VPIS/STATUS/IZPITI

Izbira Modulov MAG_za 1.letnik

Izbira Modulov in Izbirnih učnih enot_MAG_za 2.letnik

Izbira Modulov in Izbirnih učnih enot_UN_za 3.letnik

Izbira Modulov in Izbirnih učnih enot_VS_za 3.letnik

Pooblastilo

Prijavnica za izpit

Prošnja za KŠZ - priznanje izpitov

Prošnja za KŠZ - vpis v višji letnik, ponavljanje, podaljšanje ABS

Prošnja za KŠZ - sprememba načina študija, menjava ŠP, drugo

Prošnja za KŠZ - ponavljanje letnika (zbranih najmanj 30 ECTS)

Prošnja za KŠZ - izdaja soglasja za vzporedni študij

Prošnja za KŠZ - dodelitev posebnega statusa

Prošnja za KŠZ - dodelitev posebnega statusa - kategorija Invalidi/Posebne potrebe

Vloga za izpis

 

 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Navodilo o izvedbi praktičnega usposabljanja za študente

Vprašalnik o možnostih izvedbe praktičnega usposabljanja

Pogodba za Praktično usposabljanje 2018-2019

Navodilo za izdelavo poročila o praktičnem usposabljanju

Potrdilo o izvedbi praktičnega usposabljanja

Anketa za mentorje v podjetjih

Anketa za studente

Prošnja za priznanje praktičnega usposabljanja

 

 

ZAKLJUČNA DELA 1. in 2. stopnja

Izjava o ustreznosti zaključnega dela novo, 25.4.2017

Prijava teme zaključnega dela novo, 25.4.2018

Prijava teme zaključnega dela- sprememba mentorstva/somentorstavanovo, 25.4.2017

Prijava teme zaključnega dela- sprememba naslova novo, 25.4.2017

Prijavnica v ALUMNI klub

Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme dipl. dela

Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme mag. dela

Vprašalnik za diplomante/magistrante

Vloga za vpis dodatnih informacij, povezanih s študijem študenta

PPT_Predloga za zagovor DD_1.stopnja

PPT_Predloga za zagovor MD_2.stopnja

 

 

DOKTORSKI ŠTUDIJ

Potek študija na ŠP 3. stopnje Energetika (DR)_do 18/19 dalje

Okvirni_program_doktorskega_študija_od18/19 dalje_1.letnik

Okvirni_program_doktorskega_študija_od18/19 dalje_2. letnik_naprednovanje

Okvirni_program_doktorskega_študija_od18/19 dalje_2. letnik_novinci

Okvirni_program_doktorskega_študija_od18/19 dalje_3. letnik_naprednovanje

Okvirni_program_doktorskega_študija_od18/19 dalje_3. letnik_novinci

 

Prijava_teme doktorske disertacije
Prijava_teme DD - Priloga Obrazec_za_mentorja SLO

Prijava_teme DD - Priloga Obrazec_za_mentorja EN
Prijava teme DD - Priloga Strokovno mnenje o temi DD

PPT_Predloga za zagovor DD_3.stopnja

 

 

ŠOLNINA/VPISNI STROŠKI/DRUGI PRISPEVKI

Izjava poroka o prevzemu dolga

Izjava plačnika (pravne osebe) o plačilu stroškov

Aneks k pogodbi o izobaževanju (napredovanje v višji letnik)

Pogodba o izobraževanju (novinci)

Pravilno izpolnjen UPN (univerzalni plačilni nalog)

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike