Uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Preverjanje in ocenjevanje znanja je podlaga za pridobitev ocene in kreditnih točk pri posameznih učnih enotah študijskega programa in za napredovanje študentov ter njihovo usmerjanje v nadaljnji študij, hkrati pa jim daje povratno informacijo o ravni njihovega usvojenega znanja.

 

V študijskem letu so tri izpitna obdobja, in sicer: poletno, jesensko in zimsko, ki se za študijsko leto natančno določijo s študijskim koledarjem, ki ga sprejme Senat Univerze v Mariboru.

 

Izpitni roki

 

Izpitni roki so redni in izredni.

 

Pri učnih enotah, ki ne predvidevajo sprotnega opravljanja s študijskim programom predpisanih obveznosti, so redni izpitni roki določeni najmanj štirikrat letno, od katerih je vsaj eden razpisan v zimskem, vsaj eden v jesenskem izpitnem obdobju ter vsaj dva v poletnem izpitnem obdobju.

 

Pri učnih enotah, ki je sprotno preverjanje predvideno s študijskim programom, so določeni najmanj trije izpitni roki letno, vsaj eden v vsakem izpintem obdobju.

 

Izredni izpitni roki se za študente izrednega študija določijo po zaključku posameznih ciklusov predavanj ne glede na izpitna obdobja.


Izpitni roki so objavljeni tukaj.

 

 

Število pristopov

 

Število pristopov k izpitu je omejeno in je določeno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM š.:A4/2009-41AG:
Študent lahko posamezen izpit opravlja skupno največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.

 

Komisijski izpit

Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 4. in vsak naslednji izpit (za prijavo kontaktirajte referat)

 

 

Izvedba pisnega preverjanja znanja (izpit, kolokvij) na daljavo s pomočjo programskega orodja MS Teams

 

V nadaljevanju najdete dopolnjena Navodila za študente za izvedbo pisnega preverjanja znanja (izpit, kolokvij) na daljavo s pomočjo programskega orodja MS Teams.

 

 

Prijava na izpit 

 

Odjava od izpita

  

 
Preberite več v: 
Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike