Orodje za dostopnost

VPIS (napredovanje) V VIŠJI LETNIK

 

Študenti se vpisujejo (napredujejo) v višje letnike, če so izpolnili s študijskim programom in Statutom UM določene obveznosti. Pogoji za vpis v višji letnik oz. napredovanje v višji letnik so objavljeni tukaj.

 

 

IZJEMNO NAPREDOVANJE, PONAVLJANJE LETNIKA IN PODALJŠANJE STATUSA

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve FE UM na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Več preberite v navodilih za oddajo prošenj na KŠZ FE UM.

 

 

Ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik (v kolikor še ni zamenjal študijskega programa zaradi neizpolnjevanja obveznosti). O ponavljanju letnika odloča Komisija za študijske zadeve FE UM na podlagi prošnje študenta. Več preberite v navodilih za oddajo Prošenj za KŠZ FE UM.

Preberite tudi Navodila in prispevki - PONAVLJANJE v študijskem letu 2023/2024

 

 

Podaljšanje statusa

Študentom vzporednega študija, študentom s posebnim statusom in študentom, ki imajo druge opravičene razloge (bolezen, ki traja najmanj 3 mesece v času predavanj ali 1 mesec v času izpitnih rokov, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze, ali druge dalj časa trajajoče izjemne razmere, materinstvo, …) na njegovo prošnjo status podaljša, vendar največ za eno leto. Več preberite v navodilih za oddajo Prošenj za KŠZ FE UM.

 

 

 

KAKO UREDITI VPIS (v višji letnik/abs/ponovni vpis v letnik)

Vpis v absolventsko leto in vpis (napredovanje) v višji letnik opravite takoj, ko ste izpolnili pogoje za napredovanje v višji letnikE-VPIS lahko uredite od 15. 8. 2023 dalje v vašem AIPS računu, kjer so objavljena navodila za izpolnjevanje:

  • ob e-vpisu morate izpolniti tudi Anketo o pedagoškem delu in obremenitvi študentov;
  • pred vpisom v študijsko leto 2023/2024 morate imeti poravnane vse finančne obveznosti do fakultete preteklega študijskega leta.

Ko uredite e-vpis (na vašem AIPS računu), morate v referat dostaviti spodaj navedeno dokumentacijo.

Šele ko oddate spodaj navedeno dokumentacijo, je vpis uspešno urejen oz. zaključen!

 

 

Vpis v 2. oz. 3. letnik, vpis v absolventsko leto - REDNI ŠTUDIJ - I. stopnja (VS, UN) in II. stopnja (MAG)

Vabilo (navodilo) za vpis v 2023/2024

 


Vpis v 2. oz. 3. letnik, vpis v absolventsko leto - IZREDNI ŠTUDIJ - I. stopnja (VS) in II. stopnja (MAG)

Vabilo (navodilo) za vpis 2023/2024

Priloge:

- Aneks k pogodbi o izobraževanju boste prejeli po e-pošti

- Izjava plačnika (pravne osebe) o plačilu stroškov študija

- Izjava poroka o prevzemu dolga

 


Vpis v 2. oz. 3. letnik, vpis v absolventsko leto - IZREDNI ŠTUDIJ - III. stopnja (DR)

 Vabilo (navodilo) za vpis 2023/2024

Priloge:

- Okvirni program doktorskega študija - 2.letnik - tukaj

- Okvirni program doktorskega študija - 3.letnik - tukaj

- Aneks k pogodbi o izobraževanju in superviziji boste prejeli po e-pošti

- Izjava plačnika (pravne osebe) o plačilu stroškov študija

- Izjava poroka o prevzemu dolga

 

 

VPISNI LIST

Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so objavljena na vašem AIPS računu (https://aips.um.si/). Vpisni list je potrebno izpolniti (oz. preveriti točnost podatkov), ga natisniti, podpisati in ga posredovati v referat za študentske zadeve, skupaj s predmetnikom.

 

 

PREDMETNIK
Predmetniki so objavljeni na spletni strani http://www.fe.um.si/sl/ -> Študij -> Študijski programi in so obvezna priloga vpisnega lista. Za posamezni program in letnik velja:

 

- ponavljanje letnika VS, UN, MAG (1. in 2. letnik)

Ponavljanje letnika se ne šteje kot redno napredovanje, kar pomeni, da se v primeru sprememb študijskega programa študentu lahko določijo dodatne/nove študijske obveznosti, ki v posameznem študijskem letu veljajo za prvič vpisane študente, s katerimi bodo ponavljavci nadaljevali študij. V študijskem letu 2018/2019 so v veljavo stopili prenovljeni študisjki programi 1. in 2. stopnje.

S priznanimi in dodatnimi/novimi študijskimi obveznostmi boste seznanjeni po vpisu, v vašem e-indeksu (AIPS RAČUN)!


- za 2. letnik VS in UN
Ni posebnosti.

Predmetnik izpišite skupaj z vpisnim listom in ga priložite vpisnemu listu!


- za 3. letnik VS in UN ter 2. letnik MAG

Predmetnik za 3. letnik VS, UN in 2. letnik MAG - Izbirne učne enote potrdite (izberete) ob e-vpisu. Nabor in izvedba izbirnih učnih enot je objavljen tukaj

Predmetnik izpišite skupaj z vpisnim listom in ga priložite vpisnemu listu!

 

- za 2./3. letnik DR
Predmetnik se izpiše skupaj z vpisnim listom!

Poleg predmetnika priložite tudi s strani potencialnega mentorja podpisan obrazec "Okvirni program doktorskega študija", ki ga najdete tukaj. Nabor izbirnih učnih enot je objavljen tukaj.

 

- za ABSOLVENTSKO LETO

Predmetnika ni!

 

 

OSTALE OBVEZNOSTI

Doktorski študij

Doktorski študent in mentor vsako leto najkasneje do 15. septembra pisno poročata vodji doktorskega študijskega programa o opravljanju študijskih obveznosti in znanstvenoraziskovalnem delu ter njegovem napredku na obrazcu Letno poročilo doktorskega študenta in (potencialnega) mentorja študentu o napredku na doktorskem študiju -> DOKTORSKI ŠTUDIJ.

Preberite več na Študijski programi -> Doktorski študij -> Spremljanje napredka doktorskega študenta pri študiju

 

 

VPIS OSEBE BREZ STATUSA

*OPRAVLJANJE OBVEZNOSTI ZA DRUGE UDELEŽENCE

 

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike