Prijava na izpit

 

Rok za prijavo na izpit

 

Študent se k izpitu prijavi najmanj štiri (4) dni pred razpisanim izpitnim rokom.

 

Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit.

 

Prijava na izpit je elektronska, v utemeljenih primerih je možna tudi pisna prijava, ki se na predpisanem obrazcu odda pristojnemu referatu članice univerze.


Izvajalec izpita sme opravljanje izpita dovoliti samo kandidatom, uvrščenim na seznam prijavljenih na izpit, ki so opravili vse predhodne obveznosti pri učni enoti (vaje, seminarske naloge, nastope, poročila in drugo), določene z učnim načrtom posamezne učne enote.

 

Lokacija prijave na izpit in opravljanje izpita, 7. redna seja ŠRK, 9.6.09:

 

Sklep 3: Študent izpit opravlja na lokaciji, kamor se je prijavil. Konkretno: če se je študent prijavil na izpit, ki bo potekal v Velenju, ga tam tudi opravlja. Enako velja za Krško.

 

Način prijave na izpit

 

1. ELEKTRONSKA PRIJAVA NA IZPIT

Za dostop do vaših podatkov na AIPS računu potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ste ga prejeli po pošti na domač naslov oz. ste ga prevzeli v pristojnem referatu za študentske zadeve. Za prijavo v AIPS račun kliknite gumb Prijava. Ko boste z delom končali, se obvezno odjavite (kliknite Odjava) oz. zaprite brskalnik.
Več o storitvah informacijske - komunikacijske tehnologije za študente si lahko preberete tukaj.

2. PRIJAVA NA IZPIT V PRIMERU PLAČILA

V skladu z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru, štev.: N 19/2010-41 AG (Uradno prečiščeno besedilo – UPB2) od študijskega leta 2014/2015 dalje, na plačljive izpite pristopate brez predhodnega plačila. Ob prijavi na izpit vas bo sistem avtomatsko opozoril na plačilo in znesek plačila. V kolikor boste na izpit pristopili, boste po datumu izpita na vaš naslov prejeli račun in plačilni nalog, katerega je potrebno poravnati v roku 8 dni od prejema. Če se boste od izpita pravočasno odjavili, se bo plačilo “storniralo”, v nasprotnem primeru boste ravno tako na domači naslov prejeli račun in plačilni nalog, ki ste jo dolžni poravnati. Več o tem, kakšni so ukrepi v primeru neplačil, si lahko preberete v navodilih o prispevkih in vrednotenju stroškov.
Kratek povzetek navodil se nahaja tukaj.

Višina stroška za posamezno vrsto izpita za aktualno študijsko leto je navedena v Ceniku storitev za dodiplomski in podiplomski študij na FE UM za aktualno študijsko leto, ki je objavljen na http://www.fe.um.si/ - Informacije za študente -> Splošni akti/Cenik.


V primeru, da že vplačanega zneska za plačljiv izpit študent ne koristi, se študentu plačilo, na osnovi dokazila o plačilu stroškov, upošteva pri naslednjem komisijskem, diferencialnem oz. 4. opravljanju izpita v istem študijskem letu, zato naj študent hrani vsa potrdila o plačilih!

 

3. PODROBNEJŠA NAVODILA ZA PRIJAVO NA:

 

a. IZPIT ZA VIŠANJE OCENE

Študent ima pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti. Posamezni izpit se lahko popravlja enkrat, na zahtevo študenta ali nosilca tudi kot komisijski izpit. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena.

Prijava je potrebna najmanj štiri (4) dni pred razpisanim izpitnim rokom.
Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit in se prijavite tako, da v referat za študentske zadeve na e-mail Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pošljete sporočilo z naslednjo vsebino:


"Zadeva: Prijava na izpit za višanje ocene
Ime in Priimek
Vpisna številka
Naziv učne enote
Datum izpitnega roka
Kraj izvedbe izpitnega roka
Pripis: "Prijava za višanje ocene".

b. DELNO PRIZNAN IZPIT

Prijava je potrebna najmanj štiri (4) dni pred razpisanim izpitnim rokom. Prijava na izpit je elektronska, v utemeljenih primerih je možna tudi pisna prijava, ki se na predpisanem obrazcu odda pristojnemu referatu članice univerze.
Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit.
Hkrati z e-prijavo na izpit izvajalcu na njegov e-naslov pošljite sporočilo z naslednjo vsebino:


"Zadeva: Prijava na izpit, ki delno priznan
Spoštovani,
dne xx.xx.xxxx sem se Ime in Priimek prijavil/a na izpit pri Naziv učne enote. Ker mi je izpit delno priznan, v priponki posredujem skan sklepa o priznavanju izpita, iz katerega je razvidno, katere vsebine je potrebno še opraviti. Lep pozdrav, študent/ka Ime in Priimek".

Opozorilo: V kolikor se na izpit, ki je delno priznan, ne boste prijavili po navodilih, boste izpit morali opravljati v celoti.

Odjava od izpita

 

Študent lahko odjavi izpit najkasneje dva dni pred izpitom.
Odjava je elektronska, v utemeljenih primerih je odjava lahko tudi pisna in se na predpisanem obrazcu odda pristojnemu referatu članice univerze.
Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali če izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike