- Študenti se vpisujejo (napredujejo) v višje letnike, če so izpolnili s študijskim programom in Statutom UM določene obveznosti. Pogoji za vpis v višji letnik oz. napredovanje v višji letnik in ponavljanje so objavljeni tukaj.

 

- Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve FE UM na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Več preberite v Navodilo - Oddaja prošnje za Komisijo za študijske zadeve FE UM.

 

- Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik (v kolikor še ni zamenjal študijskega programa zaradi neizpolnjevanja obveznosti). Več preberite v docNavodilo - Oddaja prošnje za Komisijo za študijske zadeve FE UM. Preberite tudi docNavodila in prispevki - VPIS ŠTUDENTA PONAVLJAVCA.

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

 

E-vpis v višji letnik bo možen predvidoma od 1. 8. 2017 dalje.
Da se boste izognili gneči in čakanju na dokumentacijo, prihajajte izključno na razpisane roke za letnik takoj, ko ste izpolnili pogoje za napredovanje v višji letnik in NAJKASNEJE DO 29. 9. 2017! Za študente, ki bodo oddali prošnjo za ponavljanje letnika ali zaradi neizpolnjevanja pogojev na KŠZ in katerih prošnja bo rešena pozitivno, bo vpis ponovno v letnik oz. v višji letnik potekal predvidoma 28. septembra 2017. Navodilo za oddajo Prošnje za KŠZ najdete tukaj.

POMEMBNO:
Pred vpisom v študijsko leto 2017/2018 morate imeti poravnane vse finančne obveznosti do fakultete preteklega študijskega leta.

Vpis v 2. oz. 3. letnik, vpis v absolventsko leto - REDNI ŠTUDIJ - I. stopnja (VS, UN) in II. stopnja (MAG)
Vabilo (navodilo) za vpis 2018/2019 - v pripravi

Vpis v 2. oz. 3. letnik, vpis v absolventsko leto - IZREDNI ŠTUDIJ - I. stopnja (VS) in II. stopnja (MAG)
Vabilo (navodilo) za vpis 2018/2019 - v pripravi

 

Priloge:

Pogodba o izvedbi organiziranega izrednega študija - v pripravi
Izjava plačnika o plačilu stroškov študija - v pripravi
Izjava poroka - v pripraviVpis v 2. oz. 3. letnik - IZREDNI ŠTUDIJ - III. stopnja (DR)
Vabilo (navodilo) za vpis 2018/2019 - v pripravi

Priloge:

Priloga predmetnika - Obr.: Potek študija - 2. letnik - v pripravi
Priloga predmetnika - Obr.: Potek študija - 3. letnik - v pripravi
- Izjava plačnika o plačilu stroškov študija - v pripravi
Izjava poroka - v pripravi


VPISNI LIST (navodila za izpolnjevanje)
Vpisni list izpolnite izključno v elektronski obliki. Navodila bodo objavljena predvidoma od 10. 8. 2017 dalje na vašem AIPS računu (https://aips.um.si/). V vsakem primeru pa se boste morali na termine vpisa osebno oglasiti na fakulteti.

PREDMETNIK (navodila za izpolnjevanje)
Predmetniki so objavljeni na spletni strani http://www.fe.um.si/sl/  - Študijski programi in so obvezna priloga vpisnega lista. Za posamezni program in letnik velja:


- za 2. letnik VS in UN
Ni posebnosti. Predmetnik izpišite skupaj z vpisnim listom!
- za 3. letnik VS in UN ter 2. letnik MAG
Predmetnik se izpiše skupaj z vpisnim listom! Predmetnik za 3. letnik VS, UN in 2. letnik MAG - Izbirne učne enote/ module potrdite (izberete) ob e-vpisu. Nabor in izvedba izbirnih učnih enot in izbirnih modulov sta objavljena v Izvedba izbirnih učnih enot/ izbirnih modulov v 2017/2018. 
- za 2./3. letnik DR
Predmetnik se izpiše skupaj z vpisnim listom! Poleg predmetnika priložite tudi s strani potencialnega mentorja podpisan obrazec "Vloga za potrditev študija na študijskem programu 3. stopnje Energetika (DR)".

 

VPIS OSEBE BREZ STATUSA

*OPRAVLJANJE OBVEZNOSTI ZA DRUGE UDELEŽENCE

 

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike