Orodje za dostopnost

VPIS/STATUS/IZPITI

Pooblastilo

Prijavnica za izpit

Prošnja za KŠZ - vpis v višji letnik, ponavljanje, podaljšanje statusa
Prošnja za KŠZ - ponavljanje letnika (zbranih najmanj 30 ECTS)

Prošnja za KŠZ - dodelitev posebnega statusa

Prošnja za KŠZ - dodelitev posebnega statusa - kategorija Invalidi/Posebne potrebe

Prošnja za KŠZ - izdaja soglasja za vzporedni študij

Prošnja za KŠZ - nadaljevanje po prekinitvi

Prošnja za KŠZ - priznavanje obveznosti (formalno izobraževanje)

Prošnja za KŠZ - priznavanje obveznosti (neformalno izobraževanje)

Prošnje za KŠZ - sprememba načina študija, menjava ŠP, drugo

Prošnja za KŠZ - sprememba izbirne učne enote

 

Doktorski študij

Okvirni program doktorskega študija - 1. letnik

Okvirni program doktorskega študija - 2. letnik, novinci

Okvirni program doktorskega študija - 2. letnik, napredovanje

Okvirni_program_doktorskega_študija - 3. letnik, napredovanje

Okvirni_program_doktorskega_študija - 3. letnik, novinci

Letno poročilo doktorskega študenta in mentorja o napredku na doktorskem študiju

Prošnja za KZRZ - sprememba izbirne učne enote

 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Vprašalnik o možnosti izvedbe praktičnega usposabljanja

Navodilo o izvedbi praktičnega usposabljanja za študente FE UM

Pogodba o praktičnem usposabljanju za študijsko leto 2023/2024

Anketni vprašalnik za študente

Anketni vprašalnik za mentorje v organizaciji

Potrdilo o izvedbi praktičnega usposabljanja

Prošnja za priznanje praktičnega usposabljanja

Navodilo za izdelavo poročila o praktičnem usposabljanju

 

 

ZAKLJUČNA DELA

1. in 2. stopnja

Izjava o ustreznosti zaključnega dela

Prijava teme zaključnega dela

Prijava teme zaključnega dela- sprememba mentorstva/somentorstva

Prijava teme zaključnega dela- sprememba naslova/teme ZD

Prijavnica v ALUMNI klub

Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela

Vprašalnik za diplomante/magistrante

Vloga za vpis dodatnih dosežkov, povezanih s študijem študenta

 

3. stopnja

.... tukaj.

 

ŠOLNINA/VPISNI STROŠKI/DRUGI PRISPEVKI

- Izjava plačnika (pravne osbe) o plačilu stroškov študija

- Izjava poroka o prevzemu dolga

Pravilno izpolnjen plačilni nalog (glej Cenik prispevkov in storitev za študijsko leto >>> Navodila za plačilo stroškov na FE UM)

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike