ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 

INFORMATIVNI DAN

 

Kdaj?
Petek, 15. februar 2019 ob 10h in 15h.
Sobota, 16. februar 2019 ob 10h.

 

Kje?
Krško, Vrbina 18, Inštitut za energetiko
Velenje, Koroška cesta 62a, MIC.

 

 

VPIS V 1. LETNIK

 

Prijavni roki

1. prijavni rok: 12. februar do 18. marec 2019
2. prijavni rok: 22. do 29. avgust 2019

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  ....

 

 

Kdo lahko odda prijavo v prvem prijavnem roku?

.... v pripravi

 

 

Način prijave

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ oz. tako, da v vrstico brskalnika vpišete "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo.

.... v pripravi

 

 

Kot pravočasna se upošteva:

.... v pripravi

 

*Obvezne priloge:

.... v pripravi

 

 

OPOZORILO:

.... v pripravi

 

 

 

Vpis sprejetih kandidatov po drugem prijavnem roku

Vpis v 1. letnik sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal v času od 26. 7. do 16. 8. 2019. Glede na rezultate poklicne/splošne mature boste kandidati obvestilo (sklep o rezultati izbirnega postopka) prejeli na dom najkasneje do 25. 7. 2019 s strani Visokošolske prijavno - informacijske službe. V nekaj dneh po prejetju obvesila - sklepa o rezultati izbirnega postopka vam bomo na dom poslali tudi vabilo za vpis v 1. letnik, skupaj z vsemi prilogami in navodili.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa in vaše vpisno mesto se bo kot prosto vpisno mesto preneslo v drugi prijavni rok. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

VPIS (NADALJEVANJE) ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE (2./3. letnik)

 

Prijavni rok:

.... v pripravi

 

Način prijave

.... v pripravi

 

 

Kot pravočasna se upošteva:

.... v pripravi

 

 

Obvezne priloge

.... v pripravi

 

 

Vpis sprejetih kandidatov po merilih za prehode

..... v pripravi

 


Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo. V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

 

 

Več o e-prijavi in navodilih za prijavo

Visokošolska prijavno informacijska služba UM
spletna stran MIZŠ

 

 

RAZPIS ZA VPIS

za študijsko leto 2019/2020 izide 1. februarja 2019.

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike