ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

 

INFORMATIVNI DAN

 

Kdaj?
Petek, 9. februar 2018 ob 10h in 15h.
Sobota, 10. februar 2018 ob 10h.

 

Kje?
Krško, Vrbina 18, Inštitut za energetiko
Velenje, Koroška cesta 62a, MIC.

 

VPIS V 1. LETNIK

 

Prijavna roka

 

1. prijavni rok: 6. februar do 30. marec 2018
2. prijavni rok: 22. do 29. avgust 2018

 

 

Način prijave

..... v pripravi

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ oz. tako, da v vrstico brskalnika vpišete "eVŠ Prijava za vpis".

 

Če se prijavlja:

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka (prvi prijavni rok traja do 3. 3. 2017). Po pošti mora priporočeno poslati na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko skupnih določb razpisa za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do roka določenega z razpisom (prvi prijavni rok traja do 3. 3. 2017), ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ, na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe – naslov se izpiše v levem zgornjem kotu na natisnjenem obrazcu prijave.

 

Kot pravočasna se upošteva:
- pod1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka (prvi prijavni rok traja do 3. 3. 2017) in
- pod 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavni informacijski službi do roka,določenega z razpisom (prvi prijavni rok traja do 3. 3. 2017), ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

 

Vpis sprejetih kandidatov po prvem prijavnem roku

.... v pripravi 

 

Vpis v 1. letnik sprejetih v prvem prijavnem roku bo potekal v času od 26. 7. do 14. 8. 2017. Glede na rezultate poklicne/splošne mature boste kandidati obvestilo (sklep o rezultati izbirnega postopka) prejeli na dom najkasneje do 25. 7. 2017 s strani Visokošolske prijavno - informacijske službe. V nekaj dneh po prejetju obvesila - sklepa o rezultati izbirnega postopka vam bomo na dom poslali tudi vabilo za vpis v 1. letnik, skupaj z vsemi prilogami in navodili.

 

V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa in vaše vpisno mesto se bo kot prosto vpisno mesto preneslo v 2. prijavni rok. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.

 

VPIS (NADALJEVANJE) ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE (2./3. letnik)

..... v pripravi 

 

Prijavna roka

Prvi prijavni rok: 6. februar do 3. marec 2017
(študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo obvezno oddati v tem prijavnem roku)

Drugi prijavni rok: 1. do 15. september 2017

 

Način prijave

Kandidat za vpis v višji letnik odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Kandidat lahko odda več prijav, v prijavi pa lahko napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

 

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 3. marca oziroma 15. septembra 2017. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 3. marca oziroma 15. septembra 2017, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ 5 dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

 

Kot pravočasna se upošteva:

- pod1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 3. marca oziorma 15. septembra 2017 in

- pod 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do 8. marca oziroma 20. septembra 2017. 

 

Obvezne priloge

K prijavi je potrebno v obeh primerih priložiti in visokošolskemu zavodu na naslov poslati dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v želen študijski program:

- overjeno fotokopijo potrdila o zaključku dosedanjega študija in
- fotokopijo dokazila, da izpolnjujete splošne pogoje za vpis (spričevalo o splošni maturi/spričevalo o poklicni maturi oz. spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi, v kolikor ste štiriletni srednješolski program zaključili pred 1. 6. 1995).

 

Vpis sprejetih kandidatov po merilih za prehode

Vpis sprejetih kandidatov po merilih za prehode bo potekal predvidoma v drugi polovici septembra 2016 (najkasneje do 30. 9. 2017).


Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo. V kolikor se vpisu ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa.

 

 

Več o e-prijavi in navodilih za prijavo

Visokošolska prijavno informacijska služba UM
spletna stran MIZŠ


RAZPIS ZA VPIS

.... v pripravi

 

1. februarja 2017 je izšel Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018:

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike