S študijskim programom in predmetnikom je določeno, da si študenti 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa in univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Energetika ter študenti 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Energetika izberejo module in izbirne učne enote, ki so na razpolago in se izvajajo v 3. oz. 2. letniku, v zimskem oz. poletnem semestru.


Izvedba

  • Če je za izbirno učno enoto/modul prijavljenih vsaj 10 študentov, se izbirna učna enota/modul izvaja v polnem obsegu.
  • Če je za izbirno učno enoto/modul prijavljenih od 4-9 študentov, se izbirna učna enota/modul izvaja v skrčeni obliki.
  • Za 3 in manj se izbirna učna enota/modul ne izvaja.

Način izvedbe izbirnih učnih enot/modulov je odvisen od končnega števila vpisanih študentov. Le-to je znano ob koncu vpisa študentov v posameznem študijskem letu, to je 30. 9.

 

 

Študijsko leto 2019/2020

 

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2019/2020

Predlog izvedbe izbirnih modulov_in_izbirnih učnih enot v študijskem letu 2019/2020 je potrdil Senat Fakultete za energetiko Univerze v Marobiru na svoji 27. redni seji dne 12. 6. 2019.

 

Arhiv objav

 

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2018/2019

Predlog izvedbe izbirnih učnih enot in izbirnih modulov v študijskem letu 2018/2019 je potrdil Senat Fakultete za energetiko Univerze v Marobiru na svoji 14. redni seji dne 23. 5. 2018.

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2017/2018
Predlog izvedbe izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2017/2018, je potrdil Senat Fakutete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 4. redni seji dne 3. 5. 2017.

Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2016/2017
Predlog izvedbe izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2016/2017, je potrdil Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 35. redni seji dne 4. 5. 2016.
Izvedba izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2015/2016
Predlog izvedbe izbirnih modulov in izbirnih učnih enot v študijskem letu 2015/2016, je potrdil Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru na svoji 26. redni seji dne 5. 5. 2015.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike