DEKAN: red. prof. dr. Sebastijan Seme (3. 5. 2021 - 2. 5. 2025)
PRODEKAN ZA IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST: red. prof. dr. Jurij Avsec (1. 6. 2021 - 31. 5. 2025)

PRODEKAN ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST: red. prof. dr. Bojan Štumberger (1. 6. 2021 - 31. 5. 2025)
PRODEKANJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN KAKOVOST: doc. dr. Brigita Ferčec (1. 4. 2019 - 31. 3. 2023)
PRODEKAN ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA: Klemen Srpčič (1. 6. 2021 - 31. 5. 2023)
TAJNIK FAKULTETE: Janko Omerzu

 

Akademski zbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru
red. prof. dr. Bojan Štumberger, predsednik (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

doc. dr. Brigita Ferčec, namestnica predsednika (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)


Senat Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:

red. prof. dr. Sebastijan Seme, dekan (3. 5. 2021 - 2. 5. 2025)
red. prof. dr. Jurij Avsec (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

doc. dr. Amor Chowdhury (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)
doc. dr. Brigita Ferčec (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

izr. prof. dr. Gorazd Hren (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)
doc. dr. Marjan Kromar (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

Eva Simonič - študentka (2. 2. 2022 - 1. 2. 2023)
Klemen Sredenšek - študent (2. 2. 2022 - 1. 2. 2023)

Klemen Srpčič - študent (2. 2. 2022 - 1. 2. 2023)
red. prof. dr. Bojan Štumberger (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)


Komisija Senata FE UM za študijske zadeve
red. prof. dr. Jurij Avsec - predsednik (1. 6. 2021 - 31. 5. 2025)

doc. dr. Brigita Ferčec (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

izr. prof. dr. Gorazd Hren (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

izr. prof. dr. Zdravko Praunseis (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

Eva Simonič - študentka (12. 1. 2022 - 11. 1. 2023)

Klemen Srpčič - študent (12. 1. 2022 - 11. 1. 2023)

 

Komisija Senata FE UM za znanstvenoraziskovalne zadeve

red. prof. dr. Bojan Štumberger, predsednik (1. 6. 2021 - 31. 5. 2025)

red. prof. dr. Jurij Avsec (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

doc. dr. Amor Chowdhury (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

red. prof. dr. Andrej Predin (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

red. prof. dr. Peter Virtič (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

Nejc Friškovec - študent (12. 1. 2022 - 11. 1. 2023)

Nejc Zore - študent (12. 1. 2022 - 11. 1. 2023)

 

Komisija Senata FE UM za mednarodno sodelovanje
doc. dr. Brigita Ferčec - predsednica (1. 4. 2019 - 31. 3. 2023)

doc. dr. Amor Chowdhury (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

doc. dr. Matej Fike (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

izr. prof. dr. Zdravko Praunseis (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

red. prof. dr. Peter Virtič (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

Srećko Kuzeljević - študent (12. 1. 2022 - 11. 1. 2023)

Veljko Marjanović - študent (12. 1. 2022 - 11. 1. 2023)


Komisija Senata FE UM za ocenjevanje kakovosti
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis - predsednik (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

Iztok Brinovar (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

mag. Sonja Novak (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

Nataša Sokač 15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

red. prof. dr. Peter Virtič (15. 2. 2021 - 14. 2. 2025)

Klavdija Rabuza - študentka (15. 2. 2021 - 14. 2. 2023)

Eva Simonič - študentka (15. 2. 2021 - 14. 2. 2023)


Poslovodni odbor Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Sebastijan Seme, dekan (3. 5. 2021 - 2. 5. 2025)

red. prof. dr. Jurij Avsec (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)
red. prof. dr. Miralem Hadžiselimović (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)
Klemen Srpčič, prodekan za študentska vprašanja (1. 6. 2021 - 31. 5. 2023)
Janko Omerzu, tajnik članice 
izr. prof. dr. Zdravko Praunseis (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

red. prof. dr. Bojan Štumberger (2. 2. 2021 - 1. 2. 2025)

 

Programski svet Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru:
red. prof. dr. Sebastijan Seme,

red. prof. dr. Jurij Avsec

Igor Fifnja, Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

mag. Djordje Žebeljan, Holding slovenske elektrarne d.o.o.

dr. Tomaž Žagar, GEN energija d.o.o.

mag. Maša Repež Gril, ELES d.o.o.   

dr. Aleš Štricelj, Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Andrej Kovač, Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

dr. Janez Rošer, Premogovnik Velenje d.o.o.

 

 

 

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike