Je objavljanje kakovostnih zastavnih in strokovnih prispevkov s področja energetike in  energetskih tehnologij, ki zajemajo nova spoznanja, ki bodo dolgoročno vplivali na temeljne in praktične vidike z energetskega področja. Obravnavane teme so tako s klasičnih, kot tudi iz alternativnih energetskih področij, ki zajemajo energetske sisteme, energetske tehnologije, energetske postopke, energetske numerične in analitične metode, energetsko merilno tehniko, energetsko računalniško modeliranje, energetsko optimizacijo sistemov in naprav, energetsko konstrukcijo sistemov in naprav, teoretične in eksperimentalne raziskave z energetskih področij, laboratorijske - eksperimentalne raziskave na področju energetike, energetske študije in ekspertize,...

Tags: Edit tagsSplošni podatki

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za energetiko

Elektronska pošta: fe@um.si

 Krško

 

Hočevarjev trg 1

8270 Krško

Tel: +386 (0)7-6202-210

  Velenje

 

Koroška cesta 62a

3320 Velenje

Tel: +386 (0)3-7770-400

© 2017 Fakulteta za Energetiko. Vse pravice pridržane. - Prijava za skrbnike