ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023

 

 

INFORMATIVNI DAN

Na Fakuteti za energetiko Univerze v Mariboru bomo informativne dneve za vpis na podiplomski študij v študijskem letu 2022/2023 izvedli:

18. maja 2022, ob 16. uri, v Krškem, Inštitut za energetiko, Vrbina 18 in

19. maja 2022, ob 16. uri, v Velenju, Koroška cesta 62a, predavalnica M3-105.


Na informativnih dnevih bomo podrobneje predstavili
- magistrski študijski program Energetika 2. stopnje,
- doktorski študijski program Energetika 3. stopnje,
- informacije o vpisnih pogojih, možnostih in pogojih študija, zaposlitvene možnosti in možnosti nadaljevanja izobraževanja ter druge informacije, ki so pomembne pri odločitvi za izbiro študija.

  

 

RAZPIS ZA VPIS

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2022/2023 je objavljen tukaj:

Razpis za vpis v študijskem letu 2022/2023 Fakultete za energetiko

Število vpisnih mest za vpis v študijskem letu 2022/2023 - 2. stopnja

Število vpisnih mest za vpis v študijskem letu 2022/2023 - 3. stopnja

 

 

PRIJAVNI ROKI

Kandidati se skladno z Razpisom za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2022/2023 na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru lahko prijavijo v več prijavnih rokih, pri čemer bodo članice vpisna mesta po zaključenem prvem prijavnem roku ponudile le za tiste študijske programe, na katerih bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta mesta.

 

Prijavni roki za državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke držav članic EU unije

​Prijavni roki

Roki za prijavo

Prvi prijavni rok

od objave razpisa 8. septembra 2022

Rok za zapolnitev vpisnih mest*

od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure 

 

Prijavni roki za državljane/-ke držav nečlanic Evropske unije – TUJCE/-KE

​Prijavni roki

Roki za prijavo

Prvi prijavni rok

od objave razpisa do 31. maja 2022

Drugi prijavni rok

od 6. julija do 8. septembra 2022

Rok za zapolnitev vpisnih mest*

od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure 

 

Prijavni roki za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva

Prijavni roki

Roki za prijavo

MAGISTRSKI ŠTUDIJ – vpisna mesta se razpisujejo ločeno za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva

Prvi prijavni rok

od objave razpisa do 8. septembra 2022

Rok za zapolnitev vpisnih mest*

od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure 

DOKTORSKI ŠTUDIJ – vpisna mesta so skupna za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva in državljane/-ke držav nečlanic EU

​Prijavni roki

Roki za prijavo

Prvi prijavni rok

od objave razpisa do 31. maja 2022

Drugi prijavni rok

od 6. julija do 8. septembra 2022

Rok za zapolnitev vpisnih mest*

od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure

 

Prijavni roki za vpis v višji letnik in vzporedni študij

​Prijavni roki

Roki za prijavo

Prijavni rok za vpis v višji letnik in vzporedni študij

od 1. do 16. septembra 2022

 

*Rok za zapolnitev vpisnih mest

Podatek o tem, katere izmed fakultet bodo študijske programe ponudile tudi v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, koliko vpisnih mest bo še na voljo in ali bodo vpisna mesta na voljo tudi Slovencem/-kam brez slovenskega državljanstva in državljanom/-kam držav nečlanic Evropske unije – tujcem/-kam, bo objavljen 19. septembra 2022 na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

 

 

NAČIN PRIJAVE

 

A) KAKO ODDATI PRIJAVO?

 

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/2023 oddati elektronsko, in sicer preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja. Kandidati/-ke morajo ob prvi prijavi v storitev SI-PASS registrirati uporabniški račun, v okviru katerega izberejo tudi želeni način oddaje prijave za vpis. Kandidate/-ke opozarjamo, da si dobro zapomnijo oziroma shranijo uporabniško ime in geslo, ki ju bodo uporabili/-e ob registraciji uporabniškega računa SI-PASS, saj ju bodo potrebovali/-e za morebitno kasnejše dopolnjevanje prijave za vpis z dokazili, dostopanje do sklepa o izbiri, vlaganje pritožb ipd.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do posameznega prijavnega roka.

 

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat/-ka v spletni aplikaciji eVŠ pritisne gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne stori, prijava ne bo upoštevana v izbirnem postopku. Kandidatom/-kam predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res oddali/-e v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidat/-ka prejme potrdilo na naslov elektronske pošte, naveden na njegovi/njeni prijavi.

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli/-e v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami/-e zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

 

 

B) ALI SO ZA PRIJAVO POTREBNE PRILOGE?


Prijava za vpis mora vsebovati prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program 2. ali 3. stopnje. Kandidat/-ka bo na eVŠ portalu ob oddaji prijave za vpis videl/-a seznam zahtevanih prilog in rok, do katerega mora zahtevan dokument priloge naložiti na portal. Kandidat/-ka bo posamezne dokumente lahko oddal/-a na portalu med samim izpolnjevanjem prijave in tudi po tem.

 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih listin in drugih zahtevanih dokumentov. V prijavno-sprejemnem postopku za študijsko leto 2022/2023 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika/-ce mogoče ugotoviti. Identiteta prijaviteljev/-ic se bo preverjala na podlagi EMŠO (za državljane/-ke Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane/-ke ostalih držav članic Evropske Unije zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane/-ke držav nečlanic Evropske Unije pa zgolj potni list).

 

O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat/-ka obveščen/-a na naslov elektronske pošte, naveden v njegovi/njeni prijavi, in z SMS sporočilom na telefonsko številko, če jo bo v prijavi navedel/-a.


Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča. V primeru, da ima kandidat/-ka tehnične in druge težave z oddajanjem zahtevanih prilog na spletnem portalu eVŠ, naj to sporoči na prvi nivo pomoči prijaviteljem na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (upoštevati je treba, da bo prošnja za pomoč obravnavana v času uradnih ur), saj v nasprotnem primeru pritožbe zaradi tehničnih težav pri oddaji zahtevanih prilog ne bodo upoštevane. Vsak kandidat/-ka lahko pri eni prilogi odda največ 3 priponke, velikost posamezne priponke pa je največ 5 MB. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na portalu eVŠ in na spletni strani YouTube: oddaja prilog hkrati s prijavo za vpis in oddaja prilog, ko je prijava za vpis že oddana.

Ustrezne priloge so navedene na spletni strani: magistrski studijski program - energetika (za MAG-Vpis 2022/2023) in na doktorski študijski program - energetika (za DR-Vpis 2022/2023).

 

Pred oddajo e-prijave oz. pred pričetkom postopka oddaje e-prijave vam svetujemo, da si podrobno preberete

Navodila za izpolnjevanje prijave.

 

 

C) KDO LAHKO ODDA PRIJAVO v POSAMEZNEM ROKU?

 

Prijavni roki za državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke držav članic Evropske unije

Prijavni roki

Roki za prijavo

Kdo lahko odda prijavo

Prvi prijavni rok

od objave razpisa do 8. septembra 2022

Državljani/-ke RS in državljani/-ke držav članic EU.

Državljani/-ke držav nečlanic EU, ki imajo stalno prebivališče v RS in so sami/-e ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezidenti RS za davčne namene.

Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci/-ke za azil.

Prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest

od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure

Kandidati/-ke, ki niso oddali/-e prijave v prvem roku.

Kandidati/-ke, ki po prvem roku niso bili/-e sprejeti/-e na želeni študij.

Kandidati/-ke, ki so se v prvem roku prijavili/-e na študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kandidati/-ke, ki so se v prvem roku prijavili/-e na študijski program, za katerega se še ne ve, ali se bo izvajal.

Kandidati/-ke, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva in državljani/-ke držav nečlanic EU – tujci/-ke, če se fakulteta za to odloči.

 

Prijavni roki za državljane/-ke držav nečlanic Evropske unije – TUJCE/-KE

Prijavni roki

Roki za prijavo

Kdo lahko odda prijavo

Prvi prijavni rok

od objave razpisa do 31. maja 2022

Državljani/-ke držav nečlanic EU.

Drugi prijavni rok

od 6. julija do 8. septembra 2022

 

Kandidati/-ke, ki niso oddali/-e prijave v prvem roku.

Kandidati/-ke, ki po prvem roku niso bili sprejeti/-e na želeni študij.

Kandidati/-ke, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

*Kandidati/-ke se lahko prijavijo tudi na rok za zapolnitev vpisnih mest, če se fakulteta za to odloči.

 

Prijavni roki za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva 

Prijavni roki

Roki za prijavo

Kdo lahko odda prijavo

MAGISTRSKI ŠTUDIJ – vpisna mesta se razpisujejo ločeno za Slovence brez slovenskega državljanstva

Prvi prijavni rok

od objave razpisa do 8. septembra 2022

Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva.

*Kandidati/-ke se lahko prijavijo tudi na rok za zapolnitev vpisnih mest, če se fakulteta za to odloči.

DOKTORSKI ŠTUDIJ – vpisna mesta so skupna za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane/-ke držav nečlanic EU

Prvi prijavni rok

od objave razpisa do 31. maja 2022

Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva in državljani/-ke držav nečlanic EU.

Drugi prijavni rok

od 6. julija do 8. septembra 2022

Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva in državljani/-ke držav nečlanic EU.

*Kandidati/-ke se lahko prijavijo tudi na rok za zapolnitev vpisnih mest, če se fakulteta za to odloči.

 

 

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka.

 

 

 

POMOČ (tehnična, vsebinska)

 

Navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v pisni in video različici so na voljo tako v slovenskem kot angleškem jeziku na spletnem portalu eVŠ​.

Tehnična podpora pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom ter prva raven pomoči za splošna vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis: Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel.: 080 2002 in 00386 1 478 85 90 za klice iz tujine (med delavniki od 8.00 do 22.00). Upoštevajte, da bo vaša vloga obravnavana le v času uradnih ur. Kontakti za podporo prijaviteljem pri oddaji prijave za vpis so navedeni na spletni strani eVŠ za kontakte za pomoč.  

Za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskimi programi ipd.) pa se kandidati/-ke lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so objavljeni v razpisu).

 

 

 

VEČ INFO

- študijski program 2. stopnje Energetika (magistrski)
- študijski program 3. stopnje Energetika (doktorski).

 

 

OBJAVE

 

Objava: 18. 5. 2022

 

Določitev roka za zagovor zaključnega dela na 1. oz. 2. stopnji (dostavo dokazil o zaključku študija) za vpis v št. letu 2022/2023 na študijske programe 2. in 3. stopnje FE UM

 

 

Prijavni roki za državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke držav članic EU unije

​Prijavni roki

Roki za prijavo

Rok za oddajo dokazil

Prvi prijavni rok

od objave razpisa 8. septembra 2022

10. 9. 2022

Rok za zapolnitev vpisnih mest*

od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure 

22. 9. 2022 do 12. ure 

 

Prijavni roki za državljane/-ke držav nečlanic Evropske unije – TUJCE/-KE

​Prijavni roki

Roki za prijavo

Rok za oddajo dokazil

Prvi prijavni rok

od objave razpisa do 31. maja 2022

10. 6. 2022

Drugi prijavni rok

od 6. julija do 8. septembra 2022

10. 9. 2022

Rok za zapolnitev vpisnih mest*

od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure 

22. 9. 2022 do 12. ure 

 

Prijavni roki za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva

Prijavni roki

Roki za prijavo

Rok za oddajo dokazil

MAGISTRSKI ŠTUDIJ – vpisna mesta se razpisujejo ločeno za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva

Prvi prijavni rok

od objave razpisa do 8. septembra 2022

10. 9. 2022

Rok za zapolnitev vpisnih mest*

od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure 

22. 9. 2022 do 12. ure 

DOKTORSKI ŠTUDIJ – vpisna mesta so skupna za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva in državljane/-ke držav nečlanic EU

​Prijavni roki

Roki za prijavo

Rok za oddajo dokazil

Prvi prijavni rok

od objave razpisa do 31. maja 2022

10. 6. 2022

Drugi prijavni rok

od 6. julija do 8. septembra 2022

10. 9. 2022

Rok za zapolnitev vpisnih mest*

od 21. do 22. septembra 2022 do 12. ure

22. 9. 2022 do 12. ure 

 

Prijavni roki za vpis v višji letnik in vzporedni študij

​Prijavni roki

Roki za prijavo

Rok za oddajo dokazil

Prijavni rok za vpis v višji letnik in vzporedni študij

od 1. do 16. septembra 2022

18. 9. 2022

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike