Splošno o programu


V okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Energetika je temeljni cilj izobraziti kadre za strokovna dela zlasti v gospodarstvu, hkrati tudi v negospodarstvu in drżavni upravi (agencije, resorna ministrstva). Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Energetika bodo torej usposobljeni za operativne posege in delo v gospodarskih drużbah in drugih organizacijah, pri čemer bodo morali znati delo ne samo operativno izvesti, pač pa tudi pripraviti in organizirati. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v reševanje vzdrżevalno-oskrbovalnih problemov v organizacijah, kjer bodo zaposleni.

Trajanje študija


Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa). V šestem semestru imajo študenti cel semester obvezno praktično usposabljanje.


Študent študij zaključi, ko zbere 180 ECTS.

Strokovni naslov


diplomirani inženir energetike (VS)
diplomirana inženirka energetike (VS)
okrajšano za oba: Ime Priimek, dipl. inž. energ. (VS)

Šolnina


Šolnina v posameznem študijskem letu je določena z veljavnim cenikom UM za posamezno študijsko leto.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike