ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

 

INFORMATIVNI DAN

Na Fakuteti za energetiko Univerze v Mariboru smo informativne dneve za vpis na podiplomski študij v študijskem letu 2021/2022 izvedli 19. maja 2021, ob 11. in 16. uri, s pomočjo programskega orodja MS Teams.


Na informativnih dnevih smo podrobneje predstavili
- magistrski študijski program Energetika 2. stopnje,
- doktorski študijski program Energetika 3. stopnje,
- informacije o vpisnih pogojih, možnostih in pogojih študija, zaposlitvene možnosti in možnosti nadaljevanja izobraževanja ter druge informacije, ki so pomembne pri odločitvi za izbiro študija.

  

V okviru informativnega dneva za vpis na podiplomski študij smo v dopoldanskem času organizirali tudi Dan odprtih vrat Inštituta za energetiko. Več o dogodku si lahko preberete tukaj.

 

Za vse kandidate, ki ste informativni dan morebiti zamudili, smo pripravili posnetek predstavitve, ki je na voljo na naslednji povezavi.

 

Morebitna vprašanja o podiplomskem študiju na Fakulteti za energetiko UM lahko zastavite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

RAZPIS ZA VPIS

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2021/2022 je objavljen tukaj:

 

Razpis za vpis v študijskem letu 2021/2022 Fakultete za energetiko

Število vpisnih mest za vpis v študijskem letu 2021/2022 - 2. stopnja

Število vpisnih mest za vpis v študijskem letu 2021/2022 - 3. stopnja

 

 

PRIJAVNI ROKI

Kandidati se skladno z Razpisom za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2021/2022 na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih, pri čemer bodo članice vpisna mesta v drugem prijavnem roku ponudile le za tiste študijske programe, na katerih bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta mesta.

 

a) SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. 5. 2021.
2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 5. julija do najkasneje 8. septembra 2021. Kandidati, ki nameravajo svojo prijavo oddati v drugem prijavnem roku, morajo upoštevati, da se vpisni postopek morda ne bo končal pravočasno.

 

Če bodo po prvem roku za prijavo ostala prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij, se lahko v drugem prijavnem roku (roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, 22. - 23. september 2021 do 12. ure) nanje prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

 

b) DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 8. septembra 2021.

2. prijava: v kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko ta ponudi kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 22. - 23. septembra 2021 do 12. ure.

 

Isti roki veljajo tudi za kandidate, ki se vpisujejo po merilih za prehode, ter za kandidate, ki se želijo prijaviti za vzporedni študij.

 

V kolikor bodo za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije po zaključenem prijavnem roku fakultete v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest razpisale preostala prosta vpisna mesta, bo podatek o tem objavljen 20. septembra 2021 na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

 

 

 

NAČIN PRIJAVE

 

A) KAKO ODDATI PRIJAVO?


Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2021/2022 oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja. Kandidati/-ke morajo ob prvi prijavi v storitev SI-PASS registrirati uporabniški račun, v okviru katerega izberejo tudi želeni način oddaje prijave za vpis. Kandidate/-ke opozarjamo, da si dobro zapomnijo oziroma shranijo uporabniško ime in geslo, ki ju bodo uporabili/-e ob registraciji uporabniškega računa SI-PASS.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do posameznega prijavnega roka.

 

OPOZORILO

a) SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je določen s posameznim prijavnim rokom. Po zaključku posameznega prijavnega roka urejanje in brisanje prijav ni več mogoče.

 

b) DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je določen s posameznim prijavnim rokom. Po zaključku posameznega prijavnega roka urejanje in brisanje prijav ni več mogoče.

 

 

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat/-ka v spletni aplikaciji eVŠ pritisne gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne stori, prijava ne bo upoštevana v izbirnem postopku. Kandidatom/-kam predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res oddali/-e v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidat/-ka prejme potrdilo na naslov elektronske pošte, naveden na njegovi/njeni prijavi.

 

 

B) ALI SO ZA PRIJAVO POTREBNE PRILOGE?


Prijava za vpis mora vsebovati prijavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program 2. ali 3. stopnje, ki so v razpisnem besedilu navedena pri posameznem študijskem programu.

 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. V skladu s 108. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS, št. 152/20) se v prijavno-sprejemnem postopku za študijsko leto 2021/22 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika/-ce mogoče ugotoviti. Identiteta prijaviteljev/-ic se bo preverjala na podlagi EMŠO (za državljane/-ke Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane/-ke ostalih držav članic Evropske Unije zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane/-ke držav nečlanic Evropske Unije pa zgolj potni list).

 

O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat/-ka obveščen/-a na naslov elektronske pošte, naveden v njegovi/njeni prijavi, in z SMS sporočilom na telefonsko številko, če jo bo v prijavi navedel/-a. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo.

 

Ustrezne priloge so navedene na spletni strani: magistrski studijski program - energetika (za MAG-Vpis 2021/2022) in na doktorski študijski program - energetika (za DR-Vpis 2021/2022).

 

Pred oddajo e-prijave oz. pred pričetkom postopka oddaje e-prijave vam svetujemo, da si podrobno preberete

Navodila za izpolnjevanje prijave.

 

 

C) KDO LAHKO ODDA PRVO PRIJAVO?


V PRVEM PRIJAVNEM ROKU lahko oddajo prijavo:

- državljani/-ke RS in državljani/-ke držav članic EU;

- državljani/-ke držav nečlanic EU, ki imajo stalno prebivališče v RS in so sami/-e ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene;

- osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci/-ke za azil;

- Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva;

- državljani/-ke držav nečlanic EU.

 

V PRVEM PRIJAVNEM ROKU lahko kandidat/-ka ob prijavi na razpis odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija, vrsto prijave za vpis ipd.). V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata/-ko na to opozoril in prijava zanj/zanjo ne bo več mogoča. Vrstni red oddanih prijav ni pomemben, saj kandidat/-ka z vsako prijavo na razpis kandidira enakovredno. Prijave za vpis, ki je bila elektronsko poslana v eVŠ ne glede na način oddaje (ali z eno od elektronskih identitet ali z uporabniškim imenom in geslom) ni več mogoče spreminjati in urejati. Dokler je prijavni rok še odprt, pa lahko kandidat/-ka prijavo za vpis izbriše, jo ponovno izpolni od začetka in ponovno elektronsko pošlje. O vsaki spremembi bo kandidat/-ka obveščen/-a tudi na naslov elektronske pošte, naveden v njegovi/njeni prijavi. ​

 

 

D) KDO LAHKO ODDA PRIJAVO v DRUGEM PRIJAVNEM ROKU oziroma V ROKU ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST?

V drugem prijavnem roku oziroma v roku za zapolnitev mest se lahko prijavijo kandidati/-ke:

- ki niso oddali/-e prijave v prvem roku;

- ki po prvem roku niso bili/-e sprejeti/-e na želeni študij;

- ki so se v prvem roku prijavili/-e na študijski program, ki se ne bo izvajal (ne velja za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva in državljane/-ke držav nečlanic Evropske Unije – tujce/-ke; ti/-e bodo o tem obveščeni/-e šele po zaključku prvega prijavnega roka za državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke držav članic Evropske Unije);

- ki so se v prvem prijavnem roku prijavili/-e na študijski program, za katerega se še ne ve, ali se bo izvajal (ne velja za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva in državljane/-ke držav nečlanic Evropske Unije – tujce/-ke; ti/-e bodo o tem obveščeni/-e šele po zaključku prvega prijavnega roka za državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke držav članic Evropske Unije);

- kandidati/-ke, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

 

Vse ostale kandidate/-ke bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.

 

V drugem prijavnem roku oziroma v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko kandidat/-ka ob prijavi na razpis odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija, vrsto prijave za vpis ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata/-ko na to opozoril in prijava zanj/zanjo ne bo več mogoča. Prijave za vpis, ki je bila elektronsko poslana v eVŠ ne glede na način oddaje (ali z eno od elektronskih identitet ali z uporabniškim imenom in geslom) ni več mogoče spreminjati in urejati. Dokler je prijavni rok še odprt, pa lahko kandidat/-ka prijavo za vpis izbriše, jo ponovno izpolni od začetka in ponovno elektronsko pošlje. 

 

O vsaki spremembi bo kandidat/-ka obveščen/-a tudi na naslov elektronske pošte, naveden v njegovi/njeni prijavi.

 

 

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka.

Za prvi prijavni rok velja:

a) najkasneje do 30. junija 2021 za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce in
b) najkasneje do 17. septembra 2021 za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije.

Za drugi prijavni rok oz. rok za zapolnitev še prostih mest velja, da se vpis v podiplomske študijske programe opravi najkasneje do 30. septembra 2021.

 

 

POMOČ (tehnična, vsebinska)

 

Za tehnično pomoč je kandidatom na voljo Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.

 

Za vprašanja o prijavno-izbirnih postopkih na podlagi podatkov iz razpisa za vpis bo odgovarjalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (kandidati lahko vprašanja posredujejo na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskih programov ipd.) pa se kandidati lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so zapisani v specifičnem delu razpisa vsake posamezne fakultete).

 

 

VEČ INFO

- študijski program 2. stopnje Energetika (magistrski)
- študijski program 3. stopnje Energetika (doktorski).

 

 

OBJAVE

 

5. 5. 2021

OBVESTILO študentom, ki nameravajo v študijskem letu 2021/2022 nadaljevati študij 2. oz. 3. stopnji (50. redna seja KŠZ FE UM)

 

Določitev roka za zagovor zaključnega dela na 1. oz. 2. stopnji (dostavo dokazil o zaključku študija) za vpis v št. letu 2021/2022 na študijske programe 2. in 3. stopnje FE UM


a) za SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija
na študijskih programih 1. in 2. stopnje za kandidate, ki nameravajo v študijskem letu  2021/2022 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnji, kot sledi:

  • za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do 31. 5. 2021) je rok za posredovanje dokazila o  zaključku študija 10. 6. 2021;
  • za kandidate (tujce), ki bodo prijavo oddali v 2. prijavnem roku, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (5. 7. do 8. 9. 2021) je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 10. 9. 2021.

 


b) za DRŽAVLJANE REPUBLIKE SLOVENIJ IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EU določita naslednja roka za posredovanje dokazila o zaključku študija
na študijskih programih 1. in 2. stopnje za kandidate, ki nameravajo v študijskem letu 2021/2022 študij nadaljevati na 2. oz. 3. stopnji, kot sledi:

  • za kandidate, ki bodo prijavo oddali v 1. prijavnem roku (od objave razpisnega besedila do 8. 9. 2021) je rok za posredovanje dokazila o  zaključku študija 10. 9. 2021;
  • za kandidate, ki bodo prijavo oddali v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, v kolikor bodo ostala prosta vpisna mesta (22. 9. - 23. 9. 2021 do 12.ure), je rok za posredovanje dokazila o zaključku študija 23. 9. 2021 do 12. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike