Orodje za dostopnost

DEKAN: red. prof. dr. Sebastijan Seme (3. 5. 2021 - 2. 5. 2025)
PRODEKAN ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST: red. prof. dr. Jurij Avsec (1. 6. 2021 - 31. 5. 2025)

PRODEKAN ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST: red. prof. dr. Bojan Štumberger (1. 6. 2021 - 31. 5. 2025)
PRODEKANICA ZA KAKOVOST IN MEDNARODNO SODELOVANJE: doc. dr. Brigita Ferčec (1. 4. 2023 - 31. 3. 2027)
PRODEKAN ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA: Srećko Kuzeljević (18. 1. 2023 - 17. 1. 2025)
TAJNIK FAKULTETE: Janko Omerzu

 

Akademski zbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru
red. prof. dr. Bojan Štumberger, predsednik (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

doc. dr. Brigita Ferčec, namestnica predsednika (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)


Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:

red. prof. dr. Sebastijan Seme, dekan (3. 5. 2021 - 2. 5. 2025)
red. prof. dr. Jurij Avsec (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

doc. dr. Amor Chowdhury (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)
doc. dr. Brigita Ferčec (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

izr. prof. dr. Gorazd Hren (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)
doc. dr. Marjan Kromar (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

Srećko Kuzeljević - študent (6. 2. 2023 - 5. 2. 2024)
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

Eva Simonič - študentka (6. 2. 2023 - 5. 2. 2024)
Klemen Sredenšek - študent (6. 2. 2023 - 5. 2. 2024)

red. prof. dr. Bojan Štumberger (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)


Komisija Senata FE UM za študijske zadeve
red. prof. dr. Jurij Avsec - predsednik (1. 6. 2021 - 31. 5. 2025)

doc. dr. Brigita Ferčec (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

izr. prof. dr. Gorazd Hren (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

izr. prof. dr. Zdravko Praunseis (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

Srećko Kuzeljević - študent (25. 1. 2023 - 24. 1. 2024)

Eva Simonič - študentka (25. 1. 2023 - 24. 1. 2024)

 

Komisija Senata FE UM za znanstvenoraziskovalne zadeve

red. prof. dr. Bojan Štumberger, predsednik (1. 6. 2021 - 31. 5. 2025)

red. prof. dr. Jurij Avsec (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

doc. dr. Amor Chowdhury (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

red. prof. dr. Andrej Predin (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

red. prof. dr. Peter Virtič (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

Simon Simčič - študent (25. 1. 2023 - 24. 1. 2024)

Klemen Sredenšek - študent (25. 1. 2023 - 24. 1. 2024)

 

Komisija Senata FE UM za mednarodno sodelovanje
doc. dr. Brigita Ferčec - predsednica (1. 4. 2023 - 31. 3. 2027)

doc. dr. Amor Chowdhury (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

doc. dr. Matej Fike (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

izr. prof. dr. Zdravko Praunseis (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

red. prof. dr. Peter Virtič (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

Manja Obreza - študentka (25. 1. 2023 - 24. 1. 2024)

Dušan Premović - študent (25. 1. 2023 - 24. 1. 2024)


Komisija Senata FE UM za ocenjevanje kakovosti
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis - predsednik (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

Iztok Brinovar (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

mag. Sonja Novak (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

red. prof. dr. Peter Virtič (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

Simon Simčič - študent (15. 2. 2023 - 14. 2. 2025)

Eva Simonič - študentka (15. 2. 2023 - 14. 2. 2025)


Poslovodni odbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Sebastijan Seme, dekan (3. 5. 2021 - 2. 5. 2025)

red. prof. dr. Jurij Avsec (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)
Srećko Kuzeljević, prodekan za študentska vprašanja (18. 1. 2023 - 17. 1. 2025)
Janko Omerzu, tajnik fakultete 
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

red. prof. dr. Bojan Štumberger (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

 

Programski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Sebastijan Seme,

red. prof. dr. Jurij Avsec

Igor Fifnja, Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

mag. Djordje Žebeljan, Holding slovenske elektrarne d.o.o.

dr. Tomaž Žagar, GEN energija d.o.o.

mag. Maša Repež Gril, ELES d.o.o.   

dr. Aleš Štricelj, Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Andrej Kovač, Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

dr. Janez Rošer, Premogovnik Velenje d.o.o.

 

 

 

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike