Orodje za dostopnost

Na visokošolski strokovni študijski program Energetika se na osnovi Zakona o visokem šolstvu (38. člen) lahko vpiše:

  • kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
  • kdor je opravil poklicno maturo,
  • kdor je opravil maturo.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi - 60 % točk;
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40 % točk.
Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike