Orodje za dostopnost

 

Predmetnik

 

S študijskim letom 2024/2025 stopa v veljavo spremenjen študijski program 1. stopnje Energetika (VS).

Velja za generacijo študentov, prvič vpisanih v 2024/2025.

 

Predmetnik in vsebine učnih enot 2024/2025

 

 

Predmetnik in vsebine učnih enot 2023/2024

- Predmetnik VS 23-24

- obvezne učne enote VS 23-24

- izbirne učne enote VS 23-24

 

 

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Jurij Avsec

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Splošno o programu

V okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Energetika je temeljni cilj izobraziti kadre za strokovna dela zlasti v gospodarstvu, hkrati tudi v negospodarstvu in drżavni upravi (agencije, resorna ministrstva). Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Energetika bodo torej usposobljeni za operativne posege in delo v gospodarskih drużbah in drugih organizacijah, pri čemer bodo morali znati delo ne samo operativno izvesti, pač pa tudi pripraviti in organizirati. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v reševanje vzdrżevalno-oskrbovalnih problemov v organizacijah, kjer bodo zaposleni.

 


Trajanje študija

Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa). V šestem semestru imajo študenti cel semester obvezno praktično usposabljanje.

Študent študij zaključi, ko zbere 180 ECTS.

 


Strokovni naslov

diplomirani inženir energetike (VS)
diplomirana inženirka energetike (VS)
okrajšano za oba: Ime Priimek, dipl. inž. energ. (VS)

 

 

Financiranje študija - šolnina

Redni študij je brezplačen za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU.

Izjema so kandidati, ki imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega so vpisani, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom tega zakona na prejšnjem študijskem programu.

Ostale izjeme glede plačila /neplačila šolnine so objavljene na povezavi.

 

Šolnina za študijsko leto 2024/2025 je določena s Cenikom UM .

 

Šolnino kandidati plačajo ob vpisu na fakulteto.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike