DEKAN: red. prof. dr. Sebastijan Seme
PRODEKAN ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST: red. prof. dr. Jurij Avsec

PRODEKAN ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST: red. prof. dr. Bojan Štumberger
PRODEKANJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN KAKOVOST: doc. dr. Brigita Ferčec
PRODEKAN ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA: Klemen Srpčič
TAJNIK FAKULTETE: Janko Omerzu

 

Akademski zbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru
red. prof. dr. Bojan Štumberger, predsednik

doc. dr. Brigita Ferčec, namestnica predsednika


Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:

red. prof. dr. Sebastijan Seme, dekan
red. prof. dr. Jurij Avsec

Luka Barbič - študent

doc. dr. Amor Chowdhury
doc. dr. Brigita Ferčec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović

izr. prof. dr. Gorazd Hren
doc. dr. Marjan Kromar 
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis
Klemen Sredenšek - študent

Klemen Srpčič - študent
red. prof. dr. Bojan Štumberger


Komisija Senata FE UM za študijske zadeve
red. prof. dr. Jurij Avsec - predsednik

doc. dr. Brigita Ferčec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović

izr. prof. dr. Gorazd Hren

izr. prof. dr. Zdravko Praunseis

Klavdija Rabuza - študentka

Klemen Srpčič - študent

 

Komisija Senata FE UM za znanstvenoraziskovalne zadeve

red. prof. dr. Bojan Štumberger, predsednik

red. prof. dr. Jurij Avsec

doc. dr. Amor Chowdhury

red. prof. dr. Andrej Predin

red. prof. dr. Peter Virtič

Luka Barbič - študent

Žan Bregar - študent

 

Komisija Senata FE UM za mednarodno sodelovanje
doc. dr. Brigita Ferčec - predsednica

doc. dr. Amor Chowdhury

doc. dr. Matej Fike

izr. prof. dr. Zdravko Praunseis

red. prof. dr. Peter Virtič

 

Jan Lokar - študent

Lazar Stojanov - študent


Komisija Senata FE UM za kakovost
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis - predsednik

Iztok Brinovar

mag. Sonja Novak

Nataša Sokač

red. prof. dr. Peter Virtič

Klavdija Rabuza - študentka

Eva Simonič - študentka


Poslovodni odbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Sebastijan Seme, dekan

red. prof. dr. Jurij Avsec
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović
Klemen Srpčič
Janko Omerzu
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis

red. prof. dr. Bojan Štumberger

 

Programski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Sebastijan Seme,

red. prof. dr. Jurij Avsec

Igor Fifnja, Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

mag. Djordje Žebeljan, Holding slovenske elektrarne d.o.o.

dr. Tomaž Žagar, GEN energija d.o.o.

mag. Maša Repež Gril, ELES d.o.o.   

dr. Aleš Štricelj, Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Andrej Kovač, Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

dr. Janez Rošer, Premogovnik Velenje d.o.o.

 

 

 

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike