Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Sebastijan Seme

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Splošno o programu

Cilj doktorskega študijskega programa je izobraziti vrhunske strokovnjake na področju energetike s širokim naravoslovnim znanjem, ki daje perspektivo razumevanje dogajanj in trendov v svetu, poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev na področju energetike. Usposobljeni strokovnjaki bodo poleg razvijanja novih znanj usposobljeni tudi za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja ter razvijanje kritične refleksije.

 

 

Trajanje študija
Doktorski študijski program 3. stopnje Energetika traja tri leta.
Študent študij zaključi, ko zbere 180 ECTS.

 

 

Strokovni naslov
doktor znanosti
doktorica znanosti
okrajšano za oba: dr., Ime Priimek

 

 

Šolnina
Šolnina v posameznem študijskem letu je določena z veljavnim Cenikom UM za posamezno študijsko leto.

 

 

Potek študija na študijskem programu 3. stopnje
vsebina je v pripravi....

 


VPIS 2019/2020


Informacije o prijavnih rokih in prijavno-sprejemnem postopku so objavljene tukaj.
V nadaljevanju pa vam posredujemo nekaj dodatnih navodil za oddajo prijave za vpis v 1. oz. 2. letnik:

a) dodatna navodila za vpis v 1. letnik
S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o končanem dosedanjem visokošolskem izobraževanju: to je overjena fotokopija diplome univerzitetnega študijskega programa sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. overjena fotokopija diplome študijskega programa 2. stopnje oz. overjeni fotokopiji diplom visokošolskega strokovnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 in študijskega programa za pridobitev specializacije.

b) dodatna navodila za vpis v 2. letnik
S prijavo za vpis morate oddati ustrezna dokazila o končanem dosedanjem visokošolskem izobraževanju: to je overjena fotokopija diplome magistrskega študijskega programa sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. overjeni fotokopiji diplom univerzitetnega študijskega programam sprejetega pred 11. 6. 2004 in študijskega programa za pridobitev specializacije.

Opozorilo
Skladno z 12. členom Pravilnika o doktorskem študiju na UM ima kandidat za doktorskega študenta praviloma pred vpisom izbranega delovnega mentorja, definirano ožje področje, v okviru katerega namerava raziskovati in izdelan okvirni program doktorskega študija. Če kandidat za doktorskega študetna ob vpisu nima izbranega delovnega mentorja, se ga na to pisno opozori. Če doktorski študent vztraja pri vpisu, mu ob vpisu na študijski program, komisija, pristojna za doktorski študij, ali vodnja doktorskega študijskega programa izmed nosilcev učnih enot določi delovnega mentorja (ob soglasju tega delovnega mentorja).
Objave

 

OBJAVLJEN Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2019/2020

16. 7. 2019

Obveščamo vas, da je na spletni strani Univerze v Mariboru objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2019/2020.

Razpis je objavljen tudi v angleški različici.

 

 

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU - ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

18. 7. 2018

Obveščamo vas, da je na spletni strani Univerze v Mariboru objavljen »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«.

 

 

NAPOVED OBJAVE JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – GENERACIJA 2017

18. 7. 2017
Obveščamo vas, da bo Univerza v Mariboru najkasneje v prvi polovici meseca avgusta 2017 na svoji spletni strani objavila »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017«. Razpis bo namenjen študentom, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija, ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje, in ki iz javnih sredstev še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne.

Več informacij lahko dobite tukaj.

 

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVENSKIM DOKTORANDOM IN MLADIM DOKTORJEM ZNANOSTI

3.2.2017
S programom neodvisnih denarnih podpor Svetovne federacije znanstvenikov (World Federation of Scientists) v Sloveniji od leta 2002 dalje upravlja Slovenska znanstvena fundacija. V dogovoru s Federacijo je letno razpisanih do 10 štipendij v trajanju od 6 do 12 mesecev. Več informcij najdete tukaj. Rok za oddajo vlog na razpis je 24. februar 2017.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike