 17, Krško.

Inštitut za energetiko

Inštitut za energetiko 

 V Velenju se celoten študijski proces izvaja v prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) Velenje, na Koroški cesti 62a. V prostorih MIC-a se izvaja tako avditorni kot laboratorijski del študija, prav tako je za študente zagotovljena knjižnica ter referat za študentske zadeve.

Prostori fakultete v VelenjuProstori fakultete v Velenju

 

 

Na Fakulteti za energetiko UM je vzpostavljen tutorski sistem, v okviru katerega tutorji študenti in tutorji učitelji študentom nudijo organizirano obliko vodenja, usmerjanja, motiviranja in pomoči študentom pri pridobivanju znanj in veščin, ki pripomorejo k njihovi večji študijski, obštudijski in osebnostni uspešnosti.

 

Pomembno je omeniti tudi širok nabor izbirnosti, ki ga lahko koristijo študenti Fakultete za energetiko UM. Del izbirnosti je obvezen že v okviru študijskih programov, kjer si študenti izbirajo izbirne predmete, ki so jim najzanimivejši, izbirnost pa je omogočena tudi znotraj Univerze v Mariboru ter med posameznimi univerzami v Sloveniji.

 

Fakulteta za energetiko UM vzpodbuja študente k mednarodnim izmenjavam v okviru sistema Erasmus. Univerza v Mariboru ima namreč sklenjene sporazume s številnimi univerzami v Evropi, kjer lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, opravljene študijske obveznosti v tujini pa se skladno z dogovorom študentom priznavajo v okviru študijskega programa na Fakulteti za energetiko UM.

 

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike