ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 

VPIS V 1. LETNIK

 

Prijavni roki

a) 1. prijavni rok: 12. februar do 18. marec 2019

b) 2. prijavni rok: 22. do 29. avgust 2019

c) Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  25. do 26. september 2019 do 12. ure

 

Kdo lahko odda prijavo v Roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest?

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku;

- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v  prijavi naštetih študijskih programov;

- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

Podatki o študijskih programih, ki bodo razpisali še prosta vpisna mesta, bodo objavljeni 25. 9. 2019 na:

- spletnem portalu eVŠ,

- spletnih straneh visokošolske prijavno informacijske službe Univerze v Mariboru.

 

Kako se prijavim (način prijave)?

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/  oz. tako, da v vrstico brskalnika vpišete "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 26. septembra 2019 do 12. ure. Fakulteti za energetiko mora po pošti poslati ali osebno dostaviti tiste priloge* k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi morate navesti tudi sklic na številko prijave za vpis). Vse priloge mora Fakulteta za energetiko prejeti najkasneje do 26. septembra 2019 do 18. ure.

 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, ga nato natisniti, podpisati in ga s prilogami*, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa, osebno dostaviti ali po pošti poslati na Fakulteto za energetiko. Natisnjeno in podpisano prijavo ter vse zahtevane priloge mora Fakulteta za energetiko prejeti najkasneje do 26. septembra 2019 do 18. ure.

 

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, vse morebitne priloge* pa je Fakulteta za energetiko prejela do 26. septembra 2019 do 18. ure in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 26. septembra 2019 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena Fakulteti za energetiko ali po pošti poslana na naslov, naveden na levem zgornjem kotu prijave za vpis. Fakulteta mora prijavo za vpis z morebitnimi prilogami* prejeti najkasneje do 26. septembra 2019 do 18. ure.

 

OPOZORILO:

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo 26. septembra 2019 do 18.ure, ne glede na način dostave prispele na naslov Fakulteto za energetiko, v Krško, Hočevarjev trg 1. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

 

 

*Obvezne priloge:

- overjena fotokopija o zaključku štiriletnega srednješolskega programa;

- overjena fotokopija dokazila o uspehu pri poklicni maturi oz. splošni maturi;

- fotokopije spričeval tretjega in četrtega letnika.

 

 

Vpis sprejetih kandidatov po drugem prijavnem roku

Vpis v 1. letnik sprejetih v drugem prijavnem roku bo potekal v času od 25. do 30. 9. 2019. Glede na rezultate poklicne/splošne mature boste kandidati obvestilo (sklep o rezultati izbirnega postopka) prejeli na dom najkasneje do 24. 9. 2019 s strani Visokošolske prijavno - informacijske službe. V nekaj dneh po prejetju obvestila - sklepa o rezultati izbirnega postopka vam bomo izključno na e-mail poslali tudi vabilo za vpis v 1. letnik, skupaj s prilogami in navodili.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa in vaše vpisno mesto se bo kot prosto vpisno mesto preneslo v rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

 

VPIS v VIŠJI LETNIK  (2./3. letnik) PO MERILIH ZA PREHODE

 

Kdaj se lahko prijavim (prijavni rok)?

Prijavni rok za vpis v višji letnik traja od 1. do 17. septembra 2019.

 

Kako se lahko prijavim (način prijave)?

Kandidati za vpis v višji letnik oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/  oz. tako, da v vrstico brskalnika vpišete "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda več prijav. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. 9. 2019. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov Fakultete tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi morate navesti tudi sklic na številko prijave za vpis).

 

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. 9. 2019, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti Visokošolski prijavno-informacijski službi največ tri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ (v prvem prijavnem roku je to do 20. 9. 2019). Po pošti mora priporočeno poslati na naslov Fakultete tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi morate navesti tudi sklic na številko prijave za vpis).

 

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2019 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 17. septembra 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti na naslov Fakultete do 20. septembra 2019.

 

 

Obravnava prijave na Fakulteti

Prijave za vpis v višji letnik obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za energetiko:

- ob upoštevanju meril za prehode ali

- v skladu s postopki Fakultete za hitrejše napredovanje za take kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v nižji, isti ali višji letnik.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi Fakulteta v prijavno-sprejemnem postopku  ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Za več informacij kontaktirajte Referat za študentske zadeve na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

Obvezne priloge

V roku, določenim z razpisom, mora kandidat na Fakulteto dostaviti:

- dokazilo o zaključku srednješolskega izobraževanja;

- dokazilo o opravljenem študiju (potrdilo o diplomiranju / potrdilo o opravljenih izpitih).

 

 

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode

Vpis sprejetih kandidatov v roku za vpis po merilih za prehode bo potekal v času od 21. 9. do 30. 9. 2019.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

 

Več o e-prijavi in navodilih za prijavo

Visokošolska prijavno informacijska služba UM
spletna stran MIZŠ

 

 

RAZPIS ZA VPIS

Dne 1. februarja 2019 je izšel  Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2019/2020. Objavljamo Razpis za vpis na Fakulteto za energetiko, skupaj z razpisnimi mesti in rokovnik vpisa v študijskem letu 2019/2020:

Razpis za vpis v 1. letnik s številom vpisnih mest - Fakulteta za energetiko

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka v 2019/2020 za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Vpisna mesta za tujce 2019/2020 - UM

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 2019/2020 - UM

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 2019/2020 - UM

 

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike