ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

RAZPIS ZA VPIS

 

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2017/2018 je objavljen tukaj.


Razpis za vpis v študijskem letu 2017/2018 Fakultete za energetiko
Število vpisnih mest za vpis v študijskem letu 2017/2018
Rokovnik razpisa za vpis v podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2017/2018

 

PRIJAVNI ROKI

 

Kandidati se skladno z Razpisom za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2017/2018 na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih, pri čemer bodo članice vpisna mesta v drugem prijavnem roku ponudile le za tiste študijske programe, na katerih bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta mesta.

 

a) SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

 

1. prijava: od 13. marca do najkasneje 31. maja 2017.
2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 5. julija 2017 do najkasneje 15. septembra 2017.

 

b) DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

 

1. prijava: od 13. marca do najkasneje 18. avgusta 2017.
2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 13. septembra 2017 do najkasneje 15. septembra 2017.

 

Isti roki veljajo tudi za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode, ter za kandidate, ki se želijo prijaviti za vzporedni študij.

 

Podatek o tem, katere izmed fakultet bodo študijske programe ponudile tudi v drugem roku, bo za Slovence brez slovenskega državljanstva ter za tujce objavljen 4. julija 2017, za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije pa 12. septembra 2017 na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

Če bodo po prvem roku za prijavo ostala prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij, se lahko v drugem prijavnem roku nanje prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

 

NAČIN PRIJAVE

 

A) Kako oddati prijavo?


Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018 oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom).

 

a) SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU

 

1. če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 15. septembra 2017. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.


2. če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 15. septembra 2017, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.


Vsaka oddaja po roku bo onemogočena.

 

b) DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

 

1. če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 15. septembra 2017. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.


2. če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 15. avgusta 2017, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.


Vsaka oddaja po roku bo onemogočena.

 

OPOZORILO


Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene na prijavnem obrazcu.

 

B) Ali so za prijavo potrebne priloge?


Prijava za vpis mora vsebovati prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program 2. ali 3. stopnje, ki so v razpisnem besedilu navedena pri posameznem študijskem programu. Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali dostavi osebno v referat za študentske zadeve do rokov določenih z razpisom. Ustrezne priloge so navedene na spletni strani: magistrski studijski program - energetika za MAG-Vpis2017/2018 in na doktorski študijski program - energetika (za DR-Vpis 2017/2018).

 

Pred oddajo e-prijave oz. pred pričetkom postopka oddaje e-prijave vam svetujemo, da si podrobno preberete

Navodila za izpolnjevanje prijave.

 

C) Kdo lahko odda Prvo prijavo?


V 1. PRIJAVNEM ROKU lahko vsak kandidat na Univerzi v Mariboru odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Vrstni red oddanih prijav ni pomemben, saj kandidati z vsako prijavo na razpis kandidirajo enakovredno. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

D) Kdo lahko odda Drugo prijavo?


V 2. PRIJAVNEM ROKU (v kolikor bodo še prosta mesta) se lahko prijavijo kandidati:
- ki niso oddali prijave v prvem prijavnem roku,
- kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij ter
- kandidati, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. Vse ostale kandidate bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.


Vsak kandidat lahko v drugem roku na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

 

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV

 

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka.

Za prvi prijavni rok velja:


a) najkasneje do 30. junija 2017 za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce in
b) najkasneje do 11. septembra 2017 za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije.

Za drugi prijavni rok velja, da se vpis v podiplomske študijske programe opravi najkasneje do 30. septembra 2017.

 

POMOČ (tehnična, vsebinska)

 

Za tehnično pomoč je kandidatom na voljo Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.

 

Za vprašanja o prijavno-izbirnih postopkih na podlagi podatkov iz razpisa za vpis bo odgovarjalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (kandidati lahko vprašanja posredujejo na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskih programov ipd.) pa se kandidati lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so zapisani v specifičnem delu razpisa vsake posamezne fakultete).

 

VEČ INFO:

 

- Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2017/2018
- študijski program 2. stopnje Energetika (magistrski)
- študijski program 3. stopnje Energetika (doktorski).

 

OBJAVE

 

16. 3. 2017


OBVESTILO študentom FE, ki se nameravajo v študijskem letu 2017/2018 vpisati na študij 2. oz. 3. stopnje

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike