ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Informacije za študijsko leto 2021/2022 so v pripravi.

 

 

ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 

POMEMBNO!

V Uradnem listu RS, št. 74/20 z dne 21. 5. 2020 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki začne veljati 1. 6. 2020. Glede na tek materialnih rokov to pomeni, da se prijavni rok, ki je bil zaradi izrednih razmer v povezavi s situacijo COVID-19 odprt do nadaljnjega, uradno zaključi 9. junija 2020. 

 

Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko z uporabniškim imenom in geslom na portalu eVŠ do 9. junija 2020. To pomeni, da prijave ni potrebno natisniti, podpisati in poslati (to predvsem velja za prvi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce - državljane držav nečlanic EU).

 

 

INFORMATIVNI DAN

 

Na Fakuteti za energetiko Univerze v Mariboru smo informativne dneve za vpis na podiplomski študij v študijskem letu 2020/2021 izvedli v četrtek, 28. maja 2020, ob 11. in 16. uri, s pomočjo programskega orodja MS Teams.


Na informativnih dnevih smo podrobneje predstavili
- magistrski študijski program Energetika 2. stopnje,
- doktorski študijski program Energetika 3. stopnje,
- informacije o vpisnih pogojih, možnostih in pogojih študija, zaposlitvene možnosti in možnosti nadaljevanja izobraževanja ter druge informacije, ki so pomembne pri odločitvi za izbiro študija.

 

Dogodek si lahko ogledate na naslednji povezavi:

Informativni dnevi FE UM za podiplomski študij 2020/2021

 

Morebitna vprašanja o podiplomskem študiju na Fakulteti za energetiko UM lahko zastavite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

RAZPIS ZA VPIS

 

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2020/2021 je objavljen tukaj:

 

Razpis za vpis v študijskem letu 2020/2021 Fakultete za energetiko

Število vpisnih mest za vpis v študijskem letu 2020/21 - 2. stopnja

Število vpisnih mest za vpis v študijskem letu 2020/21 - 3. stopnja

Rokovnik razpisa za vpis v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2020/2021

 

 

PRIJAVNI ROKI

 

Kandidati se skladno z Razpisom za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2020/2021 na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih, pri čemer bodo članice vpisna mesta v drugem prijavnem roku ponudile le za tiste študijske programe, na katerih bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta mesta.

 

a) SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 9. 6. 2020.
2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 6. julija do najkasneje 6. septembra 2020. Kandidati, ki nameravajo svojo prijavo oddati v drugem prijavnem roku, morajo upoštevati, da se vpisni postopek morda ne bo končal pravočasno.

 

Če bodo po prvem roku za prijavo ostala prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij, se lahko v drugem prijavnem roku (roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, 21. - 22. september 2020 do 12. ure) nanje prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

 

b) DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 6. septembra 2020.

2. prijava: v kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko ta ponudi kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 21. - 22. septembra 2020 do 12. ure.

 

Isti roki veljajo tudi za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode, ter za kandidate, ki se želijo prijaviti za vzporedni študij.

 

V kolikor bodo za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije po zaključenem prijavnem roku fakultete v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest razpisale preostala prosta vpisna mesta, bo podatek o tem objavljen 17. septembra 2020 na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

 

Če bodo po prvem roku za prijavo ostala prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij, se lahko v drugem prijavnem roku (roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest) nanje prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

 

 

NAČIN PRIJAVE

 

A) KAKO ODDATI PRIJAVO?


Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021 oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun). .

 

 

a) SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU

1. če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do konca prvega prijavnega roka (od objave razpisnega besedila do 9. 6. 2020). Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, pa morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, in sicer najkasneje do 13. 6. 2020;

 

2. če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do konca prvega prijavnega roka (od objave razpisnega besedila do 9. 6. 2020), nato pa ga natisniti, podpisati in ga skupaj s prilogami osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), najkasneje do 13. 6. 2020;

 

3. če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 9. 6. 2020. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, in sicer najkasneje do 13. 6. 2020.

 

 

b) DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

1. če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do konca prijavnega roka ( od 21. do 22. septembra 2020 do 12:00 ). Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, pa morajo kandidati dostavitile priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, in sicer najkasneje do 22. septembra 2020 do 18:00;

 

2. če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do konca prijavnega roka (od 21. do 22. septembra 2020 do 12:00). Na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), dostavi le priloge, in sicer najkasneje do 22. septembra 2020 do 18:00;

 

3. če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12:00. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, in sicer najkasneje do 22 septembra 2020 do 18:00.

 

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. Kandidati lahko svoje prijave do zaljučka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brošejo. O vsaki spremembi bodo kandidati obveščeni tudi po elektronski pošti, navedni v svoji prijavi.

 

 

B) ALI SO ZA PRIJAVO POTREBNE PRILOGE?


Prijava za vpis mora vsebovati prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program 2. ali 3. stopnje, ki so v razpisnem besedilu navedena pri posameznem študijskem programu. Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali dostavi osebno v referat za študentske zadeve do rokov določenih z razpisom. Ustrezne priloge so navedene na spletni strani: magistrski studijski program - energetika (za MAG-Vpis 2020/2021) in na doktorski študijski program - energetika (za DR-Vpis 2020/2021).

 

Pred oddajo e-prijave oz. pred pričetkom postopka oddaje e-prijave vam svetujemo, da si podrobno preberete

Navodila za izpolnjevanje prijave.

 

 

C) KDO LAHKO ODDA PRVO PRIJAVO?


V PRVEM PRIJAVNEM ROKU lahko vsak kandidat na Univerzi v Mariboru odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

 

D) KDO LAHKO ODDA DRUGO PRIJAVO?


V DRUGEM ROKU se lahko prijavijo kandidati:
- ki niso oddali prijave v prvem prijavnem roku,
- ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij ter
- ki so se v prvem prijavnem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. Vse ostale kandidate bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.


Vsak kandidat lahko na Univerzi v Mariboru v drugem prijavnem roku  odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

 

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV

 

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka.

Za prvi prijavni rok velja:

a) najkasneje do 30. junija 2020 za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce in
b) najkasneje do 17. septembra 2020 za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije.

Za drugi prijavni rok oz. rok za zapolnitev še prostih mest velja, da se vpis v podiplomske študijske programe opravi najkasneje do 30. septembra 2020.

 

 

POMOČ (tehnična, vsebinska)

 

Za tehnično pomoč je kandidatom na voljo Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.

 

Za vprašanja o prijavno-izbirnih postopkih na podlagi podatkov iz razpisa za vpis bo odgovarjalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (kandidati lahko vprašanja posredujejo na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskih programov ipd.) pa se kandidati lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so zapisani v specifičnem delu razpisa vsake posamezne fakultete).

 

 

VEČ INFO

- študijski program 2. stopnje Energetika (magistrski)
- študijski program 3. stopnje Energetika (doktorski).

 

 

OBJAVE

 

28. 7. 2020

OBVESTILO študentom, ki nameravajo v študijskem letu 2020/2021 nadaljevati študij 2. oz. 3. stopnji (50. redna seja KŠZ FE UM)

 

Določitev roka za zagovor zaključnega dela na 1. oz. 2. stopnji (dostavo dokazil o zaključku študija) za vpis v št. letu 2020/2021 na študijske programe 2. in 3. stopnje FE UM


a) za SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija
na študijskih programih 1. in 2. stopnje za kandidate, ki nameravajo v študijskem letu 2020/2021 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnji, kot sledi:
-    za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do podaljšanega roka) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 4 dni po zaključku prijave podaljšanega roka;
-    za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 2. prijavnem roku, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (6. 7. do podaljšanega roka ) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 4 dni po zaključku prijave morebitnega podaljšanega roka.


b) za DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJ IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EU določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija
na študijskih programih 1. in 2. stopnje za kandidate, ki nameravajo v študijskem letu 2020/2021 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnji, kot sledi:
-    za kandidate, ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do podaljšanega roka) je rok za posredovanje dokazila o  zaključku študija 4 dni po zaključku prijave podaljšanega roka;
-    za kandidate, ki bodo prijavo oddali v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (21. 9. – morebitnega podaljšanega roka do 12.ure), je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija isti dan, ko se zaključi rok za zapolnitev še prostih mest do 18. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike