ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

 

 

VPIS V 1. LETNIK

 

Prijavni roki

​a) 1. prijavni rok: 12. februar do 9. 6. 2020

b) 2. prijavni rok: 20. do 28. avgust 2020

c) Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  24. do 25. september 2020 do 12. ure

 

Kdo lahko odda prijavo v Roku za zapolnitev mest?

V roku za zapolnitev prostih mest se na še prosta mesta lahko prijavijo kandidati:

- ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku, 

- ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v  prijavi naštetih študijskih programov

- sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

Kako se prijavim (način prijave)?

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/.  Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 25. 9. 2020 do 12.00. Vse priloge* mora visokošolski zavod prejeti najkasneje do 25. 9. do 18:00.

 

2) z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 25. 9. 2020 do 12.ure. Vse priloge* mora visokošolski zavod prejeti najkasneje do 25. 9. do 18:00

 

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 25. 9. 2020 do 12.00 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 25. 9. 2020 do 12.00.

 

*Obvezne priloge

V roku, določenim z razpisom, mora kandidat na Fakulteto dostaviti:

- overjeno fotokopijo dokazila o zaključku srednješolskega izobraževanja (poklicna/splošna matura);

- overjeno fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni/splošni maturi;

- fotokopijo obvestila o uspehu za 3. in 4. letnik.

 

Vpis sprejetih kandidatov po roku za zapolnitev prostih mest

Vpis v 1. letnik sprejetih v roku za zapolnitev prostih mest bo potekal v času od 26. do 30. septembra 2020.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

 

VPIS v VIŠJI LETNIK  (2./3. letnik) PO MERILIH ZA PREHODE oz. POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE

 

Kdaj se lahko prijavim (prijavni rok)?

Prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 17. septembra 2020.

 

Kako se lahko prijavim (način prijave)?

Kandidati za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje) oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/  oz. tako, da v vrstico brskalnika vpišete "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda več prijav. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske do 17. septembra 2020. Po pošti mora priporočeno Fakulteti za energetiko poslati tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII.točko razpisa oziroma navedene v tem poglavju in pri študijskem programu (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

 

2) z uporabniškim imenom in geslom mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. septembra 2020, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII.točko razpisa oziroma navedene v tem poglavju in pri študijskem programu, priporočeno poslati po pošti Fakulteti za energetiko največ štiri dni po roku v prijavi do 17. septembra 2020, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

 

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2020 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 18. marca 2020 oziroma 17. septembra 2020, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti Fakulteti za energetiko na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do 21. septembra 2020.

 

Obravnava prijave na Fakulteti

Prijave za vpis v višji letnik obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko:

- ob upoštevanju meril za prehode ali

- v skladu s postopki Fakultete za hitrejše napredovanje za take kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v nižji, isti ali višji letnik.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi Fakulteta v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Za več informacij kontaktirajte Referat za študentske zadeve na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Obvezne priloge

V roku, določenim z razpisom, mora kandidat na Fakulteto dostaviti:

- dokazilo o zaključku srednješolskega izobraževanja;

- dokazilo o opravljenem študiju (potrdilo o diplomiranju / potrdilo o opravljenih izpitih).

 

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode bo potekal v času od 24. 9. do 30. 9. 2020.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

Več o e-prijavi in navodilih za prijavo

Visokošolska prijavno informacijska služba UM
spletna stran MIZŠ

 

 

RAZPIS ZA VPIS

Dne 31. 1. 2020 je izšel  Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2020/2021. Objavljamo Razpis za vpis na Fakulteto za energetiko, skupaj z razpisnimi mesti in rokovnik vpisa v študijskem letu 2020/2021:

Razpis za vpis v 1. letnik s številom vpisnih mest - Fakulteta za energetiko

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v 2020/2021 za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Vpisna mesta za tujce 2020/2021 - UM

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 2020/2021 - UM

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 2020/2021 - UM

 

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike