Splošno o programu


Univerzitetni študijski programi po zakonski opredelitvi študentom omogočajo:

 

  • pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov,
  • usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih in delovnih
  • problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod,
  • razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami,
  • strokovno kritičnost in usposobljenost,
  • iniciativnost in samostojnost pri odločanju ter vodenju najzahtevnejšega dela.

Trajanje študija


Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa).
Študent študij zaključi, ko zbere 180 ECTS.

Strokovni naslov


diplomirani inženir energetike (UN)
diplomirana inženirka energetike (UN)
okrajšano za oba: Ime Priimek, dipl. inž. energ. (UN)

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike