VPIS/STATUS/IZPITI

 

docIzbira Modulov MAG_za 1.letnik

docIzbira Modulov in Izbirnih učnih enot_MAG_za 2.letnik

docIzbira Modulov in Izbirnih učnih enot_UN_za 3.letnik

docIzbira Modulov in Izbirnih učnih enot_VS_za 3.letnik

docPooblastilo

docPrijavnica za izpit

docProšnja za priznanje izpitov

docProšnja za KŠZ - vpis v višji letnik, ponavljanje, podaljšanje ABS

docProšnja za KŠZ - sprememba načina študija, menjava ŠP, drugo

docProšnja za KŠZ - ponavljanje letnika (zbranih najmanj 30 ECTS)

docProšnja za KŠZ - izdaja soglasja za vzporedni študij

docProšnja za KŠZ - dodelitev posebnega statusa

docxProšnja za KŠZ - dodelitev posebnega statusa - kategorija Invalidi/Posebne potrebe

docVloga za izpis

docVloga za potrditev poteka študija na ŠP 3. stopnje (DR)

  

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

 

docNavodilo za izdelavo poročila o praktičnem usposabljanju

docNavodilo o izvedbi praktičnega usposabljanja za študente

docVprašalnik o možnostih izvedbe praktičnega usposabljanja

docPogodba o praktičnem usposabljanju

docPotrdilo o izvedbi praktičnega usposabljanja

docProšnja za priznanje praktičnega usposabljanja

Anketa za mentorje v podjetjih

Anketa za studente

 

 

   

ZAKLJUČNA DELA

 

docxIzjava o ustreznosti zaključnega dela novo, 25.4.2017

docPrijava teme zaključnega delanovo,25.4.2017

docPrijava teme zaključnega dela- sprememba mentorstva/somentorstavanovo, 25.4.2017

docPrijava teme zaključnega dela- sprememba naslova novo, 25.4.2017

docPrijavnica v ALUMNI klub

docProšnja za podaljšanje veljavnosti teme dipl. dela

docProšnja za podaljšanje veljavnosti teme mag. dela

docVprašalnik za diplomante/magistrante

docVloga za vpis dodatnih informacij, povezanih s študijem študenta

docDR_Prijava teme doktorske disertacije

docDR_Izjava doktorskega kandidata

docDR_Izjava mentorja/somentorja o ustreznosti doktorske disertacije

pptPPT_Predloga za zagovor DD_1.stopnja

pptPPT_Predloga za zagovor MD_2.stopnja

pptPPT_Predloga za zagovor DD_3.stopnja

  

ŠOLNINA/VPISNI STROŠKI/DRUGI PRISPEVKI

 

docIzjava poroka

docPravilno izpolnjen UPN (univerzalni plačilni nalog)

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike