ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

 

 

VPIS V 1. LETNIK

 

Prijavni roki

​a) 1. prijavni rok: 16. februar do 19. marec 2021.

b) 2. prijavni rok: 20. do 27. avgust 2021.

c) Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 23. do 24. september 2021 do 12. ure.

 

Kdo lahko odda prijavo v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest?

- Kandidati/-ke, ki se niso prijavili/-e v prvem ali drugem prijavnem roku.
- Kandidati/-ke, ki so oddali/-e prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili/-e v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov.
- Kandidati/-ke, sprejeti/-e v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal. 


Kandidati/-ke naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni/-e, da izpolnjujejo oziroma bodo izpolnjevali/-e pogoje za vpis v posamezni študijski program, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

 

Kandidati/-ke lahko v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo.

 

Podatki o študijskih programih, ki bodo razpisali še prosta vpisna mesta v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, bodo 23. septembra 2021 objavljeni na spletnem portalu eVŠ in spletnih straneh visokošolskih zavodov.

 

Prijavo  za  vpis  v  roku  za  zapolnitev  še  prostih  vpisnih  mest  lahko  oddajo  tudi  kandidati/-ke,  za  katere  pritožbeni  postopek  še  ni  končan,  ter  kandidati/-ke,  za  katere  postopek  priznavanja  izobraževanja  za  
nadaljevanje izobraževanja še ni končan.

 

Kako se prijavim (način prijave)?

Kandidati/-ke lahko oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/:

a) s    kvalificiranim    digitalnim    potrdilom,   

b) AAI-računom (račun avtentikacijske  in  avtorizacijske  infrastrukture) ali 

c) uporabniškim  imenom  in  geslom  preko  sistema  SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

 

Kot pravočasna se upošteva

prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu (za rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ 24. september 2021 do 12. ure). Po 24. septembru 2021 po 12. uri spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

 

Obvezne priloge

V  prijavno-sprejemnih  postopkih  za  študijsko  leto  2021/2022  prijavitelji/-ce vsa  k  prijavi  zahtevana  dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6.točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

 

Kandidati/-ke, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo ali posamezni izpit splošne mature v zimskem, spomladanskem ali jesenskem izpitnem roku, ne pošiljajo nobenih spričeval.

Kandidati/-ke, ki so srednjo šolo končali/-e z zaključnim izpitom, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali tretjega in četrtega letnika do konca prijavnega roka, to je do 24. 9. 2021 do 12. ure.

Kandidate/-ke,  ki  vpisne  pogoje  dokazujejo  s  tujim  srednješolskim  ali  enakovrednim  izobraževanjem, obveščamo, da je njihovo dokazilo o izobrazbi predmet priznavanja po Zakonu o vrednotenju in priznavanju tujega izobraževanja. Obrazec prijave na študij je v tem primeru tudi vloga za začetek postopka priznavanja tujega izobraževanja za namen  nadaljevanja  izobraževanja  v  Republiki  Sloveniji.  Obrazec  se  odda  v  eVŠ  na  spletnem  portalu:  https://portal.evs.gov.si/prijava/. Tisti/-e,  ki  bodo  letos  končali/-e  srednjo  šolo  v  tujini,  morajo  poskenirane  dokumente  ali  fotografije  zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole ter prevode teh spričeval, če se ta zahteva, priložiti elektronsko preko portala eVŠ do konca prijavnega roka, to je do 24. 9. 2021 do 12. ure.

 

 

Vpis sprejetih kandidatov v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest:

Vpis v 1. letnik sprejetih v drugem prijavnem roku bo potekal v času od 24. do 30. 9. 2021.

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

 

Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

 

VPIS v VIŠJI LETNIK  (2./3. letnik) PO MERILIH ZA PREHODE oz. POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE

 

Kdaj se lahko prijavim (prijavni rok)?

Prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 17. septembra 2021.

 

Kako se lahko prijavim (način prijave)?

Kandidati za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje) oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ . Vsak kandidat lahko odda več prijav. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer:

a) s kvalificiranim digitalnim potrdilom,   

b) AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali 

c) uporabniškim  imenom  in  geslom  preko  sistema  SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

 

Kot pravočasna se upošteva

prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu (za vpis v višji letnik velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ 17. september 2021).

 

Obravnava prijave na fakulteti

Prijave za vpis v višji letnik obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko:

- ob upoštevanju meril za prehode ali

- v skladu s postopki Fakultete za hitrejše napredovanje za take kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v nižji, isti ali višji letnik.

 

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi Fakulteta v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Za več informacij kontaktirajte Referat za študentske zadeve na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Obvezne priloge

V roku za prijavo (določen z razpisom), mora kandidat na Fakulteto dostaviti:

- dokazilo o zaključku srednješolskega izobraževanja;

- dokazilo o opravljenem študiju (potrdilo o diplomiranju / potrdilo o opravljenih izpitih).

Za študijsko leto 2021/2022 velja, da prijavitelji/-ce vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

 

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode bo potekal v času od 24. 9. do 30. 9. 2021.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

Več o e-prijavi in navodilih za prijavo

- Visokošolski prijavno informacijski center UM
- spletna stran MIZŠ

 

 

RAZPIS ZA VPIS

9. februarja 2021 je izšel  Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2021/2022. S tem objavljamo tudi Razpis za vpis na Fakulteto za energetiko, skupaj z razpisnimi mesti in rokovnik vpisa v študijskem letu 2021/22:

Razpis Fakultete za energetiko za vpis s številom vpisnih mest

Skupni, uvodni del (skupne določbe za vpis)

Rokovnik prijavno- sprejemnega postopka v 2021/22 za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik za Slovence in EU

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik za tujce (državljani držav nečlanice EU)

Vpisna mesta za vpis v višji letnik

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov

 

 

FAQ

- Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

- MIZŠ

- VPIS UM

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike