VPIS/STATUS/IZPITI

Izbira Modulov MAG_za 1.letnik

Izbira Modulov in Izbirnih učnih enot_MAG_za 2.letnik

Izbira Modulov in Izbirnih učnih enot_UN_za 3.letnik

Izbira Modulov in Izbirnih učnih enot_VS_za 3.letnik

docPooblastilo

docPrijavnica za izpit

Prošnja za KŠZ - priznanje izpitov

docProšnja za KŠZ - vpis v višji letnik, ponavljanje, podaljšanje ABS

docProšnja za KŠZ - sprememba načina študija, menjava ŠP, drugo

docProšnja za KŠZ - ponavljanje letnika (zbranih najmanj 30 ECTS)

docProšnja za KŠZ - izdaja soglasja za vzporedni študij

docProšnja za KŠZ - dodelitev posebnega statusa

docxProšnja za KŠZ - dodelitev posebnega statusa - kategorija Invalidi/Posebne potrebe

docVloga za izpis

 

 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Navodilo o izvedbi praktičnega usposabljanja za študente

Vprašalnik o možnostih izvedbe praktičnega usposabljanja

Pogodba za Praktično usposabljanje 2018-2019

Navodilo za izdelavo poročila o praktičnem usposabljanju

Potrdilo o izvedbi praktičnega usposabljanja

Anketa za mentorje v podjetjih

Anketa za studente

Prošnja za priznanje praktičnega usposabljanja

 

 

ZAKLJUČNA DELA 1. in 2. stopnja

docxIzjava o ustreznosti zaključnega dela novo, 25.4.2017

docPrijava teme zaključnega dela novo, 25.4.2018

docPrijava teme zaključnega dela- sprememba mentorstva/somentorstavanovo, 25.4.2017

docPrijava teme zaključnega dela- sprememba naslova novo, 25.4.2017

docPrijavnica v ALUMNI klub

docProšnja za podaljšanje veljavnosti teme dipl. dela

docProšnja za podaljšanje veljavnosti teme mag. dela

docVprašalnik za diplomante/magistrante

docVloga za vpis dodatnih informacij, povezanih s študijem študenta

pptPPT_Predloga za zagovor DD_1.stopnja

pptPPT_Predloga za zagovor MD_2.stopnja

 

 

DOKTORSKA DISERTACIJA

Prijava_teme doktorske disertacije
Prijava_teme DD - Priloga Obrazec_za_mentorja SLO

Prijava_teme DD - Priloga Obrazec_za_mentorja EN
Prijava teme DD - Priloga Strokovno mnenje o temi DD

 

pptPPT_Predloga za zagovor DD_3.stopnja

 

 

ŠOLNINA/VPISNI STROŠKI/DRUGI PRISPEVKI

Izjava poroka o prevzemu dolga

Izjava plačnika (pravne osebe) o plačilu stroškov

Aneks k pogodbi o izobaževanju (napredovanje v višji letnik)

Pogodba o izobraževanju (novinci)

docPravilno izpolnjen UPN (univerzalni plačilni nalog)

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike