Prehodi so v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi možni med študijskimi programi iste stopnje in med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje. V skladu z Meril za prehode med študijskimi programi so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske programe.

 

1. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje

Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje s področja energetike in sorodnih področij strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, ki izpolnjujejosplošne pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

 

2. Prehod iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) in univerzitetnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004)

Študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) ali univerzitetnih študijskih programov (sprejetih pred 11. 6. 2004) s področja energetike in sorodnih področij strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program, Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

 

3. Prehod iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994*

Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 s področja energetike in sorodnih študijskih področij strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program in ki imajo 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, lahko preidejo v 3. letnik, pri čemer bodo morali do diplomiranja opraviti naslednje diferencialne izpite:

  • Matematične metode II 
  • Osnove termotehnike 
  • Osnove hidrotehnike, 
  • Učinkovita raba energije.


4. Prehod iz višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju

Diplomanti višješolskih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju s področja energetike in sorodnih študijskih področij strojništvo, elektrotehnika, računalništvo, gradbeništvo, vodarstvo, komunalno inženirstvo, fizika, matematika, kemija, varstvo okolja in komunala, mehatronika, elektronika, informatika, telekomunikacije, elektroenergetika, rudarstvo in geotehnologija, kmetijstvo oz. katerikoli študijski program, primerljiv z naštetimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v ta študijski program, lahko preidejo v 2. letnik. Do vpisa v 3. letnik morajo opraviti naslednje diferencialne izpite:

  • Matematične metode II
  • Elektrotehnika I
  • Merilna tehnika v energetiki
  • Avtomatika v energetiki


Če bo kandidatov več kot razpisanih mest, se kandidate izbere glede na uspeh na dodiplomskem študiju (povprečna ocena izpitov brez diplomskega dela 80%, ocena diplomskega dela 20%).

 

*določila za prehode in diferencialni izpiti veljajo še za vpis v študijskem letu 2019/2020. Za vpis v študijskem letu 2020/2021 se bodo določila za prehode in diferencialni izpiti nekoliko spremenjeni (s študijskim letom 2018/2019 je namreč stopil v veljavo nov, spremenjen študijski program 1. stopnje Energetika (VS) in sicer za generacijo študentov, prvič vpisanih v študijskem letu 2018/2019).

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike