ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 

RAZPIS ZA VPIS

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2019/2020 je objavljen tukaj:

 

Razpis za vpis v študijskem letu 2019/2020 Fakultete za energetiko

Število vpisnih mest za vpis v študijskem letu 2019/2020

Rokovnik razpisa za vpis v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2019/2020

 

 

PRIJAVNI ROKI

Kandidati se skladno z Razpisom za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2019/2020 na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih, pri čemer bodo članice vpisna mesta v drugem prijavnem roku ponudile le za tiste študijske programe, na katerih bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta mesta.

 

a) SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. maja 2019.
2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 8. julija do najkasneje 8. septembra 2019. Kandidati, ki nameravajo svojo prijavo oddati v drugem prijavnem roku, morajo upoštevati, da se vpisni postopek morda ne bo končal pravočasno.

 

Če bodo po prvem roku za prijavo ostala prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij, se lahko v drugem prijavnem roku (roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, 23. - 24. september 2019 do 12. ure) nanje prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

 

 

b) DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 8. septembra 2019.

2. prijava: v kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko ta ponudi kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 23. - 24. septembra 2019 do 12. ure.

 

Isti roki veljajo tudi za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode, ter za kandidate, ki se želijo prijaviti za vzporedni študij.

 

V kolikor bodo za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije po zaključenem prijavnem roku fakultete v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest razpisale preostala prosta vpisna mesta, bo podatek o tem objavljen 20. septembra 2019 na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

 

Če bodo po prvem roku za prijavo ostala prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij, se lahko v drugem prijavnem roku (roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest) nanje prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

 

 

NAČIN PRIJAVE

 

A) KAKO ODDATI PRIJAVO?


Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020 oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom).

 

 

a) SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU

1. če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do konca Roka za zapolnitev še prostih mest (do 24. septembra 2019 do 12. ure). Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, pa morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge*, ki jih zahteva posamezna fakulteta, in sicer najkasneje do 24. septembra 2019 do 18. ure.

 

2. če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do konca Roka za zapolnitev še prostih mest (do 24. septembra 2019 do 12. ure), nato pa ga natisniti, podpisati in ga skupaj s prilogami* osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), najkasneje do 24. septembra 2019 do 18. ure.

 

Vso dokumentacijo mora Fakulteta za energetiko prejeti najkasneje do 26. septembra 2019 do 18. ure ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Vsaka oddaja po po roku bo onemogočena.

 

 

b) DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

1. če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do konca Roka za zapolnitev še prostih mest (do 24. septembra 2019 do 12. ure). Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, pa morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge*, ki jih zahteva posamezna fakulteta, in sicer najkasneje do 24. septembra 2019 do 18. ure.

 

2. če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do konca Roka za zapolnitev še prostih mest (do 24. septembra 2019 do 12. ure), nato pa ga natisniti, podpisati in ga skupaj s prilogami* osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), najkasneje do 24. septembra 2019 do 18. ure.

 

Vso dokumentacijo mora Fakulteta za energetiko prejeti najkasneje do 26. septembra 2019 do 18. ure ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Vsaka oddaja po po roku bo onemogočena.

 

 

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. Kandidati lahko svoje prijave do zaljučka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brošejo. O vsaki spremembi bodo kandidati obveščeni tudi po elektronski pošti, navedni v svoji prijavi.

 

 

B) ALI SO ZA PRIJAVO POTREBNE PRILOGE?


Prijava za vpis mora vsebovati prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program 2. ali 3. stopnje, ki so v razpisnem besedilu navedena pri posameznem študijskem programu. Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali dostavi osebno v referat za študentske zadeve do rokov določenih z razpisom. Ustrezne priloge so navedene na spletni strani: magistrski studijski program - energetika (za MAG-Vpis 2019/2020) in na doktorski študijski program - energetika (za DR-Vpis 2019/2020).

 

Pred oddajo e-prijave oz. pred pričetkom postopka oddaje e-prijave vam svetujemo, da si podrobno preberete

Navodila za izpolnjevanje prijave.

 

 

C) KDO LAHKO ODDA PRVO PRIJAVO?


V PRVEM PRIJAVNEM ROKU lahko vsak kandidat na Univerzi v Mariboru odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

D) KDO LAHKO ODDA DRUGO PRIJAVO?


V DRUGEM ROKU se lahko prijavijo kandidati:
- ki niso oddali prijave v prvem prijavnem roku,
- ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij ter
- ki so se v prvem prijavnem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. Vse ostale kandidate bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.


Vsak kandidat lahko na Univerzi v Mariboru v drugem prijavnem roku  odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

 

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka.

Za prvi prijavni rok velja:

a) najkasneje do 28. junija 2019 za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce in
b) najkasneje do 20. septembra 2019 za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije.

Za drugi prijavni rok oz. rok za zapolnitev še prostih mest velja, da se vpis v podiplomske študijske programe opravi najkasneje do 30. septembra 2019.

 

 

POMOČ (tehnična, vsebinska)

Za tehnično pomoč je kandidatom na voljo Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.

 

Za vprašanja o prijavno-izbirnih postopkih na podlagi podatkov iz razpisa za vpis bo odgovarjalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (kandidati lahko vprašanja posredujejo na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskih programov ipd.) pa se kandidati lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so zapisani v specifičnem delu razpisa vsake posamezne fakultete).

 

 

VEČ INFO

- študijski program 2. stopnje Energetika (magistrski)
- študijski program 3. stopnje Energetika (doktorski).

 

 

OBJAVE

 

4. 6. 2019

OBVESTILO študentom, ki nameravajo v študijskem letu 2019/2020 nadaljevati študij 2. oz. 3. stopnji

 

Določitev roka za posredovanje dokazil o zaključku študija na 1. oz. 2. stopnji za tiste kandidate, ki nameravajo v študijskem letu 2019/2020 nadaljevati študij na 2. oz. 3. stopnji

 

a) za DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJ IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EU določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija na študijskih programih 1. in 2. stopnje za kandidate, ki nameravajo v študijskem letu 2019/2020 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnji, kot sledi:

- za kandidate, ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do 8. 9. 2019) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 12. 9. 2019;

- za kandidate, ki bodo prijavo oddali v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (23. 9. - 24. 9. 2019 do 12.ure), je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 24. 9. 2019 do 18. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

 

b) za SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE se določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija na študijskih programih 1. in 2. stopnje za kandidate, ki nameravajo v študijskem letu 2019/2020 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnji, kot sledi:

- za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do 31. 5. 2019) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 5. 6. 2019;

- za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 2. prijavnem roku, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (8. 7. do 8. 9. 2019) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 12. 9. 2019.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike