Orodje za dostopnost

ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

 

Informativni dnevi za vpis na podiplomski študij (2. in 3. stopnja)

 

Kdaj in kje?

1. termin: 15. 5. 2024, ob 16. uri, konferenčna dvorana, Krško, Inštitut za energetiko, Vrbina 18

2. termin: 16. 5. 2024, ob 16. uri, predavalnica M3-105, Velenje; MIC, Koroška c. 62a

 

Kontakt: +3867 6202220 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

RAZPIS ZA VPIS

 

Vpisna mesta za magistrski študij

Vpisna mesta za državljane RS in držav članic EU za vpis v 1. letnik
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva za vpis v 1. letnik
Vpisna mesta za državljane držav nečlanic EU za vpis v 1. letnik- tujci
Vpisna mesta za vpis v višji letnik in vzporedni študij

 

Vpisna mesta za doktorski študij

Vpisna mesta za državljane RS in držav članic EU za vpis v 1. letnik
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic EU za vpis v 1. letnik- tujci
Vpisna mesta za vpis v višji letnik

 

 

PRIJAVNI ROKI

Kandidati se skladno z Razpisom za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2024/2025 na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru lahko prijavijo v več prijavnih rokih, pri čemer bodo članice vpisna mesta po zaključenem prvem prijavnem roku ponudile le za tiste študijske programe, na katerih bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta mesta.

 

Prijavna roka za državljane/ke Republike Slovenije in državljane/ke držav članice EU

  • prvi prijavni rok: od 29. marca 2024 do 6. septembra 2024 (zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v EVŠ je 6. 9. 2024)
  • prijavni rok za zapolnitev še prostih mest: do 23. septembra do 24. septembra 2024 do 12. ure (to je tudi rok za oddajo prilog)

 

Prijavna roka za državljane/ke držav nečlanic EU - TUJCE/KE

  • prvi prijavni rok: od objave razpisnega besedila do 31. 5. 2024 (zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v EVŠ je 31. 5. 2024)
  • drugi prijavni rok: od 5. julija 2023 do 6. septembra 2024 (zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v EVŠ je 6. 9. 2024)
  • rok za zapolnitev visnih mest: 23. 9. 2024 do 24. 9. 2024 do 12.ure

 

NAČIN PRIJAVE

 

Kako oddati prijavo?

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2024/2025 oddati elektronsko, in sicer preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

 

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja. Kandidati/-ke morajo ob prvi prijavi v storitev SI-PASS registrirati uporabniški račun, v okviru katerega izberejo tudi želeni način oddaje prijave za vpis. Kandidate/-ke opozarjamo, da si dobro zapomnijo oziroma shranijo uporabniško ime in geslo, ki ju bodo uporabili/-e ob registraciji uporabniškega računa SI-PASS, saj ju bodo potrebovali/-e za morebitno kasnejše dopolnjevanje prijave za vpis z dokazili, dostopanje do sklepa o izbiri, vlaganje pritožb ipd.

Kot pravočasna se upošteva prijava,

ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do termina, določenega za posamezni prijavni rok.

 

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat/-ka v spletni aplikaciji eVŠ pritisne gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne stori, prijava ne bo upoštevana v izbirnem postopku. Kandidatom/-kam predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res oddali/-e v sistem. Po uspešni oddani prijavi kandidat/-ka prejme potrdilo na naslov elektronske pošte, naveden na njegovi/-ni prijavi. Če kandidat/-ka potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana.

Kandidati/-ke so dolžni/-e spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli/-e v prijavi za vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis poteka na ta način. Kandidati/-ke morajo sami/-e zagotoviti veljavnost v prijavi navedenega e-poštnega naslova.

 

Dokumenti in obvestila se vročajo oziroma posredujejo kandidatom v seznanitev z odložitvijo dokumenta oziroma obvestila v spletni portal eVŠ v skladu s 40. členom Zakona o visokem šolstvu. O vložitvi dokumenta oziroma obvestila preko portala eVŠ je kandidat obveščen z informativnim sporočilom, ki ga prejme na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil ob prijavi za vpis ter s sporočilom na številko mobilnega telefona, če jo je sporočil ob prijavi za vpis. Kandidat prevzame dokument oziroma obvestilo s spletnega portala eVŠ v elektronski obliki po predhodni avtentikaciji.

 

Ob osebni vročitvi dokumenta preko portala eVŠ kandidat elektronsko potrdi elektronsko vročilnico. Dan elektronske potrditve elektronske vročilnice se šteje za dan vročitve dokumenta. Če kandidat dokumenta ne prevzame v petih dneh od dneva prejema informativnega sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na portalu eVŠ, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Če kandidat/ka dokumenta ne prevzame v 5 dneh od dneva prejema informativnega sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na portalu eVŠ, velja vročitev za opravljeno z dnem poteka tega roka.

 

Ali so za prijavo potrebne priloge?

Prijava za vpis mora vsebovati prijavo in zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v študijski program 2. ali 3. stopnje. Kandidat/-ka bo na eVŠ portalu ob oddaji prijave za vpis videl/-a seznam zahtevanih prilog in rok, do katerega mora zahtevan dokument priloge naložiti na portal. Kandidat/-ka bo posamezne dokumente lahko oddal/-a na portalu med samim izpolnjevanjem prijave in tudi po tem.

 

Kot ustrezna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih listin in drugih zahtevanih dokumentov. V prijavno-sprejemnem postopku za študijsko leto 2024/2025 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ.

 

Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega na portalu eVŠ. Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča. V primeru, da kandidat zahtevane dokumentacije ne bo posredoval do roka, se njegova vlogo za priznavanje izobraževanja, kakor tudi prijava za vpis zavrže kot nepopolna, skladno s 67. členom ZUP-a. Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bo visokošolski zavod preverjal pri izdajatelju listine. Če to ne bo mogoče, se kandidata pozove, da pošlje originale listin, ki so legalizirani po predpisih in glede na državo izvora.

 

O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat/-ka obveščen/-a na naslov elektronske pošte, naveden v njegovi/njeni prijavi, in z SMS sporočilom na telefonsko številko, če jo bo v prijavi navedel/-a.

 

V primeru, da ima kandidat/-ka tehnične in druge težave z oddajanjem zahtevanih prilog na spletnem portalu eVŠ, naj to sporoči na prvi nivo pomoči prijaviteljem na kontakt za pomoč na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali telefonsko številko 0802002 (upoštevati je treba, da bo prošnja za pomoč obravnavana v času uradnih ur), saj v nasprotnem primeru pritožbe zaradi tehničnih težav pri oddaji zahtevanih prilog ne bodo upoštevane. Vsak kandidat/-ka lahko pri eni prilogi odda največ 3 priponke, velikost posamezne priponke pa je največ 5 MB. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na portalu eVŠ in na spletni strani YouTube: oddaja prilog hkrati s prijavo za vpis in oddaja prilog, ko je prijava za vpis že oddana.

Pred oddajo e-prijave oz. pred pričetkom postopka oddaje e-prijave vam svetujemo, da si podrobno preberete

Navodila za izpolnjevanje prijave.

 

 

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka, navedenega v

Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2024/2025 (str.4, točka 2 - Prijavni roki in roki za vpis).

 

 

POMOČ (tehnična, vsebinska)

Navodila za izpolnjevanje prijave za vpis v pisni in video različici so na voljo tako v slovenskem kot angleškem jeziku na spletnem portalu eVŠ​.

Tehnična podpora pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom ter prva raven pomoči za splošna vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis: Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel.: 080 2002 in 00386 1 478 85 90 za klice iz tujine (med delavniki od 8.00 do 22.00). Upoštevajte, da bo vaša vloga obravnavana le v času uradnih ur. Kontakti za podporo prijaviteljem pri oddaji prijave za vpis so navedeni na spletni strani eVŠ za kontakte za pomoč.  

Za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem izobraževanja, študijskimi programi ipd.) pa se kandidati/-ke lahko obrnejo na strokovne službe rektorata Univerze v Mariboru: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na pristojne referate za študentske zadeve fakultet Univerze v Mariboru (kontakti so objavljeni v razpisu).

 

 

VEČ INFO

študijski program 2. stopnje Energetika (magistrski)
študijski program 3. stopnje Energetika (doktorski).

 

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike