Orodje za dostopnost

Naziv revije
Journal of Energy Technology – JET

Ustanovitelj in izdajatelj
Fakulteta za energetiko, UNIVERZA V MARIBORU

 

Glavni in odgovorni urednik 
Jurij AVSEC

 

Souredniki  
Bruno CVIKL 
Miralem HADŽISELIMOVIĆ
Gorazd HREN
Zdravko PRAUNSEIS
Sebastjan SEME
Bojan ŠTUMBERGER
Janez USENIK
Peter VIRTIČ
Ivan ŽAGAR

 

Uredniško-Izdajateljski svet
Dr. Anton BERGANT, Litostroj Power d.d., Slovenija
Prof. dr. Marinko BARUKČIĆ, Josip Juraj Strossmayer University Osijek, Hrvaška
Prof. dr. Goga CVETKOVSKI, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Makedonija
Prof. dr. Nenad CVETKOVIĆ, University of Nis, Srbija
Prof. ddr. Denis ĐONLAGIĆ, Univerza v Mariboru, Slovenija
Doc. dr. Brigita FERČEC, Univerza v Mariboru, Slovenija
Prof. dr. Željko HEDERIĆ, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Hrvaška
Prof. dr. Marko JESENIK, Univerza v Mariboru, Slovenija
Prof. dr. Ivan Aleksander KODELI, Inštitut Jožefa Štefana, Slovenija
Prof. dr. Rebeka KOVAČIČ LUKMAN, Univerza v Mariboru, Slovenija
Prof. dr. Milan MARČIČ, Univerza v Mariboru, Slovenija
Prof. dr. Igor MEDVED, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
Prof. dr. Matej MENCINGER, Univerza v Mariboru, Slovenija
Prof. dr. Greg NATERER, Memorial University of Newfoundland, Canada
Prof. dr. Enrico NOBILE, University of Trieste, Italia
Prof. dr. Urška LAVRENČIČ ŠTANGAR, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Doc. dr. Luka SNOJ, Inštitut Jožefa Štefana, Slovenija
Prof. dr. Simon ŠPACAPAN, Univerza v Mariboru, Slovenija
Prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER, Univerza v Mariboru, Slovenija
Prof. dr. Anton TRNIK, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Prof. dr. Zdravko VIRAG, University of Zagreb, Hrvaška
Prof. dr. Mykhailo ZAGIRNYAK, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukrajina
Prof. dr. Marija ŽIVIĆ, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Hrvaška

 

TEHNIČNI UREDNIK
Sonja Novak

 

RECENZENTI 2015-2017

Adrian Plesca

Amor Chowdhury
Andrej Ogulan
Andrej Predin
Anton Bergant
Bojan Štumberger
Boštjan Pevec
Brigita Ferčec

Costica Nituca
Dalibor Igrec

Dušan Strušnik

Franc Brcar
Franjo Pranjić

Gabriela Rata

Goga Cvetkovski
Gorazd Hren

Igor Medved
Ivan Aleksander Kodeli

Janez Gale
Jurij Avsec
Luka Snoj
Luka Štrubelj
Marija Bogataj

Marija Živić
Marinko Barukcic
Matej Fike

Mejra Festič
Milan Marčič
Milan Medved
Mykhaylo Zagirnyak

Nenad Cvetković
Peter Glavič
Peter Mrak
Peter Virtič
Rebeka Kovačič Lukman
Rek Zlatko
Renato Strojko
Sebastijan Seme
Simon Špacapan
Tomaž Žagar
Uroš Ješe
Zdravko Praunseis
Zlatko Rek

 

Izhajanje revije
Revija izhaja štirikrat letno v nakladi 150 izvodov. Članki so dostopni na spletni strani revije.

 

Lektoriranje
Terry T. JACKSON

 

Oblikovanje in tisk
Fotografika, Boštjan Colarič s.p.

 

Oblikovanje revije in znaka revije
Andrej PREDIN

 

Ostali podatki:
ISSN tiskanih izvodov: 1855-5748
ISSN elektronskih izvodov: 2463-7815
UDK: 620.9
Številka vpisa v razvid medijev: 1361
Revija Journal of Energy Technology (JET) je indeksirana v bazah INSPEC© in PROQUEST.

Tags: Edit tags

Univerza v Mariboru

Inštitut za energetiko

Splošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 

Piškotki

Izjava o dostopnosti

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike